Juridik

60 000 kr efter fel av besiktningsman

Besiktningsbolaget rekommenderas betala husägaren efter att ha gett felaktigt råd om sprickor i väggarna.

Besiktningsmannen uppgav att sprickorna i husets väggar inte utgjorde någon risk för skada på huset, men det visade sig vara sättningar som behövde åtgärdas. Nu rekommenderar Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) att Besiktningsbolaget ska betala 60 000 kronor till husägaren.

- Av den utredning som NN har gett in framgår att det finns sättningar i byggnaden vilket orsakat sprickbildningen och att de överlåtelsebesiktningar som gjorts ger en felaktig bild av byggnadens skick, skriver ARN i sitt beslut.

I husägarens anmälan går att läsa att denna hade önskat 303 000 kronor i ersättning för felen. Detta eftersom att om han känt till felen kunde han ha avstått husköp eller prutat på priset. Nu hamnade istället kostnaden helt på honom.

- Begärda beloppet avser 155 000 kr lyft och markstabilisering, 110 000 kr uppreglering och justering av golv på entréplan samt flytspackling av källargolv och 38 000 kr geoteknisk markundersökning, skriver husägaren.

Besiktningsbolaget motsätter sig kravet helt med argumentet att ytsprickorna inte bedömdes påverka huset negativt.

ARN gör en annorlunda bedömning men beslutar heller inte om att ge husägaren full ersättning. Det framgår inte exakt hur man kommer fram till beloppet 60 000 kronor, mer än att man anser det skäligt.