Ekonomi

Allt fler hushåll tror på lägre räntor framöver

Ränteförväntningarna ner med nästan 12 procent sedan i maj.

Hushållens ränteförväntningar sjunker stadigt och förväntas fortsätta göra så. Dels på grund av att den amerikanska riksbanken sänkt räntan, dels på grund av inhemska faktorer såsom exempelvis sjunkande BNP.

– Allt färre svenskar tror att det blir räntehöjningar inom de närmaste tolv månaderna och SKOP:s långa förväntansindex ligger på den lägsta nivån sedan juni 2016, skriver analysföretaget SKOP i en rapport.

Dock är det fortfarande en majoritet - om än knapp - som tror på högre räntor om ett år. 55,7 procent för att vara exakt. Det är dock denna gruppen som stadigt minskar - nu senast med 11,7 procent ner jämfört med i maj.

– När ekonomer och andra experter kommenterar tillväxten i negativa termer påverkar det allmänhetens förväntningar och allt färre tror att riksbanken når sitt inflationsmål. Då upplevs risken för räntehöjningar som allt mindre, skriver SKOP.