Staket, plank, murar och häckar

Uppdaterad 30 april 2014 21:04 · postad i Tomt & Trädgård

Ett staket i tomtgräns hindrar småbarnen från att rymma och kanske vill vi slippa grannarnas nyfikna blickar. Men vilka regler gäller, vem har ansvaret för ett staket och vad händer om grannarna inte är överens?

Staket, plank, murar och häckar
 Foto: Marlén Eskilsson

Ett bra råd till alla villaägare är att försöka vara överens med grannarna. Att det inte alltid går vet Klas Svanbom på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Han blir ofta kontaktad av grannar som fått problem som de inte kan lösa själva.

– Men vi har inga resurser för att lösa grannfejder. Däremot kan vi tolka lagar och kanske hitta en lösning genom dem. Det är nästan aldrig problem med staket medan plank däremot ofta byggs just för att det finns en konflikt med grannen. Men då är det inte lätt att få ett godkännande för att bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter, säger Klas Svanbom.

Att skriva ett avtalsservitut är hans tips till den som vill vara på den säkra sidan även om grannen skulle sälja sitt hus. Har man kommit överens med den tidigare grannen om till exempel underhåll av staket i tomtgräns, och skrivit ett avtalsservitut som lämnats till närmaste inskrivningsmyndighet, då måste den nye grannen ta över underhållsplikten, eller ge plats för den, annars blir han ersättningsskyldig.

Utan avtalsservitut är praxis att båda grannar är underhållsskyldiga för staket som står i tomtgräns.

I Plan- och Bygglagen står att en fastighetsägare ska hålla sin tomt i vårdat skick utan betydande olägenheter för omgivningen. Som grannar måste man alltså sätta sig in i varandras situation och försöka enas om en lösning.

Ett tips till den som ska köpa en fastighet med ett staket eller plank i tomtgräns är att fråga säljaren redan innan köpet om vem som har underhållsplikt. På så sätt vet man vilka åtagande man måste ta ställning till.

staket runt tomten

När det gäller plank kan man se om det finns ett inlämnat bygglov. Det är oftast den som sökt bygglov som också äger planket och alltså ska stå för underhållet.

Om staketet eller planket står på grannens tomt är det denne som är underhållsskyldig.
Lantmäterimyndigheten kan också medverka till bildande av servitut eller gemensamhetsanläggning, och kan till exempel gälla plank. Man tar då hänsyn till grannarnas kostnader och olägenheter, men det är inte ovanligt att grannarna blir överens innan den proceduren är klar.

Det kan finnas olika tolkningar i olika delar av landet och reglerna är ofta under bearbetning så bäst är att kontakta det lokala stadsbyggnadskontoret innan bygge påbörjas.

Staket
Staket kräver inte bygglov. Genomsiktligheten framifrån på staket ska vara minst 50% i flera av landets kommuner men precis som i Göteborg, som bara kräver minst 1/3 genomsiktlighet, kan kraven vara olika.
Många kommuner tillåter även att tätare staket byggs utan bygglov, men flera kommuner kräver då grannens godkännande.

Tillåten höjd på staket varierar runt om i landet. I Jönköping vill man att staket ”ska vara traditionella och inte överstiga en meter” medan flera kommuner godkänner 1,1-1,2 meter höga staket utan bygglov.
Men på vissa håll i landet kan man bygga ännu högre utan bygglov.

Eva Carlfjord-Mattsson påpekar att Stadsbyggnadskontoret i Göteborg inte har någon gräns uppåt för staket.
– Lagstiftningen ligger ett steg efter. Upptäcker vi att det blir problem då folk bygger höga staket kan det hända att lagstiftningen ändras.
En rundringning visar att även Stockholm har samma generösa regler.

Det som gäller för alla staket, förutom genomsiktligheten, är att det ska beredas plats för underhåll. Om grannen inte vill medverka eller upplåta plats på sin tomt då det är dags för underhåll får man helt enkelt placera staketet någon meter in på den egna tomten.

plank mot grannen

Plank
Definitionen för plank är att genomsiktligheten är mindre än de ovanstående för staket. Plank kräver bygglov men det finns undantag. För att till exempel skydda sin uteplats är det tillåtet att utan bygglov bygga ut ett plank 3 meter från huset, med en höjd på 1,8 meter så länge planket inte är närmare tomtgräns än 4,5 meter.
Vill man snabba på ett bygglov kan man själv skaffa grannarnas godkännande och lämna in tillsammans med bygglovshandlingarna, annars gör stadsbyggnadskontoret det.
Grannarna har inget veto så ett bygglov kan godkännas trots att någon granne inte gett sitt medgivande.

Mur
En mur kräver bygglov och syns åtminstone på moderna bygglovshandlingar, de äldre kan vara mer tveksamma. Har man inte redovisat i sin bygglovsansökan hur man tar upp nivåskillnader på sin tomt kan man räkna med att få frågan från stadsbyggnadskontoret eller byggnadsnämnden.

Murar som är lägre än 0,5 meter behöver man inte söka bygglov för i de flesta kommuner. Den som bygger en mur, eller köper en fastighet med mur, har också ansvaret för underhållet. Det kan bli kostsamt om en motfylld mur till exempel börjar rasa mot någon grannfastighet.

häck

Häck
Ett råd är att inte plantera en häck precis i tomtgräns eftersom den kan breda ut sig över grannens tomt. Grannen har rätt att kapa både grenar och rötter som stör på sin tomt och det kan i sin tur vara en grogrund till osämja.

Då är det bättre att plantera någon meter in på sin egen tomt, då får man också plats för underhåll.
Häckar får inte störa sikten för trafik i till exempel korsningar eller vid garageutfarter men annars finns det inget som talar om hur hög eller tät en häck får vara. Det kan alltså vara ett bra, men långsamt, sätt att skaffa sig ett insynsskydd.

Tips inför planering av staket eller plank
Ett staket eller plank ska passa både huset, omgivningarna och den egna smaken. Ett gott råd är att ta kontakt med en arkitekt eller landskapsarkitekt som kan komma med flera förslag, anpassa efter eventuellt känsligt läge och dessutom upprätta bygglovshandlingar om det behövs.

vitt plank

– Man måste tänka efter i vilket syfte man bygger ett plank. Är det till exempel vindskydd man är ute efter så ska planket inte vara helt tätt, då bildas lätt turbulens, och vill man stänga ute buller så fungerar en mur bäst, säger Bo Tallhage på Gröna Rummet Landskapsarkitektkontor i Kalmar.

Att välja material som inte kräver så mycket underhåll tycker han också kan vara en god idé. Ett omålat plank eller staket kan man bygga av tryckimpregnerat virke men lärk, ek eller ask är vackrare.
– Ett bra virke är så gott som underhållsfritt men då gäller det att stolparna förankras i plintar och inte går ner i marken, säger Bo Tallhage.

Vill man ändå ha kulör är slamfärg eller järnvitriol mindre miljöstörande färger som håller länge. Oljetryckt trä, färg och olja som tryckts in i träet, är också underhållsfritt. Och planket måste inte ha samma kulör på båda sidor, på insidan kan det vara lämpligt att anpassa sig efter husets kulör medan utsidan kan anpassas efter omgivningen.

– Är huset byggt med snickarglädje kan kanske planket också byggas så, annars på ett stramare sätt. Man kan också fundera på om det ska vara stående eller liggande panel, säger Bo Tallhage och påpekar samtidigt att ett plank som skyddar mot insyn också kan skydda inbrottstjuven, något som man ska tänka på då man projekterar.

Lotta Fredriksson
Anonym (ej verifierad) 2009-06-10 17:10 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Min och grannes tomt i ett parhus delas med hjälp av ett stuprör. Jag byggde upp mitt plank 32 cm in på min tomt från stuprörets mitt och nu nyttjar grannen sin altan in på min tomt och mitt plank fast vi kom överens att inte dela plank.
Jag undrar hur långt ifrån tomt gränsen får man sätta upp planket ? Är det från tomt gränsen (stupröret) eller måste jag hålla mig en bit innan den ?

Svara Dela Redigera
Redaktionen 2009-06-22 12:46 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll
Staket, plank, murar och häckar

Ett staket i tomtgräns hindrar småbarnen från att rymma och kanske vill vi slippa grannarnas nyfikna blickar. Men vilka regler gäller, vem har ansvaret för ett staket och vad händer om grannarna inte är överens?


Du kan läsa artikeln här: Staket, plank, murar och häckar

Svara Dela Redigera
Nicklas (ej verifierad) 2009-06-23 14:00 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Om ett staket har ett "glapp" mellan marken och staketets undersida på t ex en decemeter. Räknas höjden från staketets undersida eller från marken?

Nicklas

Svara Dela Redigera
Anonym (ej verifierad) 2009-06-23 14:33 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Ja vill man bli osams med sin granne så kan man ju göra så.

Svara Dela Redigera
Björn Wallner (ej verifierad) 2009-06-30 00:04 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Angående undantaget från bygglov av plank i anslutning till uteplats så är det tillåtet att bygga 3.6 meter från huset och inget annat. Källa:http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Aktuellt/Vad-galler-for-staket-pl...

Svara Dela Redigera
Björn Wallner (ej verifierad) 2009-07-06 18:15 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Höjden räknas från marken.

Svara Dela Redigera
Peter (ej verifierad) 2009-07-06 19:13 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Hej

Citat ovan (av Lotta Fredriksson)
Häckar får inte störa sikten för trafik i till exempel korsningar eller vid garageutfarter men annars finns det inget som talar om hur hög eller tät en häck får vara.

Var finns denna regel att finna (officiellt)?

Kan man kräva att en granne håller häcken så låg att man kan se bilar i en T korsning?

Frågar på förekommen anledning pga en granne med stort drivkraft att bygga ett fort.
Man (han) bör ta hänsyn till den stora mängden barn (och fordon) som rör sig i denna korsning man inte längre kan vara säker i...

/Peter

Svara Dela Redigera
Jonas (ej verifierad) 2009-07-08 13:44 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Hör med trafikkontoret på din kommun. Det är de som har koll på de lokala trafikföreskrifterna (som kan variera från ort till ort), men alla bygger i grunden på Plan- och bygglagen 3 kap 17§: "Tomter skall...hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas".

Svara Dela Redigera
Anonym (ej verifierad) 2009-07-12 17:44 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Häck, kapa grannens hasslar.

Grenar och rötter från växtlighet, skall vara till väsentlig
olägenhet om man skall hava rätten att på egenmäktigt sätt kapa eller klippa bort, så fråga först. Detta finns reglerat i lag, jordabalken.

Svara Dela Redigera
Holger Wästlund (ej verifierad) 2009-07-15 14:55 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Falkenbergs kommun har gett ut en pedagogisk 4-sidig broschyr om plank, staket och murar. Går att hämta ner på nätet. Ett litet utdrag från denna broschyr: Gällande lagstiftning: Murar och plank är enligt Plan- och Bygglagen (PBL) bygglovpliktiga.? Rättspraxis visar att en konstruktion på 1,0-1,1 meters höjd har godtagits som staket. Med plank avses inhägnader som är högre än ett normalt staket. En mur är bygglovpliktig, oavsett höjd och om den är fristående eller utgör stödmur mot jordfylld utsida. Allmänna krav: Enligt plan- och bygglagstiftningen skall plank och mur vara utformat med hänsyn till områdets karaktär, vara estetiskt tilltalande och lämpliga till byggnaderna på tomten som sådan att god helhetsverkan uppnås. Trafiksäkerhet: Staket får, enligt PBL, inte utformas eller placeras så att olägenheter uppkommer för omgivning eller trafi k. Det innebär till exempel att staket och häckar skall vara lägre vid utfarter och gatukorsningar enligt informationsskriften ?Klipp häcken?. Vid utfart från tomt skall sikten vara fri minst 2,5 m från vägen och 2,5 m utmed vägen. Vid hörntomter i vägkorsningar skall sikttriangeln vara 10 m åt vardera hållet. Plank, staket eller växter får inte vara högre än 0,7 m inom sikttriangeln. Detaljplan: För murar eller plank på mark som enligt bestämmelser i detaljplan inte får bebyggas, kan bygglov prövas som mindre avvikelse från detaljplan. Berörda grannar skall underrättas om den sökta åtgärden för att få tillfälle att yttra sig. Särskild uppmärksamhet ägnas plank och mur om bebyggelsen i området är förenad med varsamhets- eller skyddsbestämmelser i plan. Generella undantag från bygglovplikt Vid en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående komplementbyggnader, behövs det inte bygglov för plank eller mur kring en uteplats om avståndet till fastighetsgränsen är minst 4,5 m och höjden inte överstiger höjden 1,8 m från omgivande mark, samt att planket eller muren inte sträcker sig mer än 3,6 m från huset. I områden utanför detaljplan, som inte utgör så kallad samlad bebyggelse, är murar och plank i omedelbar närhet till bostadshuset bygglovbefriade. Plank eller mur placerad närmre gräns än 4,5 m, får uppföras om berörda grannarna så medger. Grannar: Ett plank, staket eller mur i tomtgräns skall godkännas av berörd granne avseende både utformning och placering. Lämpligtvis överenskoms samtidigt frågor om underhåll och skötsel. Alternativt medger placering på den egna tomten, att underhållet kan ske utan intrång på grannfastigheten. Källa: Falkenbergs kommun Holger Wästlund

Svara Dela Redigera
Anonym (ej verifierad) 2009-09-02 18:44 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Men det finns väl ändå något i lagen som talar om hur hög en häck får vara som står i en tomtgräns i en kurva och skymmer sikten?

Svara Dela Redigera
Tutta (ej verifierad) 2009-09-10 09:18 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Hej mtt hus har ett rostigt staket på tre sidor av tomten. Detta staket står i tomtgräns. Får jag ta bort detta och välja att vara utan staket i framtiden?

Svara Dela Redigera
Anonym (ej verifierad) 2009-10-05 01:38 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

hur kan höjden på häcken ha någon betydelse om det är en kurva det handlar om. Växer den ut i vägen är det väl en annan sak. Låter mer som att du är en surtant som vill ha något att gnälla på, alt är nyfiken och vill se in på andras tomt. Kör sakta om du inte ser något, om det står ett hus bredvid vägen ser du inte heller något. Men kanske borde ha blicken framåt efter vägen istället, så vi som riskerar att möta dig när du letar efter något att klaga på är säkrare.

Svara Dela Redigera
Leccrot (ej verifierad) 2009-11-06 17:31 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

I vissa kommuner är man faktisk förnuftig och där
gäller vid en hörntomt att växtligheten inte skall vara
högre än 70 cm över gatuplanet - vilket gäller 10 m
åt vardera hållet från gatukorsningen.
Sedan är det en annan sak att kommunen (t.ex.
Mölndal) är tandlös och inte gör något åt saken om
nu någon är dum nog att inte följa anvisningarna....

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2010-04-25 22:07 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Låter rimligt.

/Bengt Torstensson

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2010-07-15 13:54 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Som jag förstår är det en ansvarsfråga om det händer en olycka på vägen och någon skyller på skymd sikt p.g.a. hög häck/staket osv. då kan försäkringsbolaget agera mot fastighetsägaren. Kommunen kan inte agera mot en fastighetsägare som inte följer reglerna. Men det kan bli mycket dyrt för fastighetsägaren om det sker en olycka!

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2011-07-30 10:39 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Vi har en häck till sammans som är planterad på vår sida om tomtgränsen.Nu tycker grannen att den skräpar och vill nu bygga ett plank på sin sida om gränsen, vilket är ok för oss.Har börjat fundera på juridiken och vill fråga om vår granne kan ställa krav på oss att sköta/underhålla den sida som är vänd mot oss.
Tacksam för svar
eson1

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2012-06-18 09:39 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Om jag har förstått det korrekt kan man alltså i Stockholm:
1. I korsningar bygga plank upp till 1.10 och all höjd därutöver med 50 % genomsläpp utan att bryta mot någon lag, samtidigt som man garanterat gör korsningen trafikfarlig.
2. Ändå bli straffad för detta om en olycka uppstår.

Det verkar ju ytterst märkligt att det inte finns någon lag som reglerar detta fullt ut.

Svara Dela Redigera
Mic (ej verifierad) 2012-07-02 07:49 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Vad räknas som höjden på ett staket/ plank? Höjden på stolpen eller på den högst liggande eller stående ribban?

Svara Dela Redigera
Lasse (ej verifierad) 2012-07-03 22:14 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Vad gäller när det kommer till underhåll av mitt plank? Kan grannen neka mig tillträde på hans sida när jag ska olja/måla planket?

Svara Dela Redigera
Ida (ej verifierad) 2012-07-05 23:13 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Har du en granne med hörnhus vid trafikerad korsning? Det har jag. De klipper aldrig sin häck trots att de bor som de gör o kommunen har skickat brev om att de måste klippa den. Det händer ofta olyckor där. Det bor både brandman o polis på gatan o de finns ofta på plats på sin fritid när olyckan är framme, det är bra, för de vet hur man ska gå till väga när man är först på en olycksplats, men olyckan är redan skedd o många får men för livet. Jag har fått nog! Vad är problemet? Är man så stolt över sin häck så att man inte förstöra strukturen på den för andras säkerhet! Inte ok på något vis!!!

Svara Dela Redigera
Jenny (ej verifierad) 2012-07-31 14:07 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Vi bor i kedjehus och grannen har en häck full med taggar som synålar som angränsar mot vår tomt. De klipper inte häcken och den ser hemsk ut. Vi har små barn som inte kan gå barfota på gräset pga dessa taggar som vi har liggandes på gräsmattan och är helt omöjliga att få bort. Vi får själva klippa vår sida av häcken, vilket innebär ett heldagsjobb, hyra kära för bortforsling av stickiga grenar som som trots vår ansats ligger kvar på gräset.
Dessutom står den på spiolers så på vår sida kommer häcken mycket högre upp än på grannens sida och "hänger över" vår tomt. Vi har frågat grannarna om vi tillsammans kan ta bort häcken och dela på kostnaden för en ny men det vill de inte. Vad kan vi göra?
Tacksam för svar!

Svara Dela Redigera
Bia (ej verifierad) 2012-09-09 12:44 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Jag har gjort en anmälan till Borås kn om ett svartbygge där en fastighetsägare har höjt sin tomt, var en sluttning skogsmark, med ca 3 meter samt på annans mark, ca 100 m2, i gräns anlagt en stödmur med staket som mäter 1,80 meter. Dessutom gränsar planket, mur+staket=plank, till en väg. Byggnadsinspektören tyckte inte detta var en olovlig handling!! En bar kommun att bo i för där får man göra som man vill!

Svara Dela Redigera
Tobias (ej verifierad) 2013-01-27 18:54 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Varför gjorde du en anmälan?

Svara Dela Redigera
Lennart (ej verifierad) 2013-04-23 07:58 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

En rot frånett 30 år gammalt träd har gjort att min grannes 50 år gamla mur har börjat ge sig. Kan jag bli ersättningsskyldig? Har bott i huset i 4,5 år.

Svara Dela Redigera
erik (ej verifierad) 2013-06-24 10:42 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Hur nära fårgrannen plantera häcken får han göra så den kommer in på min tomt kan jag klyppa dom grenar

Svara Dela Redigera
Henrik (ej verifierad) 2013-07-03 15:07 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Lustig kommentar, eftersom det är en klagan över att någon annan är en klagare.

Jag håller med Leccrot, det spelar stor roll hur hög häcken är. Jag har en korsning ett par hus bort där jag måste göra en vänstersväng ut på en större väg. På höger sida precis innan korsningen ligger en fin nybyggd villa, där de har satt en häck längs med tomtgränsen. Så länge häcken var ca 1 m hög var det inga problem, men nu är häcken så hög så det är väldigt svårt att se trafik som kommer från höger. De bilar och bussar som kommer där har rätt hög hastighet vilket gör att det är väldigt ofta man får tvärbromsa mitt i vänstersvängen för att det plötsligt dyker upp en bil från höger.

Och den dumma kommentaren om att man borde ha blicken framåt efter vägen är ju bara dryg. I det här fallet vill jag kolla åt höger men det är bara häck jag ser. Skönt i sammanhanget är väl att det inte är din...

Svara Dela Redigera
Anonym (ej verifierad) 2013-07-13 09:09 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Det där stämmer inte! Man får inte såga av så mycket att häcken skadas eller dör.

Svara Dela Redigera
Anonym igen (ej verifierad) 2013-07-13 09:13 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Självklart är man också skyldig att ge ägaren möjlighet att åtgärda inhängande grenar mm. först.

Svara Dela Redigera
Kristina (ej verifierad) 2013-07-13 15:52 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Fråga vad gäller kompost,
är det tillåtet att anlägga en kompost för trädgårdsavfall (anlagda burar för ändamålet ca 2 meter höga), exakt på tomtgränsen?
Fråga vad gäller vattengräns,
är det tillåtet att lägga ut rep med små flöten mellan land och en boj, för att i en havsvik markera var tomtgränsen går i vattnet?

Svara Dela Redigera
Bodil Olsson (ej verifierad) 2013-07-28 12:08 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Vad gäller på landsbygden? Plank mot enskild väg t.ex?

Svara Dela Redigera
tpan (ej verifierad) 2013-07-30 08:54 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Det är fritt att göra vad som helst numera i Göteborg även i högsta miljöklassat område, fråga inte utan bara gör det, bygginspektörerna kan inget göra eller vill inget göra åt detta det är bara kalla muren som markuppfyllnad behövs inte bygglov eller planket/staketet som spalje och ta ner presseningar eller skivor när dom är där och då är det ok enligt dom. Spelar ingen roll om grannarna klagar dom ser ju inte det på plats när dom är där och då finns det inte. Mot oss har han fyllt upp med sprängsten rätt över våran kullerstensmur hälften ligger utan för detaljplan och hälften inom öppenplatsmark med högt miljövärde. Alla som passerar där jag bor ramlar på varandra när dom ser detta en spränstensmur dåligt upplagd ca 3,5 hög och på detta ett kraftigt staket /spalje som han täcker för när bygginspektören inte är där. Dom låter honom hålla på men vi som bor där skiter dom i så vi har satt jurist på det. Han har även ett svartbygge byggd på kommunens mark och nu skall dom sälja mark till han så han kan få bygglov i efterhand. Dom har beslutat 2 ggr om rivning förut av gäststugan men efter som bygglovet gått ut så söker han ett nytt bygglov och då startar cirkusen igen men nu orkan inte dom inte utan lägger sig platt sälj så slipper vi detta.
men dom kommer dom aldrig göra då han fortsätter varje dag men n ya upptåg på kommunens mark eller mot oss.

Svara Dela Redigera
Fribo (ej verifierad) 2013-07-31 13:14 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Min granne har planterat en tuja-häck i tomtgränsen. Nu börjar den efter tre år få fart och nå 200cm. Jag tycker den inte behöver bli så mycket längre. Häcken var nyplanterad några veckor före vi köpte huset *taktik ?*

Svara Dela Redigera
Peppe (ej verifierad) 2013-08-05 14:15 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Har nu bott i vårat hus sen 1997 och våra grannar klipper häcken som står i tomtgränsen alldeles för kort, de har aldrig frågat oss om hur vi vill att den ska vara utan bara klippt !!! Våran uteslutande löper åt dem sidan och vi får insyn!! Vilket känns olustigt!!! Tacksam för råd.

Svara Dela Redigera
Peppe (ej verifierad) 2013-08-05 14:17 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

* uteplats

Svara Dela Redigera
Eivor Lundgren (ej verifierad) 2014-02-18 06:17 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Vårt staket blev vingligt ostabilt, så i oktober/november 2013 högg vi ner halva staketet. Det blev snö och kallt och ända sedan dess har mina grannar(samfällighet) sagt att jag ska åtgärda staketet. Två gjutna järnstolpar som var kvar i jorden hjälpte en firma mig att ta upp nyligen en kostnad för 2800kr. Jag ska inte ha staket längre, men problemet är om jag tar bort staketet,blir det problem med brevlådan. Den sitter på ett järnrör som i sin tur är påspikad på staketet. Firman ska gjuta fast järnröret som brevlådan sitter på i marken. Jag är änka med en låg pension och hade planerat att få hjälp ,med arbetet i maj/juni. Nu har grannarna bestämt att jag ska åtgärda detta före ett bestämt datum, oavsett om jag har råd eller inte. JAG HAR INTE RÅD FÖRRÄN I MAJ

Svara Dela Redigera
Fredrik. (ej verifierad) 2014-05-29 20:13 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Vad kan man göra om den nyinflyttade grannen beslutat sig för att montera upp en stenmur (cylinder formade stålburar fylda med sten) och placerat den på mm där tomtgränsen är...själva muren är 100cm hög och 40cm bred.

Den lilla passade som fanns öppen 40+40 cm för att komma ut är numera ingenmurad

Svara Dela Redigera