Björn isolerade taket utifrån

Uppdaterad 10 december 2014 11:26 · postad i Renovera

Isoleringen ligger som en värmande mössa ovanpå Björn Eldvalls nyrenoverade hustak. Han har investerat i utvändig takisolering: ett system som är vanligt i Tyskland, men ännu tämligen oprövat i Sverige.

Björn isolerade taket utifrån
Björn Eldvall framför sitt nyisolerade hus.Foto: Lars Bärtås

Björn Eldvall och hans fru var medvetna om förutsättningarna när de under hösten 2009 flyttade in i den charmiga 1,5-plansvillan i Malmö. Huset är byggt 1950 och har mycket av originalinredningen bevarad. Samtidigt framgick det av besiktningen att bland annat taket var i akut behov av renovering. Man kunde även se på energideklarationen att huset slukade mycket energi, cirka 28 000 kWh/år. När Björn granskade statistiken noggrannare kunde han korrigera siffrorna till en ännu högre nivå; en bit över 30 000 kWh/år.

- När vintern kom kände vi hur kylan trängde in från vindsluckan och kattvindarna på övervåningen. Vi förstod att det skulle krävas rejäla åtgärder för att förbättra komforten i huset.

råspont

Åtgärderna fördröjdes dock av att familjen fick tillökning. Först under 2011 inleddes planeringen. Till att börja med skulle det branta sadeltaket förses med en takkupa för att öka boytan i ett av sovrummen. Därefter skulle taket läggas om och isoleras.

- Vi insåg att det skulle bli svårt att isolera taket inifrån och få tätt i de svåråtkomliga kattvindarna. Vi hade blivit tvungna att göra åverkan på ursprungliga material som vi helst vill bevara. Dessutom skulle vi förlora värdefullt utrymme eftersom isoleringen tar en massa plats.

Björn ägnade mycket tid åt att söka information om lämpliga isolermetoder för husets takkonstruktion. Till slut fann han tre typer av system där isolerskivor monteras utvändigt på takytan, direkt på råsponten.

- Fördelen med den lösningen är att vinden blir varm utan att man behöver göra invändiga ingrepp. Det minskar också risken för fuktskador som kan uppstå vid en vanlig tilläggsisolering av vindsutrymmet.

takisolering

Björn hade anlitat en byggfirma för att iordningställa takkupan och passade på att diskutera förslaget om utvändig isolering. Men byggarna ifrågasatte metoden.

- Jag tror att den svenska byggbranschen i allmänhet drar sig för att pröva nya lösningar, man jobbar som man alltid har gjort. Men jag var övertygad om det här systemet skulle fungera eftersom det är etablerat på många andra håll, till exempel i Tyskland.

takpannor

I Sverige finns hittills ett fåtal leverantörer som erbjuder utvändig takisolering. Björn bestämde sig för att anlita ett mindre företag, Maki Bygg, som använder ett tyskt system där isolerelementen består av polyuretanskum (PIR). Det är en komprimerad typ av cellplast med hög isolerverkan och som enligt tester har bättre brandegenskaper än andra typer av cellplastmaterial.
I samråd med takläggaren valde Björn ett system med 140 mm isolerskivor. Takläggaren åtog sig att ta allt ansvar för material och utförande.

- Det jag var mest oroad för var att takets utseende skulle påverkas mycket. Men när systemet väl var inbyggt ser man bara att vindskivorna är något bredare än tidigare. Det är ingen mer än vi själva som noterat att taket höjts en aning.

vindskiva

Vid omläggningen visade det sig att råsponten under taktäckningen var i så pass bra skick att den kunde behållas, men däremot tog man bort den åldrade takpappen. Över råsponten har man lagt en ångspärr, därefter har isoleringselementen monterats omlott med not och fjäder. Taket har försetts med en ny, grövre läkt och ovanför vilar merparten av de gamla tegelpannorna, kompletterade med några ”nygamla”. Den sammanlagda takytan är på 150 kvadratmeter och kostnaden uppgick till drygt 500 kr per kvm, exklusive läkt.

- Med tanke på att taket ändå skulle läggas om ligger själva merkostnaden på isolersystemet, omkring 80 000 kronor. Det är en dyrare lösning än jämförbara alternativ, men för vår del har den inneburit många fördelar, både när det gäller komfort, energibesparing och att vi sluppit göra ingrepp inne i huset.

Ännu så länge går det inte exakt säga hur stor energibesparingen blivit. Men enligt Björns statistik för det senaste året har den totala förbrukningen sjunkit med omkring 30 procent jämfört med tidigare år.

- Vad vi tydligt märker är att det blivit varmare på övervåningen och att temperaturen i vindsutrymmet ligger kring 15-17 grader under dagar när det är minusgrader utomhus. Det är en indikation på att det verkligen fungerar, säger Björn.

Folke Björk, professor i byggnadsteknik på KTH, ger följande kommentar om utvändig takisolering:

Det är en intressant lösning, i synnerhet för den här typen av 1,5-plansvillor som är svåra att tilläggsisolera invändigt. Fördelen med att lägga en utvändig isolering är att underlagstaket skyddas och blir mindre utsatt för kyla och fukt, det kan även minska behovet av ventilation på vinden. 

Det är dock svårt att bedöma hur hållbart systemet är på lång sikt, då det inte gjorts några närmare undersökningar om det, åtminstone inte här i Sverige. Vad vi vet är att isolermaterialet, polyuretan, är känsligt för värme och fukt. Om det uppstår höga temperaturer i takkonstruktionen finns det risk att materialet påverkas och bryts ned, vilket kanske inte märks förrän efter en längre tid. Leverantören bör i det här fallet kunna redovisa uppgifter om materialets kvalitet och hållbarhet och lämna någon form av garanti.”

Lars Bärtås
Ola (ej verifierad) 2013-01-31 15:36 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Intressant artikel. Vi är också inne på att isolera med PIR på vår oinredda vind. Visserligen mellan takstolarna men materialet verkar riktigt intressant ur både energiprestanda synvinkel samt utrymmesbesparingen kontra mineralull. Om någon har tips på hantverkare som sysslat med detta material tidigare så kontakta gärna mig på ola.swanstrom@yahoo.se.

Svara Dela Redigera
Johan Svensson (ej verifierad) 2013-02-01 04:02 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Lämnades luftningen under råsponten orörd? Kyler inte det isåfall ner på ungefär ¨samma sätt som tidigare?

Svara Dela Redigera
Bo Skoglund (ej verifierad) 2013-02-01 11:10 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Luftningen behövs när det finns en ångspärr ovanpå råsponten (och på insidan) men effekten av den nya takisoleringen borde minska. Alternativet är att endast ha ångspärr på insidan, ingen luftspalt och ha ett undertak som släpper igenom fukt, typ board. Så gjorde jag när vinden inreddes.

Svara Dela Redigera
Mats Hulten (ej verifierad) 2013-02-01 13:27 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Takyta på 150 kvm a' 500 kr kvm = 75 000 kr.
Merkostnaden ligger på 80 000 kr??? Känns som en nolla för mycket eller för lite...

Intressant artikel - frågan är väl bara hur mycket en garanti är värd med tanke på domstolsutslaget gällande enstegstätade fasader.

Svara Dela Redigera
robbanonline (ej verifierad) 2013-02-01 15:58 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Jag tycker också att det låter dyrt för isoleringen, jag sneglar på denna lösning och har hittat 15cm (lambda 31) skivor för 200/m2 vilket skulle ge en merkostnad på 30.000 för 150m2, ok att det är grövre läkt också men det verkar saftigt. Ingår arbetskostnad i priserna i artikeln?

Svara Dela Redigera
KnockOnWood (ej verifierad) 2013-02-03 00:48 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Det borde vara ett utmärkt sätt att minska energiförbrukningen i gamla, dåligt isolerade hus.

På ett vanligt 11/2 plans hu är det ju mer eller mindre meningslöst att isolera vindsbjälklaget, då den största yta uppåt ligger i snedtaken, där det är "omöjligt" att isolera inifrån.

Mera detaljinformation hur det skall göras, tack!

Massor med villaägare renoverar ju taket, för utseendets och kanske fukttålighetens skull,
men borde för en liten tilläggspenning kunna förbättra husets energiprestanda samtidigt.

Svara Dela Redigera
Sveamannen (ej verifierad) 2013-02-04 16:47 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Det låter som en tveksam konstruktion med 3 lager fuktspärr och organiskt material imellan men det spar säkert mycket tid och framför allt så slipper man skita ner inomhus.

Svara Dela Redigera
Andy (ej verifierad) 2013-02-05 12:20 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Bor på vindsvåningen i ett hus där denna typen av takisolering håller på att bli gjort nu, fattas bara takpannor. Vi märker stor skillnad på klimatet inne redan, blir mycket snabbare varmt och värmen håller sig längre.

Svara Dela Redigera
Joel (ej verifierad) 2013-02-13 08:17 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Om inte den jag köpte huset (samma typ, byggt -49, med samma klara känsla av kyla från snedtaket) av hade bytt taket ett halvår innan vi köpte det, så hade det garanterat legat ett sånt här PIR-system på mitt hus. Jag har läst på så ögonen blöder om hur detta funkar, och även kollat med samma firma som han Björn i artikeln anlitade.
Om vintrarna fortsätter att vara så här kalla och jävliga ett tag till så vetefasen om jag inte byter tak ändå.

Svara Dela Redigera
Joel (ej verifierad) 2013-02-19 08:54 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Förresten "Sveamannen", har du läst samma artikel som jag? Var står det nånstans att det tyska systemet fungerar som du påstår (utom de två sista av dina påståenden, förstås)? Lite försiktigt och ödmjukt skulle _jag_ vilja påstå att du är helt ute och cyklar. Tre lager fuktspärr och organiskt material emellan?!? Sist tyskarna var så tokiga var väl nån gång på 40-talet...

Svara Dela Redigera
Joel (ej verifierad) 2013-02-19 09:01 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Johan & Bo verkar också ha läst en annan artikel. Hähä. Hur kan man få till såna funderingar av det som verkligen är skrivet i artikeln, och som går att läsa sig till hur enkelt som helst om man söker på hur systemet verkligen fungerar?

Svara Dela Redigera
Tård (ej verifierad) 2013-06-20 13:33 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Vad blev totalpriset med takomläggningen och isoleringen?

Svara Dela Redigera
Anders (ej verifierad) 2014-06-26 11:25 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Kolla in www.foamking.se, de lär ha gjort en liknande installation i göteborg, fast här kan man själv välja tjockleken på isoleringen, de ger även 25 års garanti Med vänlig hälsning,

Svara Dela Redigera
Sten-Robert 2014-07-18 04:58 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Jag har i egen regi renoverat två hus med denna byggmetod 2008 och 2013. Ånggenomsläpplig duk på råspont och cellplast med läckt och betongpannor. Ett med plan kupa och ett med takfönster. Jag har koll på båda husens status efter renoveringarna. Inte vid något tillfälle har värdena för relativa fuktkvoten varit i ens i närheten av riskabla värden tvärt om har det varit mycket bra värden. Varma och helt torra utrymmen. Jag har tagit bort luftspalten och på några ställen kunnat utnyttja även det utrymmet för isolering. Båda husen är byggda på den tiden då man inte använde difspärr men har till vis del kompletterats med detta. Inte helt bra lösning men vad gör man... Trots detta mår husen mycket bra vad jag kunnat se.

Svara Dela Redigera
jostmart 2015-03-01 18:30 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Hur fäster man läkten igenom 14-15 cm isolering? Om man kör med extralånga skruvar, finns det inte risk att de böjer sig? Instämmer med någon tidigare: mer detaljer tack

Svara Dela Redigera