Nyheter

Grannfejd om kulturhistoriskt värde

När mäklaren Fredrik Jörnkvist köpte sin stuga trodde han inte att den var i så dåligt skick som den visade sig vara, renoveringen förvandlades därför till ansökan om rivnings- och bygglov. Men grannarna längre bort höll inte med, och har nu överklagat rivningslovet till länsstyrelsen med argumentet att den tidstypiska miljön kommer att förändras.

Fredrik Jörnkvist hade vid det laget redan påbörjat rivningen. Enligt honom betraktar kommunen det nya huset som en "mindre avvikelse från detaljplanen" och det kunde därför godkännas.

Fredrik planerar nu att plantera en hög poppelhäck för att irritera grannen.

– Ja, jag kommer att plantera en häck där, det kan du lita på. Om inte han drar tillbaka så kan han sitta där och fundera på vad han har gjort, säger han till Expressen.

Grannarna säger i sin tur att de använt sin demokratiska rättighet och att det är husägarnas eget ansvar att hålla sina fastigheter i ett sådant skick att de inte måste rivas, de inte vill kommentera situationen mer än så.

Rubrik (main_heading): 
Grannfejd om kulturhistoriskt värde
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Tänker plantera hög häck:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Hushållen positiva inför bolånetaket

När bolånetaket infördes var hushållens stöd minst sagt ljummet, men enligt en ny undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av SEB, så har vindarna vänt. Nu är 70 procent positiva inför bolånetaket och hela 30 procent tycker till och med att det är mycket bra. Fyra av tio bedömer dessutom att huspriserna påverkas stort av bolånetaket. 

Branschen är däremot inte lika positiva. Flera hustillverkare vill justera bolånetaket så att även unga har råd att ta sig in på husmarknaden. Branschorganisationen Trä -och möbelföretagen menar att taket exkluderar vissa grupper från bomarknaden.

- Bolånetakets negativa effekt på nyproduktionen kvarstår och är den enskilt största orsaken till att folk inte lyckas få sitt drömboende, sade TMF:s Gustaf Edgren i samband med publiceringen av senaste Trähusbarometern.

Rubrik (main_heading): 
Hushållen positiva inför bolånetaket
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Anser att det gör skillnad
teaser: 
Majoriteten av hushållen uppskattar idag bolånetaket.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Uppfinning upptäcker områden med ökad risk strömavbrott

Ett företag i Lund har utvecklat en teknik som gör det möjligt att förutse risker för strömavbrott. Tekniken bygger på en patenterad utrustning som kan upptäcka små störningar i elnätet och varna elföretaget så att de kan åtgärda problemet innan det ens uppstår. 

EON är ett av två företag som hittills köpt in tekniken. I en intervju med Nyteknik.se säger EON:s chef Peter Hjalmar att den kommer att göra det möjligt för deras driftavdelning att avhjälpa fel utan att kunderna märker något. Det kan exempelvis handla om fukt i markkablar eller snabbväxande träd som lutar eller slår mot luftledningar.

– När grenarna börjar blåsa på nätet leder det till små knäppningar. Tidigare kunde vi inte se detta men nu får vi automatiskt ett mejl och hinner åka ut och röja, säger han.

Företaget som utvecklar tekniken, D Laboratory, berättar att projektet började på Lunds Tekniska Högskola (LTH) 2007 och att de första skarpa testerna började genomföras 2011. Just nu pågår utveckling av tekniken för att företagen som köper in den ska kunna härleda exakt varifrån störningen kommer. Målet är att minska och förebygga antalet strömavbrott.

Rubrik (main_heading): 
Uppfinning upptäcker områden med ökad risk strömavbrott
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Små störningar avslöjar
teaser: 
Patenterad teknik i Lund gör att strömutbrotten kan förutses och åtgärdas före de inträffar.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Började bygga men blev av med bygglovet

Bygglovet för ett hus i Örja överklagades av grannarna i samtliga instanser, men länge såg det ändå ljust ut för byggherren - husbygget fick godkänt gång på gång. Inför sista prövningen valde därför byggherren att påbörja sitt husbygge trots att rättsprocessen inte var helt färdig, men när huset stod halvklart avkunnades i högsta instans att bygglovet rivs upp.

– Det här visar att plan- och bygglagen är svårttolkad. Att så många instanser tycker en sak och sedan en annan tycker något annat. Samtidigt kan man förstå hur den sista instansen resonerar, säger Linda Warming, handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen, till Hd.se.

Anledningen till det upphävda bygglovet är att huset ligger för nära tomtgräns. Byggnaden uppges vara sju meter och ligger bara en meter från tomtgränsen, vilket övriga instanser betraktade som en mindre avvikelse men mark- och miljööverdomstolen gör inte samma bedömning. 

Vad som händer med huset nu är inte bestämt. Antingen måste det flyttas eller så måste de delar som ligger närmare tomtgräns än 4,5 meter rivas. Kommunen har bett Boverket om rådgivning.

Rubrik (main_heading): 
Började bygga men blev av med bygglovet
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Husbygge blev svartbygge
teaser: 
Mark- och miljööverdomstolen dömde rakt i motsats till alla andra instanser.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Vintern farligaste årstiden för byggjobbare

Personer sysselsatta inom byggindustrin går en tuffare tid till mötes varje vinter, då inträffar nämligen flest olyckor ute på byggarbetsplatserna. Hela 55 procent av olyckorna sker under vinterhalvåret. Lägg därtill till det faktum att flest byggjobb sker under sommaren så blir skillnaden ännu mer markant.

Utav de olyckor som sker så inträffar dock cirka en tredjedel av dem under lunchtid. Forskarna på Luleå Tekniska Universitet, som är de som tagit fram statistiken, tror att detta beror på att det är många människor i rörelse just då. Men även omkring klockan 14-15 ökar olycksrisken. Omkring hälften av de som skadas arbetar ensamma.

Forskningen är tänkt att hjälpa till att minska antalet skador och olycksfall inom branschen.

– När kunskapen om de faktorer som bidrar till olyckor finns, ska strategier tas fram för hur byggnadsindustrin ska utvecklas och bli hälsofrämjande, säger Magnus Stenberg, forskare vid avdelningen för arbetsvetenskap på Luleå tekniska universitet.

Rubrik (main_heading): 
Vintern farligaste årstiden för byggjobbare
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Forskning:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

I Vellinge krävs nu bygglov för Attefallshus

Den bygganmälan som krävs för takkupor och Attefallshus är inte tillräcklig för att kommunen ska kunna värna den kulturhistoriska miljön, därför måste invånare i flera områden i Vellinge kommun i Skåne nu istället söka bygglov om de vill uppföra byggnadstyperna.

Anledningen till beslutet uppges vara att kommunen vill kunna granska ansökningarna mer ingående. Beslutet innebär också att grannar får möjlighet att överklaga och att kommunen kan neka startbesked. 

– Vi vill värna våra kulturhistoriska miljöer, säger Ola Freij, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, till Sydsvenskan.

Rubrik (main_heading): 
I Vellinge krävs nu bygglov för Attefallshus
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Kulturhistorisk miljö
teaser: 
I flera delar av Vellinge kommun måste husägare söka bygglov för takkupor och Attefallshus.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

180 000 småhusägare skulle kunna spara tusenlappar

Energimyndighetens undersökning visar att 180 000 småhus fortfarande primärt värms upp med direktverkande el eller vattenburen el, något som är långt ifrån kostnadseffektivt. Skulle dessa husägare se över andra uppvärmningsalternativ skulle de kunna se att de kan spara tusenlappar, i alla fall enligt Energimyndighetens beräkningar.

– Har man ett vattenburet system kan det finnas många tusenlappar att tjäna på att se över möjligheterna att installera värmepump, biobränsle eller fjärrvärme. Men även om man inte har ett vattenburet system så kan komplement i form av exempelvis kamin eller luft-luftvärmepump vara lönsamma åtgärder, säger Lars Nilsson vid Energimyndigheten.

Sedan 2009 har dock andelen som använder vattenburen el eller direktverkande el för uppvärmning minskat med 30 procent. Värmepumpar, biobränsle och fjärrvärme tar över marknaden i allt större utsträckning.

Rubrik (main_heading): 
180 000 småhusägare skulle kunna spara tusenlappar
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Är du en av dem?
teaser: 
Direktverkande el och vattenburen el kostar hushållen skjortan.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Stor andel av landets småhusägare behöver byta värmesystem.
Fotograf (photographer): 
Foto: Marlén Eskilsson
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Tuffare krav på fastbränslepannor

Samtliga fastbränslepannor på marknaden får energieffektivitetskrav, utsläppskrav och energimärkning senast 1 januari 2020, detta enligt beslut taget av EU:s Rådsarbetsgrupp för Ecodesign Lot 15. Som fasta bränslen räknas ved, pellets, briketter, spån, kol, koks och torv.

Energimyndigheten konstaterar att både pannor endast för centralvärme, samt pannor för centralvärme och tappvarmvattenproduktion ingår, samt cogeneration-pannor med elektrisk kapacitet upp till 50 kW. Däremot inte pannor för direkt rumsuppvärmning, exempelvis kakelugn.

Detta innebär att den som bygger nytt eller renoverar inte får fortsätta elda i en omodern panna. Idag tillhör cirka 65 procent av de 230 000 vedeldade värmepannorna kategorin äldre och omoderna. 

- Reglerna träder i kraft tidigast 2018. Då införs nya gränser för de produkter som säljs på marknaden, säger Carlos Lopez, expert på Energimyndigheten.

När det kommer till energimärkningen så ska energieffektivitetsklass anges, från G till A++. Fastbränslepannan ska dessutom få effekt samt ljudnivå angivet på etiketten. Därutöver ska du kunna se om pannan kan producera tappvarmvatten, och om det är en cogeneration-panna.

De nya kraven

 • Verkningsgrad ska vara 77 procent till år 2020 (75 procent för pannor med en effekt lägre än 20 kW).
 • Hårdare utsläppskrav av partiklar, organiska föreningar, kolmonoxid och kväveoxider. Partikelutsläpp: 40 mg/m³, utsläppskrav för kolmonoxid: 500 mg/m³, utsläppskrav för kolmonoxid för manuellt skött panna: 700 mg/m³.
Rubrik (main_heading): 
Tuffare krav på fastbränslepannor
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
EU överens
teaser: 
Ved- och pelletspannor får strängaste kravnivån och energimärkningsetiketter.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Vill se kraftigare åtgärder mot lagfartskapning

Efter 13 försök till lagfartskapningar i Sydsverige tidigare i år vill nu Villaägarnas riksförbund att myndigheterna tar tag i problematiken. Idag kan lagfartskapare i stort sett arbeta osynligt, de enda sätten som de kan bli påkomna på är om Lantmäteriet reagerar på att något verkar underligt eller om personen som verkligen äger fastigheten hinner se brevet om ägarbytet och protestera.

- Detta kan drabba vem som helst, och dagens lagstiftning ger ett ihåligt skydd för småhusägarna. Idag underrättas den verklige ägaren om ägarbytet först efter fullbordat faktum. Då är skadan redan skedd, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna, som har följt frågan sedan 2007.

Problemet med lagfartskapning har funnits länge, om än i relativt liten skala. Det handlar om att bedragare låtsas ha köpt en fastighet och skriver över lagfarten, för att sedan belåna huset och på så sätt lura banken. Den verkliga husägaren får sedan städa upp genom att i värsta fall behöva hindra Kronofogden från att mäta ut fastigheten och samtidigt bevisa för Skatteverket och Lantmäteriet att de aldrig sålt sin bostad.

- Ägaren borde informeras om att en ansökan om lagfart inkommit när den mottagits av Lantmäteriet. Då går det att reagera innan det är för sent. Det borde även gå att e-postprenumerera hos Lantmäteriet på ansökningar om lagfart för en viss fastighet. Då får man reda på lagfartskapningen även om bedragaren vittjar brevlådan, säger Ulf Stenberg.

En av Byggahus medlemmar föreslog förra veckan att lagfarten borde vara låst hos Lantmäteriet som standard, och endast kunna bytas genom att husägaren låser upp den - exempelvis genom e-legitimation direkt på sajten. Läs mer om detta i kommentarerna här: Fick sitt hus sålt av bedragare

Rubrik (main_heading): 
Vill se kraftigare åtgärder mot lagfartskapning
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Villaägarna
teaser: 
Det borde vara svårare att kapa någons lagfart och i Byggahus forum finns bra förslag
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Säljarens marknad: Bostadspriserna klättrar vidare

Hysteri på bostadsmarknaden, snabbaste borallyt på fem år - rubrikerna avlöser varandra i media efter att mäklarstatistik presenterat rapporten över bostadsprisernas utveckling senaste månaden. Men det som sticker ut är bostadsrätterna som klättrar tre procent. Huspriserna ligger, enligt rapporten, på samma nivå som månaden före. Ser vi istället till en tremånadersperiod har de ökat med marginella en procent.

Kollar vi istället på siffrorna sett ur ett ettårigt perspektiv är uppgången större, då har huspriserna till och med ökat mer än bostadsrätterna. Rapporten redovisar sju procent uppgång för huspriserna och sex procent för bostadsrätterna. 

- Prisuppgångarna är större i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg jämfört med Malmö-området. Men även där har priserna ökat sett över en tolvmånadersperiod, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Det mest anmärkningsvärda är dock fortsatt det låga utbudet av bostäder, vilket mest troligt också är en av de viktigaste faktorerna till den ihållande prisuppgången.

- Antalet bostadsrätter till salu i landet har inte varit så litet sedan Hemnet började föra statistik 2008. Bostadsrättsutbudet är 21 procent lägre på riksnivå jämfört med förra året. Även villautbudet i riket har minskat kraftigt och är nu 27 procent lägre jämfört med förra året, säger Staffan Tell som är pressansvarig hos Hemnet.

Rubrik (main_heading): 
Bostadspriserna klättrar vidare
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Lågt utbud påverkar
teaser: 
Bostadspriserna fortsätter uppåt, men uppgången för huspriserna har trappats av.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Säljarens marknad:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Märk-DNA ger färre inbrott

Kriminologer har genomfört en studie där de märkt ut hus i vissa områden med så kallad märk-DNA. Totalt är prylar i cirka 500 hus penslade med en vätska som endast syns i UV-ljus och husen har märkts upp. Hittills har det bara skett 4 inbrott i DNA-märkta hus av totalt 31 inbrott i områdena. En familj har dock haft påhälsning 2 gånger.

Inbrottsstatistiken har också minskat i områdena överlag. Det var 20 procent färre inbrott mellan mars-september, jämfört med föregående år.

–  Om det är en effekt som kommer att kvarstå vet vi inte, säger Peter Lindström, docent i kriminologi, till Dagens Nyheter.

Husen som märkts finns i Stockholms län, Stocksund, Sticklinge och Forn­udden.

Rubrik (main_heading): 
Märk-DNA ger färre inbrott
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Går hellre runt hörnet
teaser: 
Det är färre inbrott i DNA-märkta områden där prylarna i hemmet kan knytas till visst DNA.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Studie:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
DNA.
Fotograf (photographer): 
Foto: Freepic
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Ökat intresse för nybyggnation märks bland småhusföretagen

Det har varit ett par tuffa år för hustillverkarna, men de senaste månaderna har en ljusning skymtats i tunneln. Nu bekräftas den av organisationen Trä- och möbelföretagen vars undersökning visar att orderingången hos småhustillverkarna ökade med 24 procent under första halvåret i år.

Den ökade orderingången beror, enligt organisationen, främst på en återhämtning i ekonomin. De anser fortfarande att det krävs åtgärder på bomarknaden för att få ytterligare fart på byggandet.

- Den ökade orderingången i småhusindustrin beror på konjunkturen snarare än strukturella förändringar. Långsiktiga lösningar, till exempel när det gäller finansieringsfrågan, krävs för att bostadsbyggandet ska matcha behovet, konstaterar David Johnsson som är vd för TMF.

Rubrik (main_heading): 
Ökat intresse för nybyggnation märks bland småhusföretagen
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Färre tror att huspriserna fortsätter uppåt

Förra månaden visade SEB:s Boprisindikator att 72 procent av hushållen tror på stigande priser framöver, denna månaden har den siffran minskat till 68 procent. Det är också något fler som tror på stillastående priser, siffran har gått från 11 procent till 14 procent på en månad.

– Tron på stigande bostadspriser är fortfarande stark men vi ser en nedgång från den senaste tidens rekordnivåer. Osäkerheten kring både svensk och internationell ekonomi samt en svagare börsutveckling bidrar sannolikt till nedgången, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Banken har även undersökt hur hushållen ser på räntorna framöver. Endast fyra procent av de med helt eller delvis rörlig ränta planerar att binda sin ränta inom en tremånadersperiod. Så såg det även ut föregående månad och månaden innan dess.

Rubrik (main_heading): 
Färre tror att huspriserna fortsätter uppåt
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Bromsar in
teaser: 
Hushållen som tror på stigande huspriser framöver minskar enligt Boprisindikatorn.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Får fortsätta elda i gammal panna

Sedan 2010 har en familj i Bjärnum i Skåne kämpat för att få rätt att fortsätta elda i sin över 30 år gamla panna. Grannarna runtomkring anser sig lida av röken från pannan, men Länsstyrelsen går på familjens linje och avslår överklagandet från Miljönämndens dom. 

Pannan är byggd 1980 och inte miljögodkänd, vilket grannarna anmärker på. Vissa grannar hävdar också att de är allergiska mot röken men eftersom det inte inkommit några bevis på detta kan Länsstyrelsen inte ta hänsyn till det. Enligt Länsstyrelsen vore det dessutom orimligt att tvinga familjen att investera i en ny panna.

– Det är inte rimligt att ställa krav på en dylik investering sett i relation till den befintliga pannans miljö- och hälsokonsekvenser, konstaterar de.

Så länge familjen eldar med torr ved får de alltså fortsätta att använda sin panna. Beslutet kan dock överklagas till högre instans.

Värt att notera är att EU idag kommer att besluta om tuffare krav på nya vedpannor och vedspisar enligt ekodesigndirektivet. Om ett par år kommer det således ställas betydligt högre krav vid renoveringar och nyinstallationer av vedpannor. Större delen av de pannor som används idag räknas redan som omoderna.

Källa: Norra Skåne

Rubrik (main_heading): 
Får fortsätta elda i gammal panna
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Skåne
teaser: 
Stor irritation bland grannarna.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Större värdeökning än boendekostnad

De stigande bostadspriserna har gjort att vissa bostadsrättsägare gått plus på sin bostad. I städer som Stockholm, Uppsala, Linköping, Jönköping, Växjö, Göteborg, Karlstad, Örebro, Falun, Umeå och Luleå har de i stort sett fått betalt för att bo i sina bostäder.

Det är Fastighetsbyrån som tillsammans med Värderingsdata undersökt hur bostadens värdeutveckling sett ut i jämförelse med den ackumulerade boendekostnaden under de senaste fem åren.

- Vi har haft kraftiga prisökningar under en lång period samtidigt som driftskostnaderna ökat marginellt. Det innebär att man i vissa fall kan säga att man har haft en boendeintäkt. Om man köpte en bostad för fem år sedan och säljer idag så har prisökningen alltså varit större än de sammanlagda kostnaderna för boendet. Och under de senaste fem åren har det generellt sett varit mer lönsamt att bo i bostadsrätt än villa, säger Lars-Erik Nykvist som är vd för Fastighetsbyrån.

Han säger dock samtidigt att man bör ta i beaktande att rapporten ger en historisk bild, och att den inte säger något om hur det kommer se ut de kommande fem åren.

Rubrik (main_heading): 
Större värdeökning än boendekostnad
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Undersökning
teaser: 
På vissa håll i landet har bostadsrättsägare fått "betalt" för att bo.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Så mycket steg huspriserna kvartal 3

Allt prat om oron för de stigande huspriserna verkar inte ha bromsat in marknaden. Huspriserna steg i 19 av Sveriges 21 län under det tredje kvartalet i år, och ökningen motsvarar 7 procent sett till samma period förra året. Jämför vi istället med föregående kvartal är ökningen 3 procent.

Störst prisuppgång hittar du i Blekinge, Statistiska Centralbyrån har mätt upp ökningen där till hela 10 procent på bara 3 månader. Även Östergötlands huspriser ökar kraftigt med sina 9 procent. 2 län går dock motströms och redovisar en 2-procentig nedgång, det är Kronoberg och Gotland.

I storstäderna steg huspriserna med fyra, två och tre procent i ordningsföljden Stockholm, Göteborg och Malmö.

Statistiken visar också att du just nu får betala 2,3 miljoner kronor i genomsnitt om du vill köpa ett hus.

Rubrik (main_heading): 
Så mycket steg huspriserna kvartal 3
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Fortsatt uppåt
teaser: 
Huspriserna har fortsatt upp även under kvartal 3, totalt har 19 av 21 län prisuppgång.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Fyllefällning prövas i högsta domstolen

Högsta domstolen har valt att pröva det fall som i flera år gått genom olika instanser. Det handlar om en man som efter ett större intag alkohol fällt ett antal tallar på kompisens grannes tomt.

Mannen ifråga var på fest hos kompisen på Gotland, och var även där för att hjälpa till med några byggnadsarbeten. Under kvällen ska han ha irriterat sig på att tallarna blockerade solen, och bestämt sig för att helt enkelt såga ner dem.

Mannen har erkänt och erbjudit grannen 25 000 kronor i skadestånd. Men grannen är inte nöjd med den summan utan menar att han bör få 400 000 kronor eftersom tallarna även hade ett estetiskt värde och eftersom han behövt gå i terapi efter det inträffade.

Hovrätten stod på grannens sida och ansåg att mannen bör betala 180 000 kronor i skadestånd. Men han har i sin tur överklagat till hösta instans, och påpekat att det är viktigt att frågan utreds så att det finns ett beslut på hur träd ska värderas. Högsta domstolen håller med och väljer därför att pröva fallet.

Källa: Hd.se

Rubrik (main_heading): 
Fyllefällning prövas i högsta domstolen
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Vill ha 400 000 kronor
teaser: 
Efter ett större alkoholintag bestämde sig festdeltagaren för att fälla kompisens grannes tallar.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Kvällssol:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Titel på artikel: 
Fyllefällning prövas i högsta domstolen
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Nu erkänner Byggnadsnämnden att de gjort fel

Du kan inte äga en havsutsikt, däremot har du som granne rätt att yttra dig innan bygglovet godkänns - men det var något som Jan Alamo på Gotland, och hans grannar, inte fick möjlighet till när ett flerfamiljshus skulle byggas bredvid hans hus. Nu, 3,5 år senare, erkänner byggnadsnämnden att de hanterade ärendet fel.

– Det blev fel från början. En tjänsteman var delegerad att utföra bygglovet, säger Bo Björkman till Helagotland.se.

Bland annat fick huset takkupor som inte följde detaljplanen för området.

Erkännandet och den beslutade lösningen påverkar dock inte Jan Alamo. Det som kommer att ske är att de delar av huset som saknar bygglov kommer att rivas, men dessa påverkar inte Jans utsikt vilket innebär att han får leva med att ha ett hus mellan honom och havet. 

Han har även anmält byggnadsnämnden till Justitieombudsmannen. Det utslaget har inte kommit ännu.

Rubrik (main_heading): 
Byggnadsnämnden erkänner att de gjort fel
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
3,5 år senare
teaser: 
Havsutsikten försvann i och med nybygget men grannarna fick aldrig någon chans att göra sin röst hörd.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Uppmaning: Glöm inte elbesiktiga huset före köp

För att få bukt med elrelaterade bränder önskar Elsäkerhetsverket se en ökad mängd elbesiktningar vid försäljning av bostäder. En orsak till att sådana sällan genomförs idag kan vara att folk helt enkelt inte är medvetna om att det går.

- I de flesta fall diskuteras inte elsäkerheten på samma vis som exempelvis fuktskador. Jag tror att många följer principen ”people do what other people do”, man gör som människor i sin omgivning gör. Det är inte vanligt med elbesiktningar och om inte vänner och bekanta i en persons sociala nätverk prioriterar detta så hamnar det i skuggan, säger Ola Nybell hos Skandiamäklarna

Elsäkerhetsverket tar upp Danmark som ett lyckat exempel. Där finns det sedan 2012 krav på elbesiktning vid försäljning. Förra året genomfördes 52 473 elbesiktningar där.

- I 93 procent av fallen visade det sig finnas fel och brister i någon grad. Vi har ännu inga siffror på hur detta eventuellt påverkat brandstatistiken, men vi hoppas såklart på positiva siffror, säger Brian Grau Andersen vid Sikkerhedsstyrelsen i Danmark. 

Jan Berggren, Elektriska Nämnden, tror att vi kan halvera antalet elbränder inom tio år om antalet elbesiktningar ökar. Idag utgör de en försvinnande liten del, samtidigt som ett antal tusen av de bostadsbränder som uppstår varje år tros bero på elfel.

Rubrik (main_heading): 
Glöm inte elbesiktiga huset före köp
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Kan rädda liv
teaser: 
Många bränder uppstår på grund av elfel, men elbesiktningar är fortfarande ovanliga vid ägarbyten.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Uppmaning:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Ny rekommendation för amortering av bolån

I våras sänktes amorteringsrekommendationen från 75 till 70 procent. Nu sänks den igen.

Bankföreningen meddelade igår eftermiddag att de kommer att rekommendera att det ska amorteras på samtliga nya bolån som överstiger hälften av bostadens värde. Med andra ord sänks rekommendationen till 50 procent.

– Vi vill verka för att det i en sund privatekonomi ska vara naturligt för låntagare att betala av på sina bolån för att därigenom minska sin ekonomiska sårbarhet. Många hushåll bygger inte upp den buffert som kan vara nödvändig att ha om de ekonomiska förutsättningarna förändras. Därför kommer vi att gå ett steg till så att fler bolånetagare amorterar på sina lån, säger Thomas Östros som är vd för Svenska Bankföreningen.

Rubrik (main_heading): 
Ny rekommendation för amortering av bolån
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Halva värdet
teaser: 
Bankföreningen vill minska hushållens ekonomiska sårbarhet och sänker därför rekommendationen för amortering.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Fick sitt hus sålt av bedragare

Paola Lendemar och hennes man fick sitt hus sålt, utan att de visste om det. I ett brev från Lantmäteriet kunde de se att huset sålts för 1,2 miljoner kronor. Försäljningen hade dokumenterats med penna och papper, men var enligt Sydsvenskan korrekt formulerat. Och Lantmäteriet hade inte haft några invändningar.

I brevet från Lantmäteriet stod det också att de hade ett par dagar på sig att yttra sig, annars skulle lagfarten skrivas över permanent. Paola Lendemar ringde Lantmäteriet för att bestrida försäljningen och fick ett lite oväntat svar.

– Jag förväntade mig typ: "Oj, det här ska vi ta tag i". Men det var mera: “Jaså? Har ni också råkat ut för det”, säger hon till Sydsvenskan.se.

Hon ifrågasätter det faktum att det är så enkelt att bli av med lagfarten. Hade de inte varit hemma och sett brevet kunde boven lika gärna ha hämtat det ur brevlådan, och de hade då aldrig fått möjlighet att bestrida den fejkade försäljningen.

Det som Paola och hennes familj råkat ut för kallas för lagfartskapning. Om du upptäcker att din lagfart plötsligt står på någon annan har du troligen råkat ut för just det, och ska då genast anmäla detta till polisen.

Värt att notera är att de som får sin lagfart kapad har rätt till ersättning från staten för stämningsansökan, tilltingsrätten och processkostnader i domstolen.

Du kan kontrollera din lagfart hos Lantmäteriet.

Rubrik (main_heading): 
Fick sitt hus sålt av bedragare
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Kapad lagfart
teaser: 
När brevet från Lantmäteriet dök upp trodde Paola Lendemar inte sina ögon, någon hade sålt familjens hus.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Titel på artikel: 
Fick sitt hus sålt av bedragare
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Gar-Bo: Nya golvbrunnar får ofta anmärkningar

Felmonterade golvbrunnar är ett av de vanligaste felen som landar på försäkringsbolaget Gar-Bo:s bord. I en färsk rapport skriver de att de nu drar igång ett nytt projekt tillsammans med sina besiktningsmän för att komma tillrätta med problemen, det så kallade Golvbrunnsprojektet. Målet är att minimera antalet skador till följd av felaktigt installerade golvbrunnar.

- Vi har utifrån skadeanmälningar och besiktningsprotokoll konstaterat att det är för många utförandefel på golvbrunnar. Vad detta beror på vet vi inte och projektets mål är att ta reda på varför det blir fel och vad vi kan göra för att förbättra situationen, berättar vd Peter Wipp.

Projektet kommer att gå till som så att besiktningsmännen under 2 månaders tid fotograferar alla golvbrunnar som besiktigas, vilket ger cirka 1 000 fotografier. Dessa bilder kommer sedan att analyseras för att försöka få fram vad det är som blir fel under installationerna. Målet är att branschen sedan ska kunna förbättra sina rutiner utifrån den informationen.

Rubrik (main_heading): 
"Nya golvbrunnar får ofta anmärkningar"
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Nytt projekt ska vända negativ trend
teaser: 
Försäkringsbolaget noterar allt fler utförandefel på golvbrunnar vilket leder till ökad risk för vattenskador.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Gar-Bo:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Alla villaförsäkringar täcker inte vattenskador

När du ska välja villaförsäkring är det viktigt att du gör en ordentlig granskning av villkoren hos de olika försäkringsbolagen. Alla försäkringarna innehåller ett visst grundskydd, men utöver det visar den oberoende organisationen Konsumenternas Försäkringsbyrå att både premier och villkor kan skilja sig åt rejält, och i slutändan kan det bli skillnaden på om du får ut flera tusentals kronor eller inga alls.

Exempelvis är det många försäkringsbolag idag som inte längre ersätter skador uppkomna vid problem med yt- och tätskiktet i badrummet.

- Ofta ersätts inte yt- och/eller tätskiktet om läckaget har gått igenom dem, vilket det ju ofta gör. Försäkringsbolagen började plocka bort möjligheten att få ersättning för detta för 5-10 år sedan. Det finns dock några bolag som fortfarande har det kvar, säger Peter Stark som är expert på boendeförsäkringar hos Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Som exempel på försäkringar som fortfarande täcker den typen av skador nämner han Trygg Hansa och IF. Men IF kräver, i den billigare varianten, att det finns våtrumsintyg och att arbetet är gjort av en behörig installatör. 

Drabbad
En av de som drabbats av att villaförsäkringen inte täckte vattenskadorna i badrummet är Byggahus läsare Bo Käll. När tätskiktet vid anslutningen till hans 14 år gamla golvbrunn började läcka fick han inte ut en krona från Länsförsäkringar för att återställa dessa, endast för rivning och återställande av själva vattenskadan.

- Jag känner mig lurad. Jag frågade var jag kunde läsa att den inte täcker det, och han svarade att det står på sidan 16. Men vem sitter och läser 16 sidor finstilt text innan de skaffar en försäkring idag? Jag frågade också om de känner att det är schysst mot kunderna att de friskriver sig från sådana skador, medan de exempelvis täcker skador på kopparrör som ju har en hållbarhet på 50 år jämfört med tätskiktets cirka 15 år. Tyvärr är det så sade han bara, säger Bo Käll.

Stora skillnader
Hanteringen av vattenskador är inte det enda som skiljer försäkringarna åt. Exempelvis påverkas ersättningen även av åldern på den skadade ytan. Hade Bo Käll ändå fått ersättning för sin vattenskada skulle troligen ett åldersavdrag ha trätt in. Och jämförelser mellan försäkringarna visar att det kan skilja upp till 95 000 kronor i hur mycket som dras av.

Enligt försäkringsexpert Peter Stark kan de billigare försäkringarna ge åldersavdrag på upp till 105 000 kronor, medan de lite dyrare ofta har en begränsning satt till maximalt åldersavdrag på mellan 10 000-15 000 kronor. En viktig punkt att ha i åtanke om du har ett lite äldre hus.

Ersättningsboende vid vattenskador och brand är en annan punkt där det finns skillnader. Vissa försäkringsbolag erbjuder ersättningsboende i 12 månader medan andra erbjuder i 18 månader. 

Du har också hussvamp som ett viktigt jämförelsealternativ. Hussvamp kan snabbt orsaka skador för hundratusentals kronor, men vissa försäkringsbolag ersätter inte angreppet alls.

Numera kan du jämföra
Försäkringarna är en djungel för den oinvigde. Men sedan september månad kan du hos oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå dels se betyg på olika villaförsäkringar och dels djupgranska dem sida vid sida utifrån ett antal olika parametrar.

När du jämför är det dock viktigt att du inte bara ser till betyget. Folksam har exempelvis toppbetyget i skrivande stund men ersätter inte skador på yt- och tätskikt i badrum. De har andra fördelar som vägt över och gjort att de fått så bra betyg.

- Folksam ersätter inte yt- och tätskiktet i någon av sina produkter, men de får bra betyg på andra moment så som självrisker, allrisk och mervärde. De har också en liten specialare som gör att merkostnader orsakade av nya branschregler täcks vid renoveringen av badrummet, säger Peter Stark. 

Välj ut ett par försäkringsbolag i verktyget som du tycker verkar intressanta, och se över så att de täcker dyra skador som du tycker är viktiga att få med, så som exempelvis brand- och vattenskador och hussvamp. Undersök också om det ingår en allrisk. Jämför sedan årskostnad (den får du undersöka själv) och självrisk för att få en bra uppskattning.

- Försäkringar är komplicerade produkter och innehåller väldigt många olika delar. Händer en skada upptäcker man ofta försent att ett visst moment eller en viss del inte ersätts alls, eller att du får lägre ersättning än hos konkurrenterna.

Det var detta som hände Bo Käll.

– Jag skulle rekommendera alla som är i tagen att skaffa en villaförsäkring att de jämför hur de olika försäkringsbolagen hanterar vattenskador. Vid en vattenskada i badrummet måste du riva allt - allt måste göras om uppifrån och ner. Och det blir jättedyrt om du inte har en försäkring som täcker det, säger han och fortsätter:

- Jag tycker också försäkringsbolagen borde bli tydligare och informera bättre. Varför inte berätta om nya branschregler och annat som påverkar konsumentens försäkring. De har ju råd att skicka ut reklam, då borde de även kunna skicka ut information, säger Bo Käll. 

Rubrik (main_heading): 
Alla villaförsäkringar täcker inte vattenskador
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Dåliga villkor
teaser: 
Byggahus läsare Bo Käll känner sig lurad.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Se upp:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Fotograf (photographer): 
Foto: Marlén Eskilsson
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Fredagshuset: Excentriskt med udda läge

Veckans fredagshus är unikt både i form och innehåll. Vi passade på att ta en titt bakom dörrarna innan huset får nya ägare.

Hus md torn

I grunden är det ett 1700-talshus, som 1995 byggts till med en arkitektritad del med bland annat ett åttakantigt torn.

En av de nuvarande ägarna, ett lite äldre par, var tidigare föreståndare på ett museum, det märks också på väggarna som är fulla med konstverk. Kanske är det konstintresset som bidragit till det udda formvalet?

Allrum och trappa upp till tornrum

 

Allrum och trappa upp till tornrum.

Tornrum

Tornrummet.

- Huset har en smal målgrupp men det finns intressenter. Det riktar sig nog mot par som vill ha det där lilla extra, något speciellt. Samtidigt är det ett rymligt hus med alla moderniteter så som bra isolering, tyst och skönt och en spännande planlösning, säger mäklare Mattias Wassberg hos Svensk Fastighetsförmedling.

Kök med öppen spis

Kök med öppen spis.

Huset uppges ha en miljöprofil. Det är ett ekologiskt hus isolerat med cellulosaisolering, och inomhus är vissa av väggarna målade med lösningsmedelsfri ljus linoljefärg. Stora delar av innertaket har massiva furubalkar som ger liv åt rummen. 

Hus med torn

Värt att notera är att uppvärmningen sker via el/oljepanna i dagsläget. Totalt uppges driftkostnaden ligga på 44 814 kronor per år och detta är då uträknat på 2 personer och enbart på uppvärmning med el då oljepannan inte använts. Huset har både 2-glasfönster och 3-glasfönster.

Läget är också ett utropstecken då huset ligger mitt i centrala Karlstad.

Hus med torn

trappa i trädgården

Vill du se fler bilder och läsa mer om huset kan du surfa in här.

Rubrik (main_heading): 
Excentriskt med udda läge
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Kika in
teaser: 
Torn och 1700-talsdramatik blandas med cellulosaisolering och centralt läge.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Fredagshuset:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Centralt i Karlstad
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Skatteverket kritiska till ROT-avdrag som konkurrensmedel

Boende i Lomma i Skåne har den senaste tiden tagit emot erbjudande om fiberanslutning från företaget Kraftringen, där erbjudandet delvis har marknadsförts med information om möjligheten till ROT-avdrag. ROT-avdraget är ett schablonbelopp på 4 000 kronor för grävningen på själva tomten, och har godkänts av Skatteverket lokalt.

Men att ha med det i marknadsföringen är ett tilltag som Skatteverket på riksnivå ställer sig negativa till.

– Vi ser allvarligt på en situation där ROT-avdrag fungerar som ett konkurrensmedel mellan företag, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, till Sydsvenskan.se.

Anledningen uppges vara att generella erbjudanden med schablonbelopp i slutändan inte stämmer riktigt för varje hushåll, hos vissa kan det bli dyrare och hos andra billigare. Samtidigt handlar det om en så liten summa att det rent tekniskt vore ekonomiskt omöjligt för Skatteverket att detaljgranska alla sådana belopp i Sverige.

– Vi försöker kontrollera att kostnaden som görs avdrag för är rimlig. Men samtidigt kan det vara svårt för oss att prioritera granskningar av rotavdrag på 4 000 kronor, säger Pia Blank Thörnroos.

I det aktuella fallet ska det lokala kontoret ha godkänt ett generellt erbjudande, som dessutom kan komma att faktureras före arbetet påbörjats. Men Skatteverket säger samtidigt att detta är ett problem som de är medvetna om, och att det blir ett ännu större problem när det används som konkurrensmedel.

Rubrik (main_heading): 
Skatteverket kritiska till ROT-avdrag som konkurrensmedel
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
SKV
teaser: 
Schablonbeloppet vid fiberinstallationen får kritik.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Fiber i Lomma:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Villaområde i Lomma kommun.
Fotograf (photographer): 
Foto: Marlén Eskilsson
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Allt fler väljer att binda sina bolån

Bolåneräntorna ligger rekordlågt och det har fått många att binda sina räntor. SBAB beräknar att andelen som valt att binda sin ränta mellan 1-4 år har ökat från 22 procent till 27 procent under september månad. Mest populärt är 3 års bindningstid.

- En ökad efterfrågan på längre räntebindningstider får anses vara en rimlig reaktion på att Riksbanken förmodligen har sänkt räntan för sista gången, vilket innebär små möjligheter till ytterligare nedgång i korta räntor samtidigt som räntenivåerna för bolån med långa bindningstider är rekordlåga, säger Tor Borg som är chefekonom hos SBAB.

5-årsalternativet ligger dock kvar på 2 procent. SBAB tror att detta kan bero på att många ändå tror på fortsatt låga räntor framöver.

Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Tydlig ökning
teaser: 
Allt fler hushåll tror att bolåneräntorna nått sin botten och väljer att binda upp dem mellan 1-4 år.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Så mycket ökade hyrorna förra året

I vanliga fall brukar allmännyttiga bostadsbolag och privata bostadsbolag höja sina hyror lika mycket, eller så är det de privata som höjer något mer. Men i fjol blev det tvärtom - då höjde de allmännyttiga bostadsbolagen i genomsnitt hyran med 1,8 procent mot de privatas 1,6 procent.

Enligt Statistiska Centralbyrån ger detta en hyresökning på i snitt 1,7 procent total vilket är lägre än året före då hyrorna steg med 2,2 procent.

Rubrik (main_heading): 
Så mycket ökade hyrorna förra året
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Notis:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Miljon ligger sparad i bostaden

Svenska hushåll har i genomsnitt 1,3 miljoner kronor sparat i bostaden i form av värdet på bostaden minus bolånet. Det är SBAB som undersökt hur stort övervärdet är på bostäder och samtliga undersökta områden visar på plus i statistiken.

- 1,3 miljoner kronor är en ansenlig summa som genomsnittshushållet har sparat i sin bostad. Bostadsägande har väl i alla tider varit vattendelare i förmögenhetssammanhang, men de senaste decenniernas massiva prislyft på bostadsmarknaden har gjort skillnaden mycket mer dramatisk, säger Karin Hellgren som är prresschef hos SBAB.

Men undersökningen visar också att summan varierar stort beroende på var i landet du bor. Exempelvis krymper genomsnittssumman till under en halv miljon kronor om du bor i Norrland, medan personer boende i Stockholm har hela 2,4 miljoner kronor sparat i sin bostad. På bilden ovan kan du se hur det står till i just din del av Sverige.

Rubrik (main_heading): 
Miljon ligger sparad i bostaden
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Bostadskarriär
teaser: 
Värdet på bostaden överskrider i genomsnitt bolånet med 1,3 miljoner kronor.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Undersökning:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Stora skillnader på VA-taxan landet runt

Kostnaderna för vatten och avlopp i flerbostadshus varierar kraftigt beroende på var i landet du bor. Den årliga Nils Holgersson-rapporten visar att det är invånare i Tanum och på Tjörn som betalar mest, medan Stockholm och flera av dess närkommuner betalar lägst taxa.

I rapporten går att läsa: "För typlägenheten i Nils Holgersson-fastigheten innebär det en medelkostnad för VA på 4 110 kr/år inklusive moms. Det är 92 procent dyrare i Tanums kommun som har rikets högsta pris (7 875 kr/år). I landets billigaste kommuner, Stockholm och Huddinge, är priset drygt 60 procent lägre än rikets medel (1 495 kr/år)."

Undersökningen visar också att medelvärdet för VA-taxan har stigit med i genomsnitt 3,5 procent i riket. Men i vissa kommuner är höjningen hela 10 procent och detta motiveras då med omläggning av taxan eller med att det krävts stora investeringsåtgärder.

Rubrik (main_heading): 
Stora skillnader på VA-taxan landet runt
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Nils Holgersson-rapporten
teaser: 
Det är tusentals kronor i skillnad på VA-taxan beroende på var du bor i landet.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
De som betalar minst och de som betalar mest.
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Taxeringsvärdet i genomsnitt 21% fel

 

Nu är det dags för taxeringen av Sveriges småhus. Men en undersökning från Villaägarnas riksförbund visar att taxeringsvärdena i genomsnitt visar 21 procent fel.

De största procentuella felen återfinns på glesbygden, medan de största felen i kronor återfinns i storstadsområdena. I Norsjö i Norrland betalar husägare exempelvis 51 procent för mycket.

- Ingen hade accepterat om inkomstskatt eller bolagsskatt beräknades genom massvärdering och gissningar vilket däremot tillåts ske med småhus, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarnas Riksförbund.

Rubrik (main_heading): 
Taxeringsvärdet i genomsnitt 21% fel
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Skatt:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Få din bostad att stå ut från mängden

Vill du ha många klick på bostadsannonssajterna gäller det att sticka ut ur mängden, då ökar chanserna att det skyltas med bostaden i media och att annonsen delas i sociala medier. En mäklare har exempelvis nyligen stajlat en i övrigt ganska neutral lägenhet med apelsiner, och på så sätt lyckats få den att segla upp och bli till ett klickmonster.

Dagens Nyheter har talat med mäklaren ifråga som fick idén efter att ha sett en liknande grej göras med paprikor. Även Hemnets pressansvarig Staffan Tell tror på att sticka ut.

– Det som är gemensamt för bostäder som får många klick är att de har något som utmärker sig. Jag tror att många är trötta att bostäder stajlas överdrivet inför en visning och det här är lite av en protest mot det, säger han till Dn.se.

Det finns också mer generella och grundläggande tips så som att du tydligt ska skylta med fördelar så som exempelvis sjötomt, havsutsikt, balkong och andra ord som det i genomsnitt söks mycket på. Har grannen exempelvis nyligen tagit ner ett antal träd och gett dig sjöutsikt är det självklart också en god idé att du skriver det i annonsen. 

Huruvida många klick ger större chans till bättre pris eller ökat intresse på visningar framgår inte. Men mäklaren som stylade lägenheten med apelsiner tror ändå att det har gett en positiv effekt.

De tio vanligaste sökorden på Hemnet 2013:

 1. Balkong
 2. Sjötomt
 3. Sjö
 4. Pool
 5. Garage
 6. Uteplats
 7. Sjöutsikt
 8. Vindsvåning
 9. Kakelugn
 10. Hav
Rubrik (main_heading): 
Få din bostad att stå ut från mängden
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Sälja huset:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Ikea: "Lönsamheten för solcellspaneler måste bli bättre"

Möbeljätten Ikea säljer idag solcellspaneler i sina butiker i England. Ambitionen är att ta konceptet även till Sverige, men i ett pressmeddelande konstateras att reglerna först måste bli enklare och lönsamheten bättre.

När Nyteknik.se talar med Ikeas hållbarhetsansvarig, Jonas Carlehed, framgår det att återbetalningstiden för solceller hamnar på 16 år i Sverige enligt Ikeas beräkningar, medan den ligger på 8 år i England - och detta uppges vara en bromskloss idag.

- Den som köper en solcellsanläggning i England har, efter 8 år, i princip dryga 20 år med gratis energi. Där ligger den ena nyckelfaktorn, lönsamhetsdelen. Den andra nyckelfaktorn handlar om enkelheten, och i Storbritannien är det idag väldigt enkelt för kunden att förstå hur en sådan här affär går till, säger han.

Men möbeljätten säger sig också arbeta på att få ner priserna på solcellspanelerna och installationerna. I framtiden kan det således bli möjligt att köpa solcellspaneler i möbelvaruhuset även i Sverige.

Rubrik (main_heading): 
"Lönsamheten för solcellspaneler måste bli bättre"
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Två hinder
teaser: 
Möbelvaruhuset har som ambition att börja sälja solcellspaneler i Sverige.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Ikea:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Danske Bank: Bopriserna faller nästa år

Bostadspriserna har hittills, tack vare ett lågt utbud och lågt bostadsbyggande, ökat stadigt i Sverige. Men nästa år är det slut på det enligt en analys från Danske Bank. Banken tror istället att priserna kommer att falla.

- Priserna ligger just nu en till två standardavvikelser högre än de borde sett till inkomstutvecklingen, vilket skulle implicera ett prisfall på 20-30 procent, säger Danske Banks chefekonom Roger Josefsson.

Ett så kraftigt fall är dock inte aktuellt på grund av det låga utbudet, utan de beräknar istället fallet till fem procent.

Rubrik (main_heading): 
Bopriserna faller nästa år
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Danske Bank:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Hans hus är ett kattparadis

Kika in innanför dörrarna hos en man som byggt ett fantastiskt hem åt sig själv och sina katter. 

Greg Kreugers största intressen i livet är stigar, mönster och katter. Detta har lett till ett minst sagt udda hus, med mängder av upplysta gångar, tunnlar och klätterpelare. Greg har nämligen, under 15 års tid, anpassat huset utifrån sina katters behov.

- Det känns som att vi är en familj som bor här, säger han.

Greg har aspergers syndrom. En sjukdom som bland annat gör att han blir mycket fokuserad på det han tar sig för. I videon ovan säger han att han inte kan sluta tänka på sitt projekt, och du kan se hur katterna tar sig fram genom huset, ibland via gångar i takhöjd och ibland genom tunnlar och över broar. Det finns också en mängd inbyggda gömslen där katterna kan koppla av och få egentid.

Han säger också att han trivs med sitt projekt. Att det är som ett pussel som han inte vill ska ta slut.

Rubrik (main_heading): 
Byggt om huset till ett kattparadis
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
teaser: 
Minst sagt udda hus med mängder av upplysta gångar, tunnlar och klätterpelare.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Greg Kreuger:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Dags för fastighetstaxering

Idag öppnar Skatteverket e-tjänsten där du kan deklarera eller ändra i förslaget till nytt taxeringsvärde för ditt hus. Blanketterna beräknas dock inte nå hushållen förrän 30 september, och det kommer då antingen att vara en deklarationsblankett eller ett förslag till beslut.

– Cirka 2,3 miljoner får ett förslag till beslut och behöver bara göra ändringar om någon förifylld uppgift inte stämmer. Övriga 100 000, oftast nya ägare, ska deklarera, säger Per Husberg, verksamhetsutvecklare hos Skatteverket.

Generellt sett uppskattar Skatteverket att taxeringsvärdena ökat med 1 procent i landet. Men det varierar. I Kalmar har de exempelvis minskat med 5 procent, medan Norrbotten visar en toppnotering i listan och ökar hela 15 procent.

E-tjänsten uppges vara öppen till 3 november.

Klicka här för att komma till Skatteverkets e-tjänst för fastighetsdeklaration.

Rubrik (main_heading): 
Dags för fastighetstaxering
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
ökning
teaser: 
Nästa års småhustaxering står för dörren, idag öppnar Skatteverket e-tjänsten.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Har din fastighets taxeringsvärde ändrats?
Fotograf (photographer): 
Foto: Marlén Eskilsson
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Troligt ja till utökat generellt strandskydd i Bohuslän

Det ser ut att bli ett ja till utökat strandskydd längs kusten i Bohuslän trots massiva protester från bland annat kommuner och olika organisationer. Länsstyrelsen i Västra Götaland meddelade igår, till tidningen Bohuslänningen, att slutgiltigt beslut tas först i december, men att det lutar starkt åt att det generella strandskyddet utökas från nuvarande 100 meter till 300 meter. Det blir heller inga övergångsregler.

– Vi har varit väldigt tydliga. Bland annat med att vår princip att inte i förväg göra anpassningar för kommande bebyggelse. Detta innebär inte att det är totaltstopp för ny bebyggelse, utan bara att den får hanteras i vanlig ordning i en detaljplaneprocess. Vi kan inte ha stora områden som ligger oskyddade ifall planerna av andra anledningar inte blir av, säger Linnea Bertilsson på länsstyrelsens naturvårdsenhet i Västra Götaland till Bohuslänningen.

Hon säger även i tidigare uttalanden att det handlar om att skydda djur- och växtlivet samt att hålla dessa väldigt populära områdena, som stora delar av Bohuskusten är, öppna för allmänheten. De kommuner som varit kritiska menar på att det påverkar deras möjlighet att skapa översiktsplaner och utöka bebyggelsen, bland annat ska planerad bebyggelse och lantbruken påverkas negativt.

De som i dagsläget fått bygglov för att bygga i området 100-300 meter från vattnet måste åtminstone ha byggt grunden när beslutet tas för att bygglovet fortfarande ska vara giltlig. Har inte bygget påbörjats måste ansökan göras om.

Rubrik (main_heading): 
Troligt ja till utökat generellt strandskydd i Bohuslän
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
De med dispens måste börja bygga nu
teaser: 
Trots skarp kritik och flera protester ser det utökade strandskyddet ut att gå igenom.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Så inreder trendsättarna i höst

Är du en av de som vill följa modet inom inredning och planerar en make-over hemma så ska du satsa på koppar, mässing, rent trä och marmor i höst - det är materialen som spås bli allra hetast. I övrigt bör hemmet vara färglöst, färger som beige, benvitt och grått gör starkt intåg igen. Känslan du ska arbeta mot uppges vara allvar.

– När det är oroligt i världen behöver vi trygghet hemma. Det är därför vi söker den här typen av inredning. Vi vill komma hem och vila och känna oss trygga, säger trendexpert Stefan Nilsson till TT.

När det kommer till möblerna i hemmet så bör bänkar och ett gediget matbord med synliga ådringar stå långt upp på inköpslistan. Och vill du vara riktigt trendig så köper du en pinnstol.

– Vi ser pinnstolens återkomst som ett exempel på det närproducerade svenska arvet och allvaret, och även bänken, både för att sitta och ställa saker på. 

Rubrik (main_heading): 
Så inreder trendsättarna i höst
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Tänk trä, metall och allvar
teaser: 
Hösten blir inte ett färgsprakande skådespel inomhus i år.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Måste bygga om huset på grund av hundskall

Bygg om eller få tyst på hundarna, det är beslutet som Miljöförvaltningen i Helsingborg ger en familj vars granne anmält dem för oljud på grund av att deras hundar skäller för mycket. Det som från början bara var en anmälan har dock eskalerat och övergått i en regelrätt grannfejd. Enligt Helsingborgs Dagblad ska grannen bland annat ha stått och bankat på en trumma.

Husägarna menar att hundarna inte alls skäller, i en överklagan skriver de: "Vi bestrider att våra hundar skäller i den utsträckningen som ni påstår då jag jobbar natt och vår son går i skolan och det betyder att vi aldrig skulle få sova vilket vi och hundarna gör."

För att lösa problemet har Miljöförvaltningen varit på plats två gånger och mätt upp ljudnivån. Det visade sig att den uppgick till över 50 decibel ett flertal gånger bägge dagarna, godtagbar nivå är 45 decibel eller lägre. Beskedet till husägarna är därför att de antingen får bygga om huset eller få tyst på hundarna.

Rubrik (main_heading): 
Måste bygga om huset på grund av hundskall
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
2
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Lönar sig att jämföra fiberinstallationen

Att dra fiber till huset är en dyr investering, men det är också en värdehöjare av huset och vid en framtida försäljning kan det visa sig ha varit värt det. Då krävs det dock att du fått installationen till ett bra pris, och enligt Sydsvenskan kan det skilja över 15 000 kronor mellan olika företag.

– Telia har varit väldigt aktiva hos oss, men det är en fuling de kör. Till det priset de erbjuder skulle vi kunna göra hela jobbet på egen hand och själva äga nätet. Vi gjorde en marknadsundersökning och hittade aktörer som gav oss ett betydligt lägre pris, berättar Eddie Plepel, fiberansvarig i Riseberga villaförening i Skåne.

Telias pris var satt till 20 000 kronor per hushåll, därefter skulle hushållen själva få välja operatör i nätet. Men föreningen lyckades komma undan med endast 4 500 kronor för anslutningen och därefter en månadskostnad på 350 kronor hos en enskild operatör.

Telia förklarar det höga beloppet med att grävarbetet är det som kostar mest och att priset varierar med noggranheten vid detta. Samt säger att de har ett öppet nät med valmöjlighet vilket i slutändan gynnar konsumenten. Oavsett vem som har rätt så ser vi att det lönar sig att ta in offerter från flera företag och jämföra kostnader och erbjudanden.

Källa: Sydsvenskan

Rubrik (main_heading): 
Lönar sig att jämföra fiberinstallationen
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Stor prisskillnad
teaser: 
Priset för fiberinstallationen kan skilja mer än 15 000 kronor per hushåll.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Tidstypisk pärla för funkisentusiasten

Ett av funkishusen i den kulturskyddade stadsdelen Södra Ängby är just nu till salu. De här husen är byggda under 1930-talet och har flera tidstypiskt vackra detaljer för den som är intresserad av funkisstilen.

Vi passade på att prata lite med mäklaren om huset och ta en titt på insidan.

Kassettak

Tidstypiskt kassettak.

- Huset har många originaldetaljer så som genomgående enhetligt parkettgolv, fönsterbänkar av marmor och stora fönsterpartier. Men det som verkligen utmärker det är kassettaken, säger Karin Kellander som är mäklare hos Fjelkners Fastighetsmäkleri.

En annan tidstypisk detalj är den rundade altanen och den rundade balkongen med räcke i korrugerad plåt.

Funkis altan

Funkis fiskbensparkett

Huset utmärks av sina stora fönsterpartier.

Golven består genomgående av fiskbensparkett på entréplanet och övre planet. Badrummen har dock klinker och kakel.

I källarplanet, som delvis är souterräng, hittar du bland annat badrum, tvättstuga och verkstadsdel. Övre plan består av privata ytor så som sovrum och klädkammare. På entréplanet finns öppen spis, vardagsrum och kök med matplats.

Funkis vardagsrum med öppen spis

Totalt finns det cirka 500 hus i området i främst tre olika storlekar: 80, 100 och 140. Just detta huset är ett av de större med sina 139 kvadratmeter boyta.

- Det är ett otroligt eftertraktat område, husen går oftast direkt och många bor där i väldigt många år, ofta blir det också generationsskifte, säger Karin Kellander.

Funkis badrum

Tittar i på slutprisstatistiken för området ser vi att priserna varierar mellan 7-12 miljoner kronor. Det som främst påverkar priset är storleken och läget. Sett till enbart storleken ser vi att genomsnittspriset ligger på omkring 8,5 miljoner kronor. Men just det här huset ligger i anslutning till båtparken och har ett riktigt bra läge, utgångspriset är satt till 8 975 000 kronor, men Karin Kellander vågar inte spekulera i vad slutpriset kommer att hamna på.

Funkis, blyinfattat fönster

Blyinfattat fönster.

- Det har varit väldigt stort intresse redan nu, jag lade ut det igår och många har ringt. Det är omöjligt att säga vad det kommer att sluta på, säger hon.

Rubrik (main_heading): 
Tidtypiskt för funkisentusiasten
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Funktionalism
teaser: 
Kassettak, fiskbensparkett och marmor präglar veckans fredagshus.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Fredagshuset:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Titel på artikel: 
Tidstypisk pärla för funkisentusiasten
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Bankerna tvingas redovisa snitträntor

Finansinspektionen (FI) tänker råda bot på bankernas missvisande listpriser. De kräver därför att bankerna istället redovisar ett snitt av de räntor som bankerna faktiskt betalar. Det uppger man idag i ett pressmeddelande.

FI föreslår att bankerna publicerar den genomsnittliga räntan som kunderna faktiskt har erbjudits den senaste månaden. FI föreslår därför att bankerna på sina hemsidor ska publicera den genomsnittliga räntan som kunderna erbjudits den senaste månaden.

Förslaget har gått ut remiss och man föreslår att de börjar gälla från och med den 1 mars 2015.

Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
2
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Energieffektiviseringen krockar med brandsäkerheten

En undersökning från Paroc visar att 20 procent av brandkonsulterna anser att reglerna för brandsäkerhet i konstruktioner är otillräckliga, detta medan bland annat arkitekter och konstruktörer anser att de är tillräckliga. Dock uppger samtidigt en av fem arkitekter att de inte upplever sig ha tillräcklig kunskap om brandsäkerhet.

De missnöjda brandkonsulterna menar på att brandskyddsreglerna måste utvecklas och ses över, speciellt i förhållande till de material som används idag.  

– Dagens utveckling med nya konstruktionslösningar som innehåller plastmaterial riskerar att skapa en ny typ av allvarligare bränder i en omfattning vi inte sett tidigare. Kunskapen på detta område måste öka och troligtvis finns även ett behov av att se över och förändra BBR-kraven med hänsyn till denna utveckling, säger brandkonsult Erik Almgren.

Som exempel på brandfarligt material ges EPS.

Men även testningen hos SP anses otillräcklig. En oro finns exempelvis över testerna på fasadens brandbeständighet, där flampåverkan exempelvis bara testas utifrån.

– Lagstiftningen uppdateras inte i tillräckligt snabb takt. Större brandbelastningar borde medföra högre krav på konstruktioners brandmotstånd för att bibehålla säkerhetsnivån, säger Lars-Erik Olsson som är produktchef hos Paroc.

Med större brandbelastningar syftar han på det faktum att det idag används en allt större andel isoleringsmaterial i byggnaderna för att uppnå bra energivärde, och att dessa i allt större utsträckning är brandfarliga.

– Det borde forskas och analyseras mer kring hur de brännbara materialen beter sig vid fullskalebränder i olika typer av konstruktionslösningar, säger Erik Almgren.

Källa: Byggindustrin

Rubrik (main_heading): 
Energieffektiviseringen krockar med brandsäkerheten
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Isolering
teaser: 
Brandkonsulter oroade.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Brandkonsulter in action.
Fotograf (photographer): 
Foto: Skaraborgs brandkonsult
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Dyrt bråk om lås i hyresrätt

Den man som hyrt en lägenhet och inte tömt den på saker eller flyttstädat fick en dyr kalldusch i och med att högsta domstolen valde att inte ta upp fallet. Nu måste han betala 8 300 kronor i skadestånd samt motpartens rättegångskostnader på 55 000 kronor.

Fallet hamnade i hovrätten efter att mannen och hyresvärden kommit på fel kant med varandra. Mannen menar att hyresvärden bytt lås på dörren så att han inte kunde flytta ut eller städa, medan hyresvärden menar att de bytte låset efter utflyttningsdagen.

Det var från början företaget som äger bostaden som valde att ta fallet till tingsrätten på grund av att mannen inte flyttat ut eller städat, de stämde honom på 8 300 kronor. Mannen stämde dem då tillbaka men på 29 000 kronor för att han inte kunnat flytta ut sina saker. Tingsrätten ansåg att företaget inte bevisat att låset inte varit utbytt, företaget valde då att överklaga. I hovrätten blev domen tvärtom, att mannen inte kunnat bevisa att låset var bytt. 

I och med att högsta domstolen valt att inte ta upp fallet står domen nu fast.

Källa: Dagens Juridik

Rubrik (main_heading): 
Dyrt bråk om lås i hyresrätt
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Hade inte städat:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Många vill byta boende men kan inte

Om möjligheterna funnits hade hälften av de boende i storstadsområdena bytt boende, detta visar en undersökning som United Minds genomfört å NCC:s vägnar. Siffran ökar ytterligare när man frågar personer mellan 18-25 år, då uppger 2/3 att de inte är nöjda med det boende de har.

De tillfrågade anger främst två anledningar som påverkar deras möjlighet att flytta, dels handlar det om dåligt utbud av bostäder, dels om de höga priserna. Därför väljer många att stanna kvar.

Tidigare undersökningar, av bland annat Villaägarnas riksförbund, visar att även flyttskatterna gör att många drar sig för att byta boende.

Skulle de kunna flytta är det främst tillgång till bra kollektivtrafik som styr områdesvalet, även om hela 40 procent uppger att de kan tänka sig att skaffa en ny bostad i deras nuvarande närområde. Andra viktiga faktorer för valet är att bostaden ligger i ett lugnt läge med närhet till naturområden, matbutiker och vård. Inuti bör den vara välplanera och den får gärna ha en terass eller en balkong.

Rubrik (main_heading): 
Många vill byta boende men kan inte
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Dyrt och dåligt utbud
teaser: 
Hälften i storstadsområdena vill byta boende men kan inte.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Notis: Osäker ekonomisk framtid men oförändrad reporänta

Reporäntan ligger fortsatt oförändrad efter senaste riksbankmötet, och enligt rapporten bör inte alltför stor vikt fästas vid reporäntebanan och inflationmålet på två procent framöver - istället bör omvärlden hållas under uppsikt och snabba justeringar införas vid behov.

Rapporten berättar också att Stefan Ingves känner sig osäker på den ekonomiska utvecklingen framöver. Den treåriga prognosen blir därför svår att ta fram och istället handlar det om prognoser på sex månader upp till ett år som i första hand får ligga till grund för framtida beslut.

Rubrik (main_heading): 
Osäker ekonomisk framtid men oförändrad reporänta
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Notis:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Problemet med ödehus utreds

Vad händer om grannens hus står och förfaller medan kommunen inte kan få tag på grannen? Eller om grannen inte har ekonomisk möjlighet att renovera huset samtidigt som värdet på huset är mycket lågt? Detta har Boveverket fått i uppdrag att analysera och finna lösningar på. Eventuellt kan det leda till förändringar i lagen.

Bakgrunden till utredningen uppges vara att kommunerna upplever det svårt att komma tillrätta med just ovårdade trädgårdar och ödehus. Dels handlar det om att de ska lyckas hitta ägaren till huset, dels om att ägaren ska ha råd att göra något åt situationen - sanktionsavgifter hjälper inte mot själva problemet om personens ekonomi inte tillåter 

"Det har, bl.a. genom en skrivelse från länsstyrelsen i Värmlands län den 7 mars 2014, kommit till regeringens kännedom att många kommuner har betydande problem att komma tillrätta med ovårdade tomter och förfallna byggnader. Karaktären på olägenheterna varierar bland annat
beroende på om fastigheten är belägen i stadsbebyggelse eller glesbygd. Särskilt i sammanhållen bebyggelse kan störningarna för enskilda, främst i form av förfulad närmiljö men även rent sanitära olägenheter med skadedjur etc., bli stora. Detta leder i sin tur till minskade fastighetsvärden och att kringliggande fastigheter blir svåra att sälja."

Boverket ska även utreda om regelverket kring vegetation är tillräckligt. Visar det sig krävas skärpningar av regelverket kommer sådana förslag att komma med i rapporten ihop med dess förväntade konsekvenser.

"Träd och buskar som placerats nära eller i direkt anslutning till angränsande fastighet kan, i synnerhet i tätbebyggda områden, medföra olägenheter för granfastigheten t.ex. om stora delar av den fastigheten skuggas av vegetationen. Detta kan ibland leda till osämja och konflikt grannar emellan."

Rubrik (main_heading): 
Problemet med ödehus utreds
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Boverket tar krafttag
teaser: 
Ovårdade trädgårdar och ödehus kan sänka värdet på hus i närheten, nu utreds lösningar.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Stigande kurva för huspriser landet över

Husmarknaden har gått bra det senaste året visar Mäklarstatistiks senaste rapport. Under de senaste tolv månaderna har huspriserna ökat med sju procent sett till landet som helhet, och mellan fyra och åtta procent sett till enbart storstadsområdena.

Tittar vi istället på senaste tremånadersperioden visar statistiken en tvåprocentig uppgång för huspriserna i riket som helhet. Störst uppgång hittar vi i Västerbotten som redovisar sex procent upp, längst ner på skalan hittar vi istället Västra Götaland och Kronoberg som redovisar oförändrade priser.

Totalt ser vi en prisuppgång i 19 av landets 21 län.

Samtidigt publicerar Erik Olssons Fastighetsförmedling en analys som konstaterar att den glödheta marknaden beror på det fortsatt låga utbudet av bostäder.

- På Erik Olsson Fastighetsförmedling ser vi en stark men motsägelsefull bostadsmarknad. Ett lågt utbud driver på marknaden, samtidigt som hushållens osäkerhet i samband med valet dämpar den. Bostadsmarknaden är fortfarande för stark för sitt eget bästa, skriver vd Erik Olsson.

I Stockholm säljer mäklarfirman hela 35 procent av bostäderna redan 4 timmar före visning, och i Göteborg säljs fler än hälften av bostäderna innan den annonserade huvudvisningen. I Malmö är marknaden något mer dämpad, men utgångspriserna har ökat.

Rubrik (main_heading): 
Stigande kurva för huspriser landet över
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Dyrare
teaser: 
Huspriserna stiger landet över och endast två län visar upp oförändrade priser.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Upptaget hos SOS: Fläktbranden blev full husbrand

En husägare i Småland ska desperat ha försökt nå fram på larmnumret 112 men bara fått upptagetton, detta efter att hon upptäckt att det brann i köksfläkten. Efter att ha försökt larma via telefon kände hon sig slutligen tvungen att ta bilen till brandstationen fem kilometer bort och larma personligen. Först då kom utryckningen, men då hade branden hunnit sprida sig.

– Det var öppna lågor i husgaveln och elden gick upp mot taknocken, säger insatsledaren Johan Erlandsson till Svt.se.

Halva taket ska vara genombrunnet, så även ena gaveln. Någon inflytt i huset väntas det inte bli inom den närmaste framtiden. Huruvida det ska ha funnits brandsläckare i hemmet framgår ej.

Enligt SOS Alarm ska det däremot inte ha varit några fel på telefonerna. Men även grannarna uppger att de inte kunde komma fram på numret vilket även bekräftas av Johan Erlandsson.

Checklista vid husbrand

 1. Rädda de som befinner sig i huset och för dem i säkerhet från branden.
 2. Varna andra i närheten så att även de kan sätta sig i säkerhet.
 3. Larma genom att ringa 112.
 4. Om det är möjligt kan du nu försöka släcka branden, är det inte möjligt bör du försöka stänga in den för att fördröja brandförloppet. Se till att du i så fall kan göra detta säkert utan att riskera din eller andras hälsa.

Kom ihåg ramsan: Rädda-varna-larma-släcka.

Rubrik (main_heading): 
Fläktbranden blev full husbrand
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Köksfläkt tog eld
teaser: 
Husägaren fick åka 5 kilometer och larma Räddningstjänsten personligen.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Upptaget hos SOS:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Obs: Fläkten på bilden är inte fläkten i artikeln.
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Historiskt billigt med tidsbundet elprisavtal

Elnätspriserna fortsätter att öka men elpriset på de tidsbundna elprisavtalen är däremot de lägsta på åtta år visar ny statistik som Statistiska Centralbyrån tagit fram åt Energimyndigheten. Avgörande för priset är avtalsformen och förbrukningen. Hus med elvärme och anvisat avtal hade under juni i år ett elpris på 63,6 öre per kWh. Hushåll med tidsbundna avtal hade istället mellan 40,2-40,8 öre per kWh. 

– En stark kraftbalans tillsammans med låga koldioxidpriser och samt god tillgång till vatten är några faktorer som ligger till grund för de låga tidsbundna avtalen, säger Daniel Andersson hos Energimyndigheten.

Majoriteten idag har dock rörligt avtal, även om skillnaden är marginell med 40 procent mot 37,7 procent. De rörliga avtalen var också vinnare under juni med 37,7 öre per kWh.

Rubrik (main_heading): 
Historiskt billigt med tidsbundet elprisavtal
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Byggs få hus trots stort intresse

Trots att många i undersökningar visar att svenska folket föredrar, eller vill bo i, hus så minskar husbyggandet historiskt sett när det ställs i relation till byggandet av övriga bostadstyper. Boverket fastslår i en rapport att småhusbyggandet är lågt: "Småhusbyggandet utgör en sjunkande andel av det totala bostadsbyggandet under hela tidsperioden från 1975."

Rapporten är en delrapport i en större utredning där förutsättningar för ökat byggande av småhus i storstadsregioner undersöks. I rapporten konstateras att det finns outnyttjad kapacitet.

"Bostadssubventioner, skatter och finansieringsvillkor bidrar till att i lägre grad än tidigare premiera köp av nya småhus. ROT-avdragen gynnar kvarboende i befintliga hus. Den begränsade tillgången på mark i centrala lägen i kombination med hög efterfrågan på nya planer för bostadsbyggande gör att kommunerna premierar framtagande av planer för flerbostadshus på bekostnad av planer för småhusbebyggelse, eftersom de senare generellt har lägre exploateringsgrad."

Även de höga markpriserna uppges vara en bromskloss. Tillgången på mark sägs dock vara god, problemet ligger i att den allt som oftast används för att bygga flerbostadshus. Boverket skriver att de kan se ett intresse från kommunerna för småhusbyggande, men att det ännu inte slagit igenom i form av några större volymer.

Arbetet med utredningen är tänkt att slutredovisas senast 29 maj 2015.

- Det blir förhoppningsvis ett tacksamt arbete att utreda eftersom bland annat SEB, Nordea och Villaägarna, årligen presenterar enkäter där småhus är svar på frågan om vilket boende som åldrarna 18-64 uppfattar som det mest attraktiva, säger Gustaf Edgren, branschutveckling Trä- och möbelföretagen.

Rubrik (main_heading): 
Byggs få hus trots stort intresse
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Det finns mark
teaser: 
Småhusbyggandet utgör en allt mindre del i bostadsbyggandet, Boverket undersöker varför.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Kortad handläggningstid för Attefallshus

Det krävs en maxgräns för hur lång handläggningstiden vid bygganmälan av komplementhus/Attefallshus får vara, menar regeringskansliet som nu skickar ut en skrivelse på remiss där de fastställer att handläggningstiden inte bör överskrida tre veckor. Bakgrunden till skrivelsen är att det i vissa kommuner tar kortare tid än tre veckor att få besked om sin bygganmälan, medan det i andra kommuner tar betydligt längre tid.

— I många kommuner går handläggningen snabbare än så men det finns en del skräckexempel, konstaterar bostadsminister Stefan Attefall.

Beslutet om handläggningstiden föreslås dock inte träda i kraft förrän 1 oktober nästa år.

Samtidigt vill regeringen också införa lättnader i bullerreglerna: Industrier och flygplatser ska, då bostäder byggs i närheten, inte behöva oroa sig för ändrade villkor, villkoren ska enligt skrivelsen inte ändras över tid.

Rubrik (main_heading): 
Handläggningstid för Attefallshus max 3 veckor
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Förslag:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Barnfamilj som blir av med huset lyfts in i valdebatten

I slutet av förra året ansökte och fick gruvbolaget LKAB rivningslov för familjen Lundqvists hus. Beslutet innebar att familjen skulle behöva flytta, men ersättningen var inte tillräcklig för att de skulle kunna köpa en ny likvärdig bostad och familjen fick heller inte större lån godkänt av banken. Nu har det sju år långa fallet kommit att bli en del i valdebatten i Gällivare.

Under valdebatten uttryckte kommunalrådskandidat Birgitta Larsson att de kunde tänka sig att ställa sig på familjens sida och vädja till LKAB. Familjen Lundqvist är dock inte särskilt hoppfulla inför att det här beskedet ska leda någon vart. De anser att kommunen, om de menar allvar, borde dra tillbaka ärendet från Lantmäteriet .

- Det ärendet som säger att huset ska rivas först, för att sedan sparka ut oss och sedan värdera huset, säger husägare Katarina Lundqvist till SVT.

Konflikten bottnar i en väg som LKAB vill anlägga. Övriga fastighetsägare i området har tackat ja till ersättningen och flyttat. Familjen Lundqvist är de enda som bor kvar.

När SVT frågade Dan Johansson hos LKAB hur företaget ställer sig till det Birgitta Larsson sade under valdebatten svarade han att ärendet ligger hos kommunen, men att de är beredda på att gå in i en diskussion med dem om de bjuds in.

Rubrik (main_heading): 
Barnfamilj som blir av med huset lyfts in i valdebatten
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Lösning i sikte?
teaser: 
Familjen Lundqvist bollas mellan kommun och gruvbolag, nu är frågan uppe i valdebatten.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Hamnat i valdebatten:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Så mycket steg huspriserna under sommaren

Huspriserna steg i genomsnitt tre procent under den senast uppmätta tremånadersperioden juni-augusti. Enligt Statistiska Centralbyrån steg de dessutom i samtliga län om vi jämför med samma period förra året. Sett till enbart senaste tremånadersperioden steg de i 20 län - endast Kronoberg gick plus minus noll.

Störst ökning juni-augusti hade Östergötland och Blekinge som bägge redovisar nio procent högre huspriser. Lägst ökning hade, utöver Kronoberg, Jämtland och Dalarna som visar på en procent upp.

Storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö visar också plus i statistiken. I Stockholm steg priserna med fyra procent, i Malmö ökade de tre procent och Göteborg hade en tvåprocentig uppgång.

Ett hus i Sverige kostar idag i genomsnitt 2,4 miljoner kronor.

Rubrik (main_heading): 
Så mycket steg huspriserna under sommaren
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
SCB
teaser: 
Huspriserna fortsätter uppåt i 20 av landets 21 län.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Husets inneboende trakasseras av nya hyresvärden

Efter att ha bott i huset i 30 år måste nu Berit Spennare, 86 år, flytta. Hennes tidigare hyresvärd Stockholm stad har sålt 15 hektar mark i Haninge till friskoleföretaget Parts & Paomees AB, med klausulen att Berit och övriga tre hyresgäster i de torp som finns på marken skulle ha möjlighet att bo kvar. Men Parts & Paomees AB har nu höjt hyran från 5 800 kronor till 20 000 kronor vilket gör att Berit och övriga hyresgäster inte har råd att bo kvar.

Huset som Berit bor i är byggt på 50-talet och Parts & Paomees har gjort klart att de önskar riva huset om Berit inte kan betala hyran. Berit Spennare menar å andra sidan att hon bekostat stora renoveringar så som nytt badrum, tilläggsisolering av huset och ett tvåbilsgarage, och menar att det borde finnas någon möjlighet att kompromissa.

– Jag har själv bekostat bygget av tvåbilsgaraget som står på stadig betongplatta. Vi erbjöd hyresvärden att köpa det, så skulle jag kunna få en liten grundplåt till ett annat boende, säger Berit Spennare till Dagens Nyheter.

Men i en mejlkonversation meddelade företagets vd Anette Pars att detta var ointressant. Därefter har de satt igång med stora arbeten på tomten, bland annat har de lastat av grus utanför garaget vilket gör att Berit inte kan använda det. Även hennes hästar och får har fått flytta eftersom hyresvärden ville riva fastigheterna.

- Enda gången jag pratade med nya hyresvärden sa hon att hon måste ta marknadsmässiga hyror. Hon sa också att hennes avsikt hursomhelst var att riva huset eftersom hon anser att det är så förfallet, säger Berit Spennare.

Anmälan till kommunen om rivning utan rivlov har heller inte lett någonstans.

Anette Parts har i ett mejl till Dagens Nyheter förklarat att de inte bedriver någon välgörenhetsorganisation och att de måste kunna ta ut marknadsmässiga hyror. Samt att hyrorna till dags dato betalats av skattebetalare eftersom de varit så låga. Men att nu är det över. I ett mejl skriver hon: "De trodde att paradiset att ha staden som ägare skulle vara för evigt."

Hyresgästföreningen står dock på husägarnas sida och hotar nu Parts och Paomees med kronofogden om de inte flyttar på grushögar och annat som omöjliggör nyttjandet av tomten.

Rubrik (main_heading): 
Husets inneboende trakasseras av nya hyresvärden
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Friskola
teaser: 
Dumpar grus på tomten så att garaget inte kan nyttjas.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Byggvarorna vi helst handlar på nätet

E-handeln fortsätter att växa och det märks även inom bygg där allt fler byggvaruhus väljer att öppna nätbutik. Såväl Beijer som Bauhaus har sitt sortiment på nätet, även om den senare inte har fullsortiment via näthandel. Byggmax har valt motsatt inriktning och har större sortiment på nätet än i de fysiska butikerna.

- Vi har ett större sortiment på nätet, så vi säljer mer på nätet av sortiment som är större på nätet. Sedan är det vissa produkter som är skrymmande och därför kostar mycket att transportera, de säljer följaktligen sämre på nätet, eftersom de blir billigare att köpa i en av våra butiker, säger Byggmax vd Magnus Agervald.

K-rauta är ett av de företag som fortfarande inte har en byggbutik på nätet, men i maj i år meddelade företaget att en sådan finns med i planeringen och målet är att den ska lanseras under hösten. Och det är inte svårt att förstå. Årets första E-barometer visar att e-handeln av byggvaror växte med hela 36 procent under årets första kvartal. Bygghandeln var den kategori som hade kraftigast tillväxt av samtliga branscher.

Men vad köper vi egentligen?
Det som säljer bäst på nätet hos Byggmax uppges vara fönster, dörrar, golv, garage, friggebodar och badrumsprodukter så som kakel, klinker, porslin och möbler.

Ungefär samma produkter har stort genomslag hos XL Byggs nätbutik Bygghemma. Där rapporterar ansvariga att fönster, dörrar, badrumsprodukter, golv och värme/element är stora produktområden.

- Ju enklare produkt desto större andel har näthandeln. Badkar är till exempel en bra nätprodukt. Men med hjälp av Bygghemmas innesäljare har vi på senare år sett att trenden vänt, vi säljer nu väldigt mycket även av mer komplicerade produkter, exempelvis fönster, säger Mikael Olander som är vd för Bygghemma.

Beijer Byggmaterials kunder går däremot lite mot strömmen. Där är det främst virke och tunga produkter som helst inhandlas via nätet.

- På nätet säljer övervägande ur vårt träsortiment. Stora volymer av trall, byggreglar och spontat virke, främst tack vare vårt breda sortiment och valfriheten i att kunna hämta färdigpackade order på valfritt byggvaruhus eller få en leverans hela vägen hem. I tillägg så säljer vi även en hel del tunga varor så som takpannor och betong, säger Carina Erlandsson, e-handelschef hos Beijer Byggmaterial.

Hon berättar att de sett att många av kunderna använder nätbutiken för att planera sina projekt och inköp. Handlar det om ett fåtal småprodukter är det sedan enklare att åka till butiken än att vänta på en leverans, medan större projekt med många och kanske även stora produkter hellre beställs via nätet.

Hög omsättning
E-handeln
som helhet förväntas omsätta 42,5 miljarder kronor i år. I E-barometern går att läsa att det är de omogna branscherna som har kraftigast tillväxt, där ingår bygghandeln: "Potentialen för byggbranschen när det gäller e-handeln är mycket stor. Branschen omsatte förra året 1 miljard på internet, vilket motsvarar tre procent av den totala försäljningen. Samtidigt är det endast fyra procent av de som e-handlat varor under första kvartalet som anger att de e-handlat byggvaror."

Samtidigt är konkurrensklimatet tufft bland byggvaruhandlarna. Senaste offret som slukats är nätbyggbutiken Cheapy som i mars i år meddelade att företaget gått i konkurs och att 11 av de 31 butikerna skulle bli en del av Beijer-varumärket, samt att ytterligare 18 av dessa blir en del av Jem och Fix. Vilka som står starkast i slutet återstår att se.

Rubrik (main_heading): 
Detta köper vi helst på nätet
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
rundringning
teaser: 
Vad handlar vi på nätet och när besöker vi hellre butiken?
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Byggvaror:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Fotograf (photographer): 
Foto: Marlén Eskilsson/medlemmen Johrtega
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Fler bygglovsbefriade åtgärder kan bli möjliga

I framtiden kommer det kanske inte att krävas ett bygglov för den som tänkt bygga en balkong eller ett burspråk. Regeringen har gett Boverket i uppdrag att se över möjligheten att införa flera lättnader i kraven för små byggen, och balkongen räknas som ett sådant. Senast 31 juli nästa år ska Boverket redovisa resultatet från utredningen.

- Boverket ska titta på om det antingen går att ta bort bygglovet helt och hållet för vissa typer av tillbyggnader, eller om det i stället kan införas en anmälan eller en lättare form av prövning, i likhet med Attefallshusen, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Andra förändringar som också ska ses över i samma uppdrag är bland annat murar och plank samt takbeklädnader och fasadfärg. Följande går att läsa i uppdragsbeskrivningen: "Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda förutsättningarna för ytterligare undantag från kravet på bygglov rörande bland annat vissa mindre byggnader, anläggningar och tillbyggnader, tillfälliga byggnader och byggnadsverk, ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial mot gård samt plank och murar."

Rubrik (main_heading): 
Fler bygglovsbefriade åtgärder kan bli möjliga
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Burspråk, murar, plank, fasadfärg och balkonger
teaser: 
Det är många byggnadstyper och ändringar som kan bli bygglovsbefriade nästa år.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Duvor orsakar grannbråk i Motala

Mark- och miljööverdomstolen har nu, som sista instans, avslagit en husägares begäran om att få hålla 150 duvor på sin tomt i centrala Motala. Klagomål har inkommit från en rad grannar, som bland annat säger att ljud och lukt gör situationen ohållbar, och samtliga rättsliga instanser har gått på grannarnas linje.

Domen innebär att husägaren inte får hålla duvor på tomten efter 31 december 2014. Datumet var från början satt till juni 2012 men har flyttats fram i takt med överklagandena. Husägaren har dock rätt att ansöka igen men för ett färre antal duvor. 

Källa: Dagensjuridik.se

Rubrik (main_heading): 
Duvor orsakar grannbråk i Motala
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Olägenhet?
teaser: 
En husägare i ett villaområde vill hålla 150 duvor på tomten.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
3
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Hockeytränare överkörd av åkgräsklippare

AIK:s ishockeytränare Peter Gradin råkade nyligen ut för en allvarlig olycka i samband med att han skulle klippa gräset. På något sätt hamnade han under åkgräsklipparen och ådrog sig omfattande skador. Totalt slutade olyckan med 14 brutna revben, punkterade lungor och och ett brutet nyckelben.

- Det var en allvarlig olycka, men jag har pratat med Peter i dag och läget är stabilt. Han är en fighter och vi hoppas så klart på ett snabbt tillfrisknande. Vi kommer inte stressa läkningsprocessen utan Peter ska nu få lugn och ro att bli frisk, säger sportchef Daniel Rudslätt

Just gräsklipparen är det redskap som årligen orsakar flest skador i trädgården. 29 procent av alla trädgårdsskador bland män, och 33 procent av alla trädgårdsskador bland kvinnor, orsakade av redskap utgörs av gräsklipparen. 

- Man halkar och snubblar med gräsklipparen, sticker in fingrar och tår under klipparen när den är igång, får stenar och andra lösa föremål i ögonen med mera. Med åkgräsklippare kör man i slänter så att den välter och kör också emot husväggar et cetera och klämmer sig, konstaterar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap i en rapport.

Råd vid trädgårdsarbete

 • Läs och följ instruktionerna: Följ alltid säkerhetsråden som kommer med verktyg och material.
 • Använd godkänd skyddsutrustnin: Jobbar du med maskiner och verktyg ska du ha godkänd skyddsutrustning som skyddsglasögon och hörselskydd.
 • Motorgräsklipparen: Dra ur sladden eller ta bort tändstiftet när du rensar motorgräsklipparen.
 • Stegen: Använd endast typkontrollerade, certifierade stegar. Ställ upp stegen med 75 graders lutning, byt glidskydd om de är slitna, förankra stegen i sidled och använd inte stegen om det inte kan göras säkert.
Rubrik (main_heading): 
Hockeytränare överkörd av åkgräsklippare
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Skulle klippa gräset
teaser: 
AIK-tränaren skadade sig mycket allvarligt under trädgårdsarbetet.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Fler bostadsrätter än vad statistiken antytt

Det har i flera månader talats om att utbudet av bostadsrätter och hus är lågt vilket i sin tur pressar upp priserna vid försäljning. Men nu publicerar bostadssajten Booli statistik som visar att bostadsrättsutbudet inte sjunkit så mycket som man trott. Allt handlar om vilken statistik som redovisas. 

- Annonstiderna har stadigt krupit neråt i flera års tid. I och med det har utbudet vid varje varje givet tillfälle också minskat. Detta betyder dock inte att antalet objekt som omsätts på marknaden har sjunkit proportionerligt, säger Boolis vd Anders Kyhlstedt.

De siffror som använts är utbudet som legat till salu under en fyraveckorsperiod jämfört med samma period föregående år, sett till dessa siffror har utbudet minskat med 10,6 procent. Men tittar vi istället på antalet nytillkomna objekt under samma period är minskningen bara 3,37 procent. 

Det låga utbudet av hus verkar däremot stämma. Både införandet av nya hus till salu och antalet hus som låg till salu under en fyraveckorsperiod visar på en kraftig minskning sedan föregående år, 14,3 procent respektive 20,9 procent ner. 

Trots att minskningen för bostadsrätter är mindre än vad man först trott är utbudet fortfarande historiskt lågt, vilket gör att det ändå uppstår en prispress.

Rubrik (main_heading): 
Fler bostadsrätter än vad statistiken antytt
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Bostadsmarknaden
teaser: 
Utbudet av bostadsrätter är inte så dåligt som man trott, men husutbudet har däremot minskat.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Arsenik och bly i trädgården

Tre husägare i Visby på Gotland har gjort en obehaglig upptäckt. Husen är byggda på mark innehållandes tungmetaller, främst i form av bly och arsenik. Enligt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen handlar det generellt inte om några akuttoxiska halter, dock finns det punkter med lite högre halter.

En undersökning ska nu genomföras för att ta reda på omfattningen av problemet. I dagsläget handlar det om tre hus och trädgårdar, men det utesluts inte att fler kan vara drabbade.

- Vi vill ta reda på hur stort området är och om det berör fler fastigheter. Vi vill göra en klassning poå området och sedan söka pengar hos Naturvårdsverket för att göra grundligare undersökningar. Först när man gjort det kan man fundera över åtgärder. I avvaktan på resultatet bör man iakta försiktighet, uppger miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för P4 Gotland.

Husägarna bör således undvika att äta växter från trädgården samt se till att barn inte stoppar i sig jorden.

Troligen blir lösningen att, det som antas vara fyllnadsmassor, antingen grävs bort eller täcks över av ofarlig jord. Men innan sådana beslut tas ska problemet först utredas grundligt.

Rubrik (main_heading): 
Arsenik och bly i trädgården
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Fler kan vara drabbade
teaser: 
Tungmetallerna bly och arsenik har hittats i trädgårdarna hos tre husägare på Gotland.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Det här är viktigt när vi väljer bostad

Läget är som alltid viktigast vid valet av bostad. Men vad utgör ett bra läge? Goda kommunikationer är något av det första en potentiell bostadsköpare tar hänsyn till när bostaden ska värderas, enligt SBAB:s undersökning. I alla fall i storstadsområdena.

- God infrastruktur som förenklar kommunikationer är ett hett debatterat ämne, vår undersökning visar också att det är den klart viktigaste faktorn när folk ser sig om efter bostad i landets storstadsregioner, säger SBAB:s presschef Karin Hellgren.

Men även i andra områden är kommunikationerna viktiga, dock kommer de först på andraplats i exempelvis östra mellansverige och i takt med att vi rör oss uppåt i landet blir det en allt mindre viktig faktor.

Utöver kommunikationer värderar vi även närmiljön högt. Helst ska det vara en gång- och cykelvänlig miljö med närhet till attraktiva naturområden och service i form restauranger och affärer. Ett aktivt folkliv är dock inte lika viktigt, den faktorn hamnar sist på listan - endast 20 procent tycker att det är viktigt. Lite oväntat hamnar också närhet till sportaktiviteter och badstrand långt ner på listan.

- En sammanfattning av en bra boendemiljö är att den är människovänlig och lätt att ta sig till och från, säger Karin Hellgren.

Rubrik (main_heading): 
Det här är viktigt när vi väljer bostad
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Så väljer vi
teaser: 
Det finns ett par faktorer som sticker ut när vi värderar hur intressant en bostad är.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Regnkaoset i Malmö förstörde många hus

Det kraftiga ovädret i Malmö har gjort att många tvingats lämna sina hem. Flera har fått ersättningslägenheter av försäkringsbolagen som de kan bo i de kommande månaderna medan deras hus saneras och renoveras. Expressen har talat med några av de som är värst drabbade. De beskriver deras hus som totalt kaos.

Karin Blondell, en av husägarna, fick en chock när hon såg vad som höll på att hända. Hon och hennes man låg och sov i sitt sovrum i källaren när Karin väcktes av en hög smäll, när hon öppnade sovrumsdörren vällde det in vatten över henne. De fick fly upp för trappan till övervåningen. Vattnet nådde slutligen nästan ända upp till källartaket.

Många har valt att lämna sina hem tillfälligt, men familjen Blondell har valt att bo kvar. De lånar just nu ström av grannen.

Totalt hade 300 skadeanmälningar kommit in till försäkringsbolagen när artikeln skrev, men talet uppges öka hela tiden.

Lästips: Expressen

Rubrik (main_heading): 
Regnkaoset i Malmö förstörde många hus
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Lästips
teaser: 
I Malmö är översvämmade hus ingen ovanlig syn för tillfället.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Hög efterfrågan på sjönära fritidshus

Mäklarna tror på stabila huspriser under tredje kvartalet i år, detta visar Mäklarsamfundets stora nordiska undersökning Nordic Housing Insight där mäklare från Sverige, Norge och Danmark fått svara på frågor om bomarknaden. Även utbud och efterfrågan bedöms förbli oförändrade för småhus i Sverige de kommande månaderna. Detsamma gäller bostadsrättsmarknaden.

– Bostadsmarknaderna i Sverige och Danmark är enligt branschens senaste bedömning stabila, medan tron på prisökning på den norska marknaden är stark, säger Mäklarsamfundets vd Ingrid Eiken.

I undersökningen har även fritidshusmarknaden analyserats. Resultatet visar att efterfrågan på sjönära fritidshus är hög i både Sverige, Norge och Danmark. Men fritidshuspriserna bedöms förbli oförändrade enligt 67 procent av mäklarna.

– På fritidshusmarknaden förväntas prisbilden förbli relativt oförändrad. Efterfrågan på sjönära fritidshus fortsätter dock att vara hög in i årets tredje kvartal, läget spelar allra störst roll för fritidshusköparna, säger Ingrid Eiken.

Rubrik (main_heading): 
Hög efterfrågan på sjönära fritidshus
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Nordisk undersökning:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Hotades via förfalskat brev om vite för fönsterbyte

En polisanmälan väntar troligen den person som brevledes uppgett sig heta Gustaf Olsson och arbeta på stadsbyggnadskontoret i Malmö. Brottet uppdagades då husägaren som mottog brevet ringde upp stadsbyggnadskontoret för att få klarhet i innehållet. Enligt brevet hade han utfört ett fönsterbyte utan att söka bygglov, och hotades nu med vite om 15 000 kronor per månad så länge fönstret satt kvar.

På stadsbyggnadskontoret väcktes misstankar eftersom det inte arbetar någon Gustaf Olsson där. Vid en närmare kontroll av diarienumret och brevhuvudet bekräftades det att brevet vara en förfalskning, och enligt uppgift till Skånskan.se kommer tilltaget troligen att polisanmälas.

– Det är ju allvarligt om någon utger sig för att vara myndighetsperson och utöva påtryckningar, säger stadsjurist Anna Westberg.

Brevet uppges ha varit väl förfalskat. Det var skrivet på myndighetssvenska med flera fackuttryck.

Brevet inleds med orden: "Det har kommit till vår kännedom att det har skett fönsterbyte i ovan refererade adress. Ni är registrerad som fastighetsägare”. Innehållet nämner sedan bland annat att fönsterbytet strider mot husets tidigare utseende och form, samt att klagomål mottagits från grannar. Husägaren uppges vara tvungen att lämna in en redovisning där denne beskriver metod för rivning samt berättar vad företaget som genomfört jobbet heter. 

Stadsbyggnadskontoret säger dock att förfalskningen inte innebär att de inte kommer att undersöka sanningshalten i anklagelsen om fönsterbytet.

– Vi är ju också tillsynsmyndighet och kan agera oavsett hur vi får kännedom om något, säger Anna Westberg

Källa: Skånskan.se.

Rubrik (main_heading): 
Hotades via förfalskat brev om vite för fönsterbyte
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Innehöll viteshot
teaser: 
En husägare i Malmö fick ett brev från en påhittad tjänsteman på stadsbyggnadskontoret.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

16 procent högre elpris i augusti

Augusti bjöd på ett tydligt omslag i vädret jämfört med varma juli, och det märktes inte minst på elpriserna som stack iväg med hela 16 procent. Medelspotpriset landade på 32 öre/kWh för samtliga elområden.

Prisökningen beror kort och gott på att elförbrukningen ökade under augusti, detta delvis på grund av sämre väder.

Elterminerna varnar nu också för att årets elpriser kommer att ligga högre än fjolårets. Analysen kan dock ändras i takt med väderomslag och andra förändringar på marknaden.

- Är hushållets ekonomi känslig mot större variationer i elkostnaden är ett fastprisavtal att föredra. Fastprisavtalen är dessutom relativt lågt prissatta jämfört med tidigare år, tipsar Faraz Azima, vd för Elskling.se.

Rubrik (main_heading): 
16 procent högre elpris i augusti
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Snabb stigning:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Bostadsministern upprörd över pris och tid för komplementhus

Trots att komplementhuset bara kräver en så kallad bygganmälan är det stora skillnader i prissättning och handläggningstid landet över, rapporterar SVD Näringsliv. En bygganmälan i Uppsala kan enligt deras undersökning kosta så mycket som 18 000 kronor. Detta vill bostadsminister Stefan Attefall nu ändra på med hjälp av en åtstramning av regelverket.

– Vi behöver uppenbart en lagstiftning om maxtid även för anmälningar till byggnämnden och vi måste överväga om vi ska strama åt regelverket om avgiftssättning om kommunerna kan komma fram till så här vitt skilda avgifter, säger Stefan Attefall i en artikel i Svenska Dagbladet.

Vi har tidigare skrivit om kommunernas huvudbry inför starten av det officiella komplementhuset, både prissättning och rutiner var oklara in i det sista.

Men nu har det gått så pass lång tid att det borde fungera bättre, och i flera kommuner har det visat sig att kostnaden för komplementhuset blivit densamma som för ett vanligt bygglov eftersom kommunerna bedömer att arbetet är i stort sett detsamma. Stefan Attefall håller dock inte med om det.

– Det krävs per definition en mycket enklare prövning för de här husen än vid en bygglovsansökan. Hur kan man då hävda att det är samma handläggning som vid bygglovsansökan? Säger man det så har man inte läst lagstiftningen ordentligt, säger han .

Han uppmanar nu kommunpolitikerna att ta tag i det här och skapa en rimlig och rättvis avgiftssättning. Enligt honom har kommunerna haft ett halvår på sig att förbereda sig och borde kunnat visa en mer öppen attityd än vad man på vissa håll gjort. Han öppnar även upp för en lagstiftning som stramar åt regelverket vilket ska ge både kortare handläggningstid och billigare bygganmälan.

Rubrik (main_heading): 
Bostadsministern upprörd över pris och tid för komplementhus
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Stora skillnader
teaser: 
Både priser och handläggningstid skiljer sig åt över landet, och Stefan Attefall är inte nöjd med utfallet.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Nya tuffare krav på dammsugare

Från och med idag verkställs ekodesignkrav och energimärkning på dammsugare, för att konsumenter enklare ska kunna jämföra och välja en dammsugare som drar lite energi och samtidigt utför ett bra jobb. Märkningen innehåller bland annat information om ljudnivå, energianvändning och dammupptagningsförmåga. 

Ett tag framöver kan det dock finnas omärkta dammsugare kvar i butikerna.

– Givetvis får butikerna sälja slut på de dammsugare de har, men när nya dammsugare levereras ska de ha energimärkning och klara ekodesignkraven, säger Johanna Whitlock på Energimyndigheten.

I och med ekodesignkravet begränsas samtidigt effekten till max 1600 W, och det ställs lägstakrav på dammupptagningsförmågan. Ekodesignkraven kommer dessutom skärpas ytterligare 2017 då fler krav tillkommer så som filtreringsförmåga, ljudnivå och minsta livslängd.

– För dammsugare har vi sett en trend mot allt högre effekt, trots att ett högre watt-tal inte alls behöver innebära att dammsugaren är bättre på att suga upp damm. Med dessa nya krav kan utvecklingen vändas och de dammsugare som är bäst på att utföra sin funktion gynnas, säger Lovisa Blomqvist på Energimyndigheten.

 

Rubrik (main_heading): 
Nya tuffare krav på dammsugare
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Jämför enklare
teaser: 
1 september införs ekodesignkrav och energimärkning på dammsugare.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Idag:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Lättnader i strandskyddet möter kritik

Strandskyddet ska upphöra att gälla mindre vattendrag och sjöar, i alla fall om regeringen får igenom sitt förslag. De har satt Naturvårdsverket på att utreda om ett sådant förslag är genomförbart. Fördelarna skulle vara att fler kan bygga nära vatten och att det får landsbygden att uvecklas. Men flera länsstyrelser i landet är negativa mot förslaget.

– Det här är inte bra. Många små vattendrag leder ner i stora sjöar. Strandskyddet skyddar mot för­oreningar som riskerar att sprida sig nedströms, säger Viktoria Gullback, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Norrbotten, till Dagens Nyheter.

Protesterna handlar främst om miljön. Det finns en oro att förändringen ska göra det svårare att uppnå miljömålen samt att skydda rödlistade arter och motverka spridning av föroreningar. Länsstyrelsen i Skåne nämner också översvämningar som ett växande problem om förslaget blir verklighet, men får mothugg från Gunnar Hedberg (M), ordförande i SKL:s beredning för samhällsbyggnad, som menar att husen kan byggas en bit upp från vattnet.

Naturvårdsverket säger samtidigt att det är tydligt att regeringen vill genomföra detta. 

– Normalt sett är regeringsuppdragen mer öppna, med möjlighet för oss att lägga de förslag vi finner vara skäliga. Men här är det redan klart i uppdraget vilket förslag man vill ha, säger Björn Pettersson som leder utredningsarbetet på Naturvårdsverket.

Regeringen vill ha konsekvenserna av förslaget utredda samt få fram en författningsregel.

Rubrik (main_heading): 
Lättnader i strandskyddet möter kritik
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Bo vid vattnet
teaser: 
Regeringen vill ta bort strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Komplementhus: "Det kändes precis som ett bygglov"

Sofia och Peter Heikkilä tillhör några av de första att slå upp ett komplementhus på tomten. I en artikel i Länstidningen Södertälje berättar de att de är nöjda med det 20 kvadratmeter stora huset, men att resan dit inte var så smidig som de först hade trott.

– Vi skulle ha tillstånd från grannar och skicka in färgkoder. Man skulle redovisa vem som svarar för el och eventuellt vatten. De ville veta vilket tak vi skulle ha och man skulle skicka in ritningar. Det kändes precis som ett bygglov, säger Sofia Heikkilä.

Det tog dem totalt en månad att få till all dokumentation som krävdes.

Även priset för anmälan överraskade. Totalt fick de betala 9 100 kronor, detta uppdelat på två räkningar.

Så här i efterhand är de ändå nöjda med beslutet att skicka in anmälan. De råder dock andra som vill bygga att starta i god tid och vara förberedda på en hel del byråkrati.

Källa: Länstidningen Södertälje

Rubrik (main_heading): 
"Det kändes precis som ett bygglov"
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Lästips
teaser: 
De har byggt ett komplementhus och berättar hur de upplevde processen och resultatet.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Komplementhus:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

"Det kändes precis som ett bygglov"

Sofia och Peter Heikkilä tillhör några av de första att slå upp ett komplementhus på tomten. I en artikel i Länstidningen Södertälje berättar de att de är nöjda med det 20 kvadratmeter stora huset, men att resan dit inte var så smidig som de först hade trott.

– Vi skulle ha tillstånd från grannar och skicka in färgkoder. Man skulle redovisa vem som svarar för el och eventuellt vatten. De ville veta vilket tak vi skulle ha och man skulle skicka in ritningar. Det kändes precis som ett bygglov, säger Sofia Heikkilä.

Det tog dem totalt en månad att få till all dokumentation som krävdes.

Även priset för anmälan överraskade. Totalt fick de betala 9 100 kronor, detta uppdelat på två räkningar.

Så här i efterhand är de ändå nöjda med beslutet att skicka in anmälan. De råder dock andra som vill bygga att starta i god tid och vara förberedda på en hel del byråkrati.

Källa: Länstidningen Södertälje

Rubrik (main_heading): 
"Det kändes precis som ett bygglov"
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Lästips
teaser: 
De har byggt ett komplementhus och berättar hur de upplevde processen och resultatet.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Komplementhus:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

"Det kändes precis som ett bygglov"

Sofia och Peter Heikkilä tillhör några av de första att slå upp ett komplementhus på tomten. I en artikel i Länstidningen Södertälje berättar de att de är nöjda med det 20 kvadratmeter stora huset, men att resan dit inte var så smidig som de först hade trott.

– Vi skulle ha tillstånd från grannar och skicka in färgkoder. Man skulle redovisa vem som svarar för el och eventuellt vatten. De ville veta vilket tak vi skulle ha och man skulle skicka in ritningar. Det kändes precis som ett bygglov, säger Sofia Heikkilä.

Det tog dem totalt en månad att få till all dokumentation som krävdes.

Även priset för anmälan överraskade. Totalt fick de betala 9 100 kronor, detta uppdelat på två räkningar.

Så här i efterhand är de ändå nöjda med beslutet att skicka in anmälan. De råder dock andra som vill bygga att starta i god tid och vara förberedda på en hel del byråkrati.

Källa: Länstidningen Södertälje

Rubrik (main_heading): 
"Det kändes precis som ett bygglov"
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Lästips
teaser: 
De har byggt ett komplementhus och berättar hur de upplevde processen och resultatet.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Komplementhus:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Så mycket tror man att det byggs i år

Organisationen Trä- och möbelföretagen har analyserat småhusmarknaden och kommit fram till att det i år kommer att byggas cirka 7 000 hus. Det är en låg siffra historiskt sett, men ett lyft om vi bara ser till de senaste åren och lågkonjunkturen. Dock byggs det nu betydligt fler lägenheter, något som organisationen anmärker på.

Jämför vi de 7 000 småhusen med de 40 000 bostäderna som byggs är siffran historiskt låg för småhusbyggandet.

- Nuvarande fördelning är skev. Eftersom 7 av 10 anser att villa- och radhusboende är den mest attraktiva boendeformen, är denna låga nivå inte hållbar. Rätt byggt med spårbunden kollektivtrafik är rad- och småhusområden en given del av den moderna hållbara storstadsbebyggelsen med små miljömässiga avtryck, säger Gustaf Edgren som arbetar med branschutveckling och näringspolitiska frågor för trähusindustrin.

Analysen visar även att de tror att siffran ökar något under nästa år. Initialt spår de 7 500 påbörjade småhus 2015. 

Rubrik (main_heading): 
Så mycket tror man att det byggs i år
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Påbörjade småhus
teaser: 
Fler än i fjol, men ...
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Hushållen: "Partiernas bostadspolitik är otydlig"

6 av 10 tillfrågade hushåll anser att bostadsbristen är en viktig fråga inför valet, men lika många anser att partierna är otydliga i sin bostadspolitik. Det som upplevs otydligt är just hur partierna vill tackla bostadsbristen. 

- Intresset för bostadsmarknaden är större än någonsin. Hemnets trafik ligger på rekordnivåer och just nu har vi cirka 2,5 miljoner besökare i veckan. Samtidigt är utbudet av bostäder rekordlågt, både för bostadsrätter och villor. Det i kombination med svårigheten att få en hyresrätt gör att bostadsbristen blir en allt viktigare fråga inför valet, säger Staffan Tell, talesperson för Hemnet.

Det är Hemnet som genomfört enkäten bland sina besökare. Totalt svarade över 1 000 personer på frågor om bostadspolitiken, och det som framgick utöver otydligheten var att majoriteten tycker att det är ganska liten skillnad mellan de olika partiernas åsikter kring bostäder.  

- Det är tydligt att bostadsbristen är en viktig fråga för många inför valet. Samtidigt verkar politikerna inte ha lyckats nå fram med sina budskap om vad de vill göra för att lösa bostadsbristen, konstaterar Staffan Tell.

Läs mer

Här står partierna i småhusfrågorna

Rubrik (main_heading): 
"Partiernas bostadspolitik är otydlig"
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Hushållen:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Brandvarnarna som inte längre får säljas i Sverige

3 brandvarnare förbjuds efter att Boverket genomfört en stor undersökning av utbudet och tillverkarna. Totalt besökte Boverket 30 tillverkare för att kontrollera produktionen och CE-märkningen, och 23 brandvarnare testades utifrån kriterier som riktningsberoende, indikeringskänslighet, känslighet för rökdetektering, ljudsignal och korrekt frekvens.

Av de 23 brandvarnarna fick 6 mindre anmärkningar och 3 förbjuds. De som förbjuds är Proove EL316/1317/JB-S01, Fireinvent/OG-invent SA 109 Snapalarm och Powerfern PF 810AC-5 FIRE ALARM. Dessa ska återkallas från konsument och även sluta säljas. Äger du en brandvarnare av den här sorten har du rätt att lämna tillbaka den och få tillbaka pengarna.

Följande brandvarnare visade på mindre anmärkningar som tillverkarna nu måste åtgärda:

Brandvarnare med brister

 

 

Rubrik (main_heading): 
Brandvarnarna som inte längre får säljas i Sverige
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Återkallas från konsument
teaser: 
23 brandvarnare har testats av Boverket, 9 hade brister varav 3 av dessa förbjuds i Sverige.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Brandvarnarna ovan klarade testet utan anmärkningar.
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Fyrdubbelt fler skadedjurssaneringar

Antalet kackerlackssaneringar har ökat med 143 procent sedan 2010 visar färsk statistik som saneringsföretaget Nomor tagit fram åt försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Statistiken visar även att antalet skadedjurssaneringar överlag har fyrdubblats, och företaget räknar med att utföra cirka 100 000 saneringar i år. Utav dessa förväntas 7 500 vara saneringar av kackerlacka.

- Ett av de mest framträdande skadedjuren i dag är kackerlackor och de kan vara svåra att bli av med. Vid en sen upptäckt krävs upprepade saneringar. Att bli av med kackerlackor kan kräva mellan tre till tio saneringar om läget är riktigt illa, säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa. 

Kackerlackor sprider bakterier och virus och kan ge upphov till bland annat gulsot och salmonella. De är nattaktiva djur, och kan därför vara svåra att upptäcka dagtid.

Tips: Så undviker du kackerlackor hemma

 • Kackerlackor gillar varma, mörka skrymslen. Om det finns kackerlackor i ett hem är det nästan säkert att de finns under spisen, så kolla där.
 • Brukar du köpa mat med dig hem när du är utomlands; var extra uppmärksam så att du inte får kackerlackor med dig hem.
 • Förvara livsmedel i slutna behållare.
 • Låt inte sopor stå länge, utan töm sopbehållare ofta.
 • Kackerlackor som finns i bröd eller torra livsmedel, som till exempel mjöl, kan man döda med hjälp av kyla eller värme. Lägg in det i frysen under några dygn eller i ugnen några timmar på ca 70o C.
Rubrik (main_heading): 
Fyrdubbelt fler skadedjurssaneringar
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Förebygg invasion
teaser: 
Vi får in allt fler skadedjur i hemmen och kackerlackorna är svåra att bli av med.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Adressen är viktigare än hobbyn och bilen

Att bo i rätt läge är för många viktigare än en snygg bil och en rolig hobby. SBAB har undersökt vad folk är beredda att ge upp för att kunna ha en bostad i ett attraktivt läge och sex av tio svarade att de kan tänka sig att avstå från nöjesfordon som MC, husvagn eller båt. Nästan hälften kan dessutom tänka sig att ge upp bilen helt eller gå från två till en bilar i hushållet.

tabell

- Lyxen att ha ett extra fordon eller en dyr hobby väger lätt när det ställs mot en bostad i rätt läge, däremot är semesterresorna heliga liksom sparutrymmet, konstaterar SBAB:s presschef Karin Hellgren.

Hobbys som golf och skidor får med andra ord också stryka på foten om det kniper. Men däremot säger hela 66 procent att de inte är beredda att ge upp familjens sparande, och endast 24 procent kan tänka sig att låta barnen dela rum - i Stockholm stiger dock den siffran till 30 procent. I Stockholm är det överlag fler som kan tänka sig ge upp nöjesfordon, bilägande och minska på konsumtionen än i övriga delar av landet.

Rubrik (main_heading): 
Adressen är viktigare än hobbyn och bilen
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Vill bo bra
teaser: 
Hushållen är beredda att ge upp en hel del för ett attraktivt läge.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Hus med havsutsikt.
Fotograf (photographer): 
Foto: Marlén Eskilsson
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Haninge: "Komplementhus förstör miljön"

I Haninge i Stockholm hörs just nu flera upprörda röster efter att ett tjänstemannabeslut pekat ut 33 områden som kulturhistoriska och därmed förhindrat byggandet av komplementhus - som de menar förstör miljön i området.

– Det är en värdering vi gjort. Sedan kan man ha olika uppfattningar om den är korrekt eller inte, säger Mathias Rantanen, tillförordnad stadsbyggnadschef.

Beslutet ska, enligt tidningen Mitti, prövas av politikerna inom en tvåmånadersperiod.

Rubrik (main_heading): 
"Komplementhus förstör miljön"
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Haninge:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Tvingas måla huset i kaffe latte-färg

Mark- och miljödomstolen i Nacka har fattat beslut om färgen på ett hus i Sundbyberg. De går på kommunens linje och menar att huset bör målas om för att passa in i grannskapet.

Det kan nog tyckas ironiskt för Åsa Lövberg som tvingas måla om sitt nymålade hus från koboltblått till kaffe latte-färg på grund av ett beslut från kommunen, när hon samtidigt har författarskap på CV:t och skrivit böcker om just färg. I hennes värld kändes det helt fel när kommunens representant talade om vad som gällde. 

– Hit kom en tjej, född på 80-talet, och talade om för mig vilken färg som passar. Jag som har skrivit en hel bokserie om färger Det här är rent maktmissbruk från kommunen och jag tänker gå ända till Europadomstolen för att få rätt, säger Åsa Lövberg till Expressen.

Enligt henne har alla husen i området olika färger. Hon berättar också att hennes hus varit både blått och grönt tidigare, och så även kaffe latte en tid under 2000-talet. Men hittills har både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen gått på kommunens linje. 

Striden med kommunen började efter det att en granne anmält henne för att ha målat huset utan tillstånd. Åsa själv säger att hon skrev till kommunen men aldrig fick något svar och då tog saken i egna händer. Nu har hon 15 månader på sig att måla om, därefter väntar ett vite på 100 000 kronor för varje halvår som passerar utan att hon fullgjort det som står i domen.

Rubrik (main_heading): 
Tvingas måla huset i kaffe latte-färg
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Tänker överklaga
teaser: 
Hon har fått vite på 100 000 kronor för att ha målat huset koboltblått.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Byn ska äntligen anslutas till elnätet

Invånarna i den lilla byn Hosjöbottnarna jublar. Byn ska nämligen äntligen anslutas till elnätet och därmed få en pålitlig elförsörjning. Fram tills nu har de fått sin försörjning från ett vattenburet minikraftverk och det uppges ha blivit många kalla nätter med skiftnyckeln i hand då kraftverket inte klarat påfrestningarna.

– Jag ser fram emot att slösa med el. Kanske dammsuga och tvätta samtidigt. Utan att behöva tänka på om någon granne lagar mat hemma hos sig, så kraftverket slås ut, säger Pia Persson till Dagens Nyheter som besökt byn och dess elva invånare.

Fram till och med 1991 hade boende i Hosjöbottnarna ingen el alls. Sedan installerade länsstyrelsen ett vattenburet minikraftverk. När de därefter fick möjlighet att söka bidrag för att ansluta byn till elnätet nekades ansökan och fram tills nu har de fått förlita sig på minikraftverket. Men nu har länsstyrelsen ändrat sig och byn får 100 procent bidrag för att anslutas.

Enligt uppgift i artikeln förmodas Hosjöbottnarna vara den sista byn med permanentboende som saknar ström.

Rubrik (main_heading): 
Byn ska äntligen anslutas till elnätet
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
100 % bidrag:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Just nu: Dåligt betalt för fritidshus

Medelutropspriset på fritidshus har sjunkit med 4,1 procent sedan förra året. 2013 låg det på 1 350 000 kronor, medan det nu mäter 1 290 000 kronor.

- Prisutvecklingen på fritidshus har tidigare varit stark, men senaste åren har en oro på marknaden resulterat i minskad efterfrågan säger Anders Kyhlstedt, vd på Booli.se som är det företag som tagit fram siffrorna.

Totalt visar endast 6 av landets 21 län på stigande priser - här ingår dock samtliga tre storstadsregioner. Tittar vi på länsnivå kan vi se att priserna har ökat med 3,9 procent i Västra götaland, 2,9 procent i Skåne och 1,8 procent i Stockholm. Utöver storstadsregionerna så ökar priserna även i Gävleborg, Värmland, Jämtland och Norrbotten. Jämtland toppar listan med sina 8,5 procent.

I botten av listan hittar du Södermanland som redovisar en prisminskning på hela 16,5 procent. Även Dalarna och Gotland tappar med tvåsiffriga tal, 14,1 respektive 12,2 procent.

Rubrik (main_heading): 
Dåligt betalt för fritidshus
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Minskar mest i Södermanland
teaser: 
Trots ett litet utbud håller sig priserna lägre än samma period förra året.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Just nu:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Tips för att undvika hussvamp

Värme och fukt ökar inte bara risken för mögelangrepp, det kan även göra så att så kallad äkta hussvamp lättare får fäste. Svampen trivs i träkonstruktioner där den kan föröka sig med hjälp av träet. Den bryter ner sin omgivning och orsakar på så vis stora skador.

- Problemet är att själva fruktkroppen klarar sig bra även om den befinner sig långt ifrån vatten- och kalkkällan. Mycelet transporterar enkelt näringen till fruktkroppen som kan växa 5-6 mm per dygn. Den drar sig också gärna upp i träbjälkar och äter bärande material genom en syra som lätt bryter ner materialet, säger Länsförsäkringars skadeexpert Peter Bratt.

Äkta hussvamp uppges vara lika kostsamt och förrädiskt för huset som en husbrand. Därför är det viktigt att du är uppmärksam på hur svampen ser ut. Hittar du ett brunt, pulverliknande ämne som påminner om kakao eller kanel kan det vara äkta hussvamp du stött på. Dammsug i så fall inte upp den, utan ta direkt kontakt med ditt försäkringsbolag.

Svampen trivs i lite fuktigare och dåligt ventilerade utrymmen så som källare, krypgrund, trossbotten, syllar och bjälklag. Håll därför ett öga i de utrymmen du kan nu när fukten i luften är hög.

Tips för att undvika hussvamp:

 • Se till att grundkonstruktionen är fri från fukttillskott och att dränering och ventilation fungerar.
 • Inspektera krypgrunden på sommaren och se till att den är torr och ren från skräp.
 • Se till att regnvattnet från hängrännorna leds bort från huset.
 • Låt inte buskar växa för nära grunden. Håll det luftigt intill grunden.
 • Åtgärda läckande vattenledningar.
 • Se till att du har en försäkring som täcker äkta hussvamp
 • Om du tror att du drabbats, ring försäkringsbolaget omgående.
 • Om du drabbats, anlita proffs. Du kan inte sanera själv.
Rubrik (main_heading): 
Så undviker du äkta hussvamp
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Fukt boven
teaser: 
Svampen trivs i lite fuktigare och dåligt ventilerade utrymmen.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Tips:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Äkta hussvamp.
Fotograf (photographer): 
Anticimex
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Husförsäkring kan bli dyrare på grund av alla oväder

Om drabbade kommuner inte gör en kraftansträngning för att skydda samhällena mot översvämningar kommer försäkringsbolagen vara tvungna att höja premierna. Försäkringsbolagens branschorganisation Svensk Försäkring anser att det idag inte görs tillräckligt sett till vädret och de klimatförändringar forskarna varnar om.

– På sikt finns det en risk att försäkringspremierna kommer att öka. Det finns även risk för att är de särskilda fastigheter eller områden som konsekvent blir utsatta undantas från försäkringsskyddet för översvämningar över huvud taget, säger Staffan Moberg, jurist vid Svensk Försäkring, till Svt.se.

Enligt dem borde det vara lag på att varje kommun har en klimatanpassningsplan, för att undvika att det byggs i de utsatta områdena. De menar på att dagens ansträngningar inte är tillräckliga.

Rubrik (main_heading): 
Husförsäkring kan bli dyrare på grund av alla oväder
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Klimatanpassningsplan
teaser: 
Den senaste tidens kraftiga oväder har lett till en debatt om husförsäkringar och kommunalt ansvar.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Nu bygger vi mer igen

Husbyggandet börjar ta fart ordentligt i Sverige igen. Senaste rapporten från Statistiska Centralbyrån visar att det påbörjades elva procent fler småhus under första halvåret i år än under samma period förra året. Kurvan pekar inte lika starkt uppåt som den för flerbostadshus, men det är en klar förbättring sett till senaste årens tapp.

Hittills i år har det påbörjats 3 550 hus. Prognosen från organisationen Trä- och möbelföretagen justerades upp till 7 000 för året 2014, och sett till utvecklingen så här långt ser den ut att stämma bra.

- Det vi ser nu är en fortsättning på det trendskifte som vi endast med förstoringsglas kunde skönja i höstas. Efterfrågan är betydligt större än för ett år sedan, och står sig trenden i några år till har vi en stabilare bransch med utvecklingspotential, konstaterade TMF:s Gustaf Edgren i samband med att prognosen justerades upp.

Rubrik (main_heading): 
Nu bygger vi mer igen
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Bättre ekonomi
teaser: 
En färsk rapport från SCB visar att allt fler vågar sig på att bygga nytt.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
11% upp:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Påbörjade lägenheter 1:a halvåret 2004–2014
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Köpa bostadsrätt: Räkna med 6-9 % över utgångspris

Accepterat pris har gjort att det stora glappet mellan utgångspris och slutpris minskat, men sedan 2013 stiger prisglappet igen och mätte under juli månad 8,8 procent på bostadsrätter. I snitt har slutpriset legat mellan 6-9 procent över utgångspris sedan februari i år.

– Det händer något i slutet av 2013 och då är vi nästan tillbaka där vi började. Den heta bostadsmarknaden kräver mycket av mäklarna. De måste vara uppmärksamma och vissa objekt är svårbedömda. Men man får inte slå sig till ro och tro att det ska lösa sig. Det är bra att det här får uppmärksamhet, säger Titti Öhrn, kundombudsman på Mäklarsamfundet, till Dagens Nyheter.

Malmö sticker dock ut och har ett flertal gånger hamnat under utgångspriset. I juli låg de bara 0,7 procent över.

Statistiken som DN tagit fram med hjälp av Svensk Mäklarstatistik, visar också att slutpriset på hus hamnar högre än utgångspriset i många fall, men då framför allt i Göteborg och Stockholm. I Malmö är slutpriset, precis som på bostadsrätter, ofta lägre istället. Titti Örn bekräftar detta och säger att det beror på att efterfrågan där varit lägre än i andra delar av landet.

Rubrik (main_heading): 
Räkna med 6-9 % över utgångspris
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Prisglapp
teaser: 
Bostadsrätterna blev i snitt 8,8 procent dyrare än vad priset i annonsen angav under juli månad.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Köpa bostadsrätt:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Sävsjö Trähus byter ägare

Sävsjö Trähus vd, Peter Björk, köper hustillverkaren från holdingkoncernen Midway, detta bekräftades igår genom ett pressmeddelande från den senare. 

Hustillverkarens resultat kommer inte att påverkas av försäljningen då den sker till bokfört värde. Resultatet från föregående år visar på -3,6 miljoner kronor före skatt, och en omsättning på 88 miljoner kronor.

Rubrik (main_heading): 
Sävsjö Trähus byter ägare
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Notis:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Hus översvämmade i Halland

Augusti fortsätter att vara en regnig månad med överraskande väderomslag. I Getinge i Halland är regnovädret så pass kraftigt att räddningstjänsten utlyst katastroftillstånd. Plötsliga skyfall har fått Suseån att svämma över vilket lett till att boende i området blivit tvungna evakuera sina hus. 

- Vi har ju problem med översvämningar varje år, men så här illa har det aldrig varit, säger Andreas Nordstrand till Dn.se.

Totalt uppges det finnas cirka 70 fastigheter i området som är drabbat, men även Halmstad har oroväckande höga vattenflöden. Väderprognosen visar på regn även resten av veckan.

Skyfall kan vara vara tufft för husägare, speciellt för de som har hus med inredd källare eller krypgrund. Läs om hur du kan förebygga dyra överraskningar här: Guide: Förebygg översvämning i källaren

Rubrik (main_heading): 
Hus översvämmade i Halland
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Husägarna evakuerar
teaser: 
Katastroftillstånd har utlysts och de boende lämnar sina hus.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Hushållen: "Huspriserna kommer fortsätta uppåt"

– Det är en stor majoritet som tror på fortsatta prisuppgångar, konstaterar SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Senaste Boprisindikatorn, en undersökning som genomförs av Demoskop på uppdrag av SEB, visar att 70 procent av Sveriges befolkning tror på fortsatt stigande priser på bomarknaden. Månaden före trodde 71 procent på samma sak, så en marginell minskning har skett samtidigt som gruppen som tror på fallande priser under året har ökat från 7 till 8 procent.

- Riksbankens stora sänkning av reporäntan fick inte Boprisindikatorn att lyfta ytterligare. Det stora lyftet kom redan förra månaden. En tänkbar förklaring är att räntorna redan är så låga att hushållen inte tror att ytterligare sänkningar har någon större betydelse. Det kan också vara så att de förväntar sig att de sänkta räntorna kommer att vägas upp av åtgärder som är inriktade på att minska hushållens skuldsättning, säger Jens Magnusson.

Majoriteten av de tillfrågade svarar också att de tror att reporäntan kommer att ligga på 0,45 procent om ett år. Detta går hand i hand med den analys som Nordea publicerade igår. Banken förväntar sig att reporäntan inte höjs igen förrän i slutet av nästa år, och då till 0,5 procent.

Rubrik (main_heading): 
Hushållen: "Huspriserna kommer fortsätta uppåt"
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Prognos
teaser: 
Året för med sig fortsatt låg ränta och stigande priser, om hushållen får bestämma.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Intresset för solceller väntas öka explosionsartat

Solcellsbidraget tog slut snabbt och när det aviserades om mer pengar var intresset fortfarande högt. Därför är det inte särskilt överraskande att intresset förväntas sexfaldigas de närmaste fem åren. Det är företaget Accenture som i sin årliga energirapport undersökt statusen för solenergi globalt sett idag, och resultatet från de 13 000 svar som kommit in visar att många vill satsa. 

– För många är det andra skäl än just ekonomin som driver intresset för solenergi, som miljö, ett teknikintresse, eller att man vill bli mer oberoende av energibolagen genom att producera el själv, säger Henrik Tegnér, ansvarig för konsulttjänster inom energi på Accenture, till Dagens Industri.

Totalt har 26 länder deltagit i undersökningen, varav Sverige är 1 av dessa. Dock ligger vi i Sverige relativt långt efter flera övriga länder när det kommer till solenergiutbyggnaden. I Sverige uppger 4 procent att de har solpaneler på taket, samma siffra för Belgien är 13 procent och i Turkiet svarar hela 27 procent att de installerat solceller.

Undersökningen visar även att smarta energitjänster kommer att öka framöver. Samt att vi svenskar önskar bättre kommunikation från energibolagen i digitala kanaler. Endast hälften anser sig vara nöjda med företagens digitala kanaler idag. 

Rubrik (main_heading): 
Intresset för solceller väntas öka explosionsartat
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Grön el
teaser: 
Vi i Sverige ligger lite efter med utbyggnaden men intresset för solceller är stort.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

RUT-avdraget växer i popularitet i alla block

RUT-avdraget är populärt ute i stugorna i alla samhällsgrupper visar en färsk undersökning genomförd av Skatteverket och Statiska Centralbyrån - men på uppdrag av Centerpartiet. Enligt myndigheternas siffror tjänar 7 av 10, som nyttjar avdraget, under 32 000 kronor.

Siffrorna visar även att allt fler får upp ögonen för det. Nyttjandet stiger både i traditionellt röda och blåa kommuner. Exempelvis har det i Gällivare ökat från 10 personer 2009 till 443 personer 2013. Men det stiger som sagt även i traditionellt blåa kommuner så som Danderyd och Täby. Mest pengar spenderade invånare i Danderyd förra året.

Undersökningen beställdes av Centerpartiet efter förrförra veckans partiledardebatt gällande jobb på SVT. Vänsterpartiets Ali Esbati kallade anställda som anlitas inom RUT-avdragets yrken för tjänstefolk vilket ledde till en hätsk debatt, framför allt mellan Centerpartiets Martin Ådahl och Vänsterpartiets Ali Esbati.

Partiernas åsikter skiljer sig åt kring ROT- och RUT-avdraget. En del vill behålla systemet, några vill utveckla det till att omfatta fler tjänster och vissa vill göra om eller skrota det. Exakt hur åsikterna fördelar sig kommer ni kunna ta del av när vi under de kommande dagarna presenterar resultatet från vår stora val-enkät, men tills dess kan vi konstatera att det hittills är en het potatis i valdebatten.

Rubrik (main_heading): 
RUT-avdraget växer i popularitet i alla block
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Många som nyttjar
teaser: 
Nya siffror visar att RUT-avdraget är populärt både i traditionellt röda och blåa kommuner.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Utebliven bygganmälan för komplementhus kan bli kostsamt

Under gårdagen rapporterade vi om att byggvaruhandeln och hustillverkarna har känt ett tryck på marknaden för komplementhus, samt att få bygganmälningar har inkommit till kommunerna. Kan det vara så att många inte förstått att bygganmälan är obligatorisk före påbörjat bygge av komplementhus? Och vad händer i så fall om kommunen får reda på att bygget påbörjats?

Vi passade på att fråga kommunerna vad som sker om en byggherre bygger komplementhus utan bygganmälan. Svaret från kommunerna blev att det kommer att tas ut en sanktionsavgift precis som vid andra typer av svartbyggen, storleken på avgiften bygger på bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Frågan uppkom efter gårdagens artikel om det låga antalet bygganmälningar av komplementhus. Den fick en intressant kommentar från en av våra medlemmar. B8q skriver: "Eller också har folk missuppfattat och börjat bygga utan att kontakta kommunen! Skulle kunna förklara varför det är stort tryck hos byggvaruhusen och husleverantörerna, men lågt hos bygglovsavdelningarna."

Den som börjar bygga utan att lämna in bygganmälan och vänta in startbesked riskerar alltså en sanktionsavgift. Metoden som används för att räkna ut storleken är 0,5 prisbasbelopp. Bygger du ett komplementhus som mäter 25 kvadratmeter i Falkenberg blir sanktionsavgiften 16 500 kronor. I Luleå är beloppet något lägre.

- Vi har utifrån Plan och bygglagen beräknat byggsanktionsavgiften för att uppföra ett Attefallhus utan startbesked till 13 000 kronor, samt avgift för att uppföra en bygglovsbefriad tillbyggnad utan startbesked på en- eller tvåbostadshus på 15 kvadratmeter till 22 000 kronor, säger Luleås bygglovschef Anna Henriksson.

Men några extra kontrollrundor för att se så att kravet på bygganmälan följs är inte planerade enligt Falkenbergs stadsbyggnadschef Inge Emanuelsson. 

- Det blir inga extra kontrollrundor utan vi tar det vi ser i samband med andra tillsynsärenden och då vi får rapporter från fältet.

Mats Niwhede på stadsbyggnadskontoret i Malmö berättar att de har ungefär samma rutiner: 

- Vid Attefallhusen som skall användas som bostad gör vi efterkontroller men i övriga ärenden blir det nog grannarna som hör av sig.

Rubrik (main_heading): 
Utebliven bygganmälan kan bli kostsamt
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
PBL
teaser: 
Vad händer ifall kommunen får reda på att bygget av komplementhuset påbörjats utan bygganmälan?
poll_id: 
286
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Komplementhus:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Fotograf (photographer): 
Foto: Enkelrum
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Så populärt är komplementhuset

I juni var det många kommuner som uppgav att de hade full styrka på plats under juli för att kunna möta alla frågor och bygganmälningar av komplementhuset. 2 juli gick startskottet för den nya byggnadstypen. I Stockholm inkom det totalt 10 anmälningar av komplementhus under första månaden.

- Totalt har det inkommit 19 anmälningar om att få uppföra lovbefriade åtgärder, detta mellan 1 juli-28 juli. 10 stycken ärenden av de inkomna var komplementbyggnader varav 4 skulle användas som komplementbostadshus. 9 stycken ärenden av de inkomna gällde tillbyggnader. Det har inte inkommit några anmälningar om inredande av ny lägenhet eller upptagande av takkupa som påverkar bärande konstruktion, rapporterar Katarina Haglund, enhetschef småhus på stadsbyggnadskontoret i Stockholm, till oss när vi frågar hur efterfrågan sett ut.

Någon rush har det heller inte blivit på andra håll i landet. Malmö har i skrivande stund fått in åtta anmälningar, samt tre som håller på att registreras. Ett har hunnit godkännas.

- Detta är absolut mycket färre än vi trodde i juni, säger Mats Niwhede på stadsbyggnadskontoret i Malmö.

Däremot märker byggvaruhusen av intresset. Både varuhusen och småhusleverantörerna uppger att trycket varit högt hittills, och att de fått hundratals förfrågningar. En enkät som organisationen Bygg- och järnhandlarna genomfört visar att hela 17 procent av de 1 000 tillfrågade personerna planerar att bygga ett komplementhus under det närmaste året.

Att trycket inte varit lika högt hos kommunerna kan bero på att folk väljer att vänta tills våren och känna av marknaden. Eller för att det visade sig vara krångligare att ansöka än vad informationen om en simpel bygganmälan ger sken av.

- Det är olyckligt att man använt begreppet anmälan. Anmälan för mig är att man ringer upp och säger att nu bygger jag ett hus. Tack och adjö. Men det är fortfarande ett slags tillstånd man måste få, ett startbesked för att få börja. Jag hade föredragit om man behållit begreppet bygglov säger bygginspektören Ola Enoksson på Boden kommun, till SVT.

I Boden och Luleå har dock intresset varit större än i huvudstaden. Boden rapporterar 22 anmälningar och Luleå 17.

Rubrik (main_heading): 
Så populärt är komplementhuset
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
25 kvadrat
teaser: 
Kommunerna var oroliga inför starten i juli, men blev det den rush som det talades om?
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Fotograf (photographer): 
Grafik: Dreams & Coffee
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Färre inbrott under semestern

Totalt har 3 435 inbott anmälts under juni och juli i år. Det är cirka 300 färre än under månaderna januari och februari.

- Det brukar vara fler inbrott under de mörka månaderna så de här siffrorna förvånar inte mig särskilt, säger Brås utredare Johanna Olseryd till Svt.se.

Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att november och december är de månader då det sker flest bostadsinbrott. Mörkret verkar således bidra mer till inbrottsstatistiken än vad semesterresorna gör. Men självklart bör du ändå vara noggran med säkerheten hemma och inte visa tjuvarna att du åkt bort. Närpolisen på Ekerö har märkt av ett nytt knep som används och skriver följande på sin Facebooksida:

"Den senaste tiden har vi märkt av att tjuvarna använder sig av en annorlunda metod. Tjuvarna rekar och lokaliserar vilka objekt som kan var mer lämpliga genom att lägga olika föremål på soptunnorna eller framför ytterdörren. Har ingen lyft på soptunnelocket eller öppnat ytterdörren det senaste dygnet kan tjuvarna lättare konstatera om ägarna är hemma eller om de är bortresta."

Ska du åka bort? Be gärna grannar eller släktingar om hjälp med att tömma brevlådan och flytta runt på lite saker så att det ser ut som att någon varit hemma. Använd gärna timer på lampor och radio. Skriv inte på nätet att du planerar att åka bort.

 • 21 000 bostadsinbrott polisanmäldes (2013)
 • 13 700 av bostadsinbrotten skedde i villor (2013)
 • 7 400 av bostadsinbrotten skedde i lägenheter (2013)
 • 14 100 inbrott i källare och på vind anmäldes (2013)
 • 5 500 inbrott i fritidshus anmäldes (2013)
 • 5 procent = personuppklaringsprocenten² för bostadsinbrott (2013)

Källa: Brå

Rubrik (main_heading): 
Färre inbrott under semestern
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Mörkret lockar
teaser: 
Det är lätt att tro att sommaren är högsäsong för inbrott, men så är det inte.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Nytt VA pumpade ut avloppsvatten i marken

Med nybyggt hus och sprillans nya VA-ledningar i marken låg gissningen troligen på stopp i avloppet när familjen Jönsson kontaktade VA Syd för att få hjälp med sina avloppsproblem. Det visade sig att avloppet hade glidit 40 centimeter isär under marken, och att allt avloppsvatten runnit rakt ut i marken.

Ingen vet hur länge det varit såhär, men familjen berättar för Skånskan att de haft problem med att vattnet inte rinner undan ända sedan inflytten för ett par år sedan. Det finns även en gammal konflikt mellan Eslöv kommun och det företag som anlagt alla avlopp i området, Veidekke, just på grund av att det var problem med VA-ledningarna. Den konflikten slutade med att företaget fick gräva upp och göra om arbetet.

Hur avloppsvattnet påverkat markförhållandena är inte klarlagt i dagsläget. Kommunen uppger att de avvaktar rapport från VA Syd, och att det, som tur är, inte finns några dricksvattenbrunnar i området.

Rubrik (main_heading): 
Nytt VA pumpade ut avloppsvatten i marken
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Hade glidit isär
teaser: 
Trots relativt nyinstallerade VA-ledningar hade en familj i Eslöv problem med stopp i vask och dusch.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Ledningarna hade glidit isär.
Fotograf (photographer): 
Foto: Colourbox
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Extra hög risk för fuktskador i krypgrund

Den kalla våren och försommaren ihop med ett gassande varmt juli gör att husägare runtom i landet med uteluftsventilerad krypgrund bör kasta ett extra öga under huset. Fler än varannan beräknas drabbas av fukt i grunden i år, och fukt leder i sin tur till mögel.

Enligt Ingemar Samuelsson på SP Sveriges tekniska forskningsinstitut är det stor sannolikhet att man finner mögel i en uteluftsventilerad krypgrund just på grund av ventilationen, dels kommer det in kyla på vintern och dels varm och fuktig luft under sommaren, vilket leder till hög luftfuktighet.

I ett reportage i Dagens Nyheter idag får en journalist följa med en skadesanerare från ett väletablerat saneringsföretag, och se hur undersökningen av krypgrunden går till. I artikeln konstateras det att en sanering av den här typen av skada kan kosta åtskilliga 100 000 kronor, och att det är en skada som försäkringsbolag inte täcker. Med det i bakhuvudet kan det vara bra att hålla ett öga på grunden. Kanske till och med installera en fuktmätare.

Rubrik (main_heading): 
Extra hög risk för fuktskador i krypgrund
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Se upp:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Allt färre byggföretag i konkurs

Vändningen i ekonomin syns nu inte bara på husbyggandet utan en försiktig optimism kan även ses bland byggföretagen. Under årets sju första månader minskade antalet byggkonkurser med elva procent, visar färska siffror från Upplysningscentralen UC.

 Den svenska ekonomin mår bättre och de senaste månadernas positiva trend för företag inom  detaljhandeln, transportbranschen och byggbranschen fortsätter, säger marknadschef Roland Sigbladh.

Dock syntes en liten ökning under juli månad. Antalet konkurser då är jämförbart med samma månad 2013, och i Stockholm bidrog byggföretagen starkt till att företagskonkurserna ökade med 11 procent. I Skåne ökade företagskonkurserna med hela 30 procent under juli och även här ligger byggföretagen med som en av de största bovarna. Dock ser det fortfarande ljust ut sett till början av året och utvecklingen därefter.

Rubrik (main_heading): 
Allt färre byggföretag i konkurs
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Försiktig optimism
teaser: 
Under juli var byggkonkurserna kvar på samma nivå som förra året, men sett ur ett större perspektiv har de minskat med elva procent.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Dags att se över elavtalet inför vintern

Det är hög tid att se över elavtalet. Priserna förväntas stiga med 24 procent i vinter enligt Elskling.se:s analys, som bland annat bygger på det faktum att vattenmagasinen har mindre mängd vatten än normalt vid denna årstiden och att kärnkraftens produktion är begränsad till 66 procent av installerad effekt.

– Underskottet i vattenmagasinen ökar risken för ett högre elpris framöver. Vårt tips till konsumenter som är oroliga för eventuella elpristoppar i vinter är att det kan vara en god idé att teckna fastpriskontrakt. Då kan de slappna av och njuta av vintern istället för att oroa sig för elprisnivån, säger Faraz Azima, vd för Elskling.se.

Samtidigt minskar andelen kunder med så kallade tills vidare-avtal, nu har endast 15 procent ett sådant avtal vilket Energimarknadsinspektionen hurrar över.

– Konsumenterna har blivit medvetna om att de här avtalen ofta är ofördelaktiga, säger Thomas Björkström, samordnare av konsumentfrågor vid EI, till Dagens Nyheter.

Den här typen av avtal är cirka 27 procent dyrare än övriga avtalsformer. Du som har tills vidare-avtal bör med andra ord byta omgående.

Rubrik (main_heading): 
Dags att se över elavtalet inför vintern
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
24 % uppgång väntas:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Huset klarade lågorna med 20 meters marginal

Hittills har räddningstjänsten räknat ihop att totalt 25 byggnader brunnit ner i den förödande branden i Västmanland, varav ett tiotal boningshus.

Några som haft turen på sin sida är dock familjen Lindström. De evakuerade sitt hus via båt då en granne ringde och sade att lågorna kom allt närmare deras hem. En vecka senare har de besökt huset som fortfarande står kvar. När branden var bara 20 meter från huset vände den och fortsatte i en annan riktning.

– Vi är överlyckliga över att det klarat sig. Hoppet är ju det sista som överger oss, säger Lars Peder Lindström till Expressen.

Familjen har byggt huset själva och kände därför en stor lättnad när de såg att all tid och allt arbete de lagt ner fanns kvar.

Flera tidningar har tidigare skrivit att det förekommit plundring av hus i eldhärjade områden samt att det ska ha rört sig en pyroman där. Men dessa påståenden tillbakavisades igår. Polisen ska ha koll runt avspärrningarna och meddelar att de inte noterat någon ökning av den typen av brott.

Än så länge ges inga besked om när drabbade familjer kan flytta tillbaka till sina hus igen. Att vistas i området uppges vara förenat med livsfara.

Rubrik (main_heading): 
Huset klarade lågorna med 20 meters marginal
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Inpå knuten
teaser: 
Nära att bli hemlösa, men turen var på deras sida.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Lägsta utbudet sedan 2008

Under våren och försommaren har det varit få bostäder till salu vilket lett till upptrissade priser och kortare försäljningstider. Sommaren blev inget undantag från den regeln. Just nu visar Hemnets siffror att det är det lägsta utbudet av lägenheter sedan 2008, och det lägsta utbudet av hus sedan 2009.

Det dåliga utbudet gör att fler väljer att köpa redan under förhandsvisningen, och att fler tar sig till visningarna på de objekt som inte sålts i förväg.

– Hälften ställs in, enligt mina erfarenheter. ”Borttagen innan visning”, står det på Hemnet. Man måste ringa mäklaren med en gång och komma på en förhandsvisning. Ofta börjar budgivningen redan där, säger André Hammer som är en av de som letar bostad.

Enligt Husman Hagbergs mäklare Michael Lefflers uppgifter till Dagens Nyheter säljs just nu bostäder i Luleå och Gällivare inom tio dagar. En annan mäklare kallar marknaden för glödhet och jämför situationen med hur det var före finanskrisen 2007.

Det dåliga utbudet märks även på huspriserna, som långsamt stigit hela året, och i senaste rapporten från Statistiska Centralbyrån steg hela tre procent på nationell nivå.

Du hittar hela DN:s analys här.

Rubrik (main_heading): 
Lägsta utbudet sedan 2008
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Glödhet marknad
teaser: 
Det dåliga utbudet av bostäder gör att många objekt säljs före visning.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Uppåt för priserna på småhusmarknaden

Från att ha stigit försiktigt i ett par månader, ökade småhuspriserna med hela 3 procent under maj-juli - detta jämfört med tremånadersperioden före. Statistiska Centralbyråns rapport visar att priserna steg i hela 20 av Sveriges 21 län. I Kronoberg, som är det enda län där uppgång uteblev, sjunk istället priserna med 1 procent.

Störst ökning redovisar Norrbotten, Värmland och Östergötland, samtliga med plus 7 procent. Men även storstadsregionerna ökar. Huspriserna har stigit med totalt 4 procent i Stockholm, och med 2 procent i Göteborg och Malmö med omnejd.

Jämfört med samma period förra året ligger nu huspriserna 6 procent högre på riksnivå. Snittpriset för ett hus mäter 2,3 miljoner kronor.

Rubrik (main_heading): 
Uppåt för priserna på småhusmarknaden
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Stigande kurva
teaser: 
Nästan alla län visar plus i senaste rapporten från Statistiska Centralbyån.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Pressad på förskottsbetalning av byggföretag

En man i Sundsvall har polisanmält ett byggföretag för utpressning efter att en köksrenovering gått snett. Konflikten uppstod när byggföretaget krävde betalning i förskott och delbetalningar under renoveringens gång. Mannen nekade dem detta och fick då ta emot hotfulla telefonsamtal till den grad att han slutligen valde att upprätta en anmälan hos polisen.

Mannen uppges ha hittat byggföretaget på Blocket. SVT skriver att de två parterna upprättade en affär enligt gällande lagar och regler, men att det trots det sedan uppstod bråk om betalningen. Byggföretagets företrädare ska ha hotat mannen till livet och även hotat med att slå sönder hans hus.

– De tycker att han ska betala för jobbet i förväg, men han vill inte betala förrän det är klart. Då har de varit fula i munnen tillbaka – men jag kan inte i detalj gå in på vad som ska ha sagts, säger Lars Andersson på polisens bedrägerirotel till tidningen Dagbladet.

Företaget ska vara baserat någonstans i södra Sverige.

Rubrik (main_heading): 
Pressad på förskottsbetalning
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Köksrenovering
teaser: 
Husägare hotad till livet av byggföretag.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Även fast installation bör idag skyddas mot åskan

Idag har nästan all elektronisk utrustning i hemmet någon form av mikrodator i sig. Det gör att det inte bara är tv-bänken som behöver kopplas ur vid åskoväder. Men att springa runt och koppla ur kyl, frys och annan utrustning varje gång åskan går är ett dåligt alternativ, menar försäkringsbolaget Länsförsäkringar som istället rekommenderar att husägare installerar ett inledningsskydd på el- och telekabeln.

– All köksutrustning i dag är utrustad med små mikrodatorer, så att nu kan ett helt kök åka med på en enda smäll och ge stora kostnader, säger Dan-Ove Andreasson, chef för den skadeförebyggande avdelningen på Länsförsäkringar i Bohuslän, till Sr.se.

Trots att inköp och installationskostnad ligger på omkring 10 000 kronor, och försäkringsbolagen betalar ut oavsett vid åsknedslag, menar Dan-Ove Andreasson att det är en värd investering. Dels slipper du betala självrisk och köpa nya prylar, dels behöver du inte tänka på sådant som avskrivningstider på produkterna.

Rubrik (main_heading): 
"Även fast installation bör idag skyddas mot åska"
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Skadeförebyggare
teaser: 
Inledningsskydd enda heltäckande skyddet mot åska.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Försäkringsbolag:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Fick källaren översvämmad för 6:e gången

Övervsvämningar kan bli en dyr historia för husägare, speciellt för husägare som förvarar dyrbara föremål i källaren.  Några som kan skriva under på det är familjen Boström i Trollhättan. De fick i dagarna sin källare översvämmad för sjätte gången sedan de flyttade in, och måste nu bygga om både det nyrenoverade gästrummet och det nya gymmet. Familjen uppskattar att värdet på skadorna uppgår till 100 000 kronor.

– Det har bara flutit bort nu, fukten kryper upp på väggarna. Tapeterna lossnar. Man börjar bli luttrad nu, säger Anna Boström till Expressen.

De hade börjat göra iordning källaren trots tidigare översvämningar, eftersom deras förhoppningar om att Trollhättan Energi ska åtgärda VA-systemet inom en snar framtid inte längre är särskilt höga. Enligt familjen, och grannarna på samma gata, är VA-systemet underdimensionerat. Företaget är medvetna om problemet och säger att de arbetar på det, men att det kan ta tid innan arbetet når just deras gata, troligen inte före 2018.

Att inte renovera källaren på grund av översvämningsrisken finns dock inte på kartan, familjen vill inte behöva vänta flera år på att kunna använda utrymmet. Tills vidare har de garderat sig med vattendammsugare, trasor och hinkar så att de är redo för nästa skyfall. 

Rubrik (main_heading): 
Fick källaren översvämmad för 6:e gången
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Underdimensionerat VA-system
teaser: 
Trots åtskilliga översvämningar valde paret Boström att renovera källaren, nu har den återigen svämmat över.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Så undviker du husbyggarens vanligaste misstag

Att missa att teckna skriftligt avtal när du anlitar hantverkare kan stå dig dyrt. Ändå är det en av de vanligaste missarna som konsumenterna gör, visar en kartläggning som Villaägarnas riksförbund genomfört. Statistiken visar att endast 37 procent skrev skriftligt avtal. Samma statistik visar också att endast 5 procent avtalade om vite ifall arbetet inte slutförs i tid.

– Många hantverksarbeten slutar inte som tänkt, det visar inte minst alla kontakter vi har med våra medlemmar. Men det finns flera åtgärder som konsumenter kan vidta för att minska riskerna, bland annat att bara anlita kvalitetsäkrade hantverkare, säger Sofia Hellsing, förbundsjurist och känd från tv-programmet Fuskbyggarna.

Genom att lära dig av andras misstag kan du undvika de vanligaste fallgroparna. Tipsen lyder:

 • Ta in offerter från flera
 • Ta in referenser på tidigare utförda arbeten hos de entreprenörer som du väljer mellan
 • Se över företagets ekonomi - exempelvis genom att slå en signal till Kronofogden, och genom att söka på företaget på de olika sajter som finns så som Ratsit och Allabolag. Har företaget exempelvis F-skattesedel?
 • Kolla upp så att företaget har en gällande ansvarsförsäkring
 • Teckna alltid ett skriftligt avtal
 • Få även skriftligt på de tilläggsarbeten som eventuellt uppkommer under arbetets gång
 • Avtala om vite för arbete som inte slutförs i tid
Rubrik (main_heading): 
Så undviker du husbyggarens vanligaste misstag
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Anlita hantverkare:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Här bor de med dyraste bolånen

Trots att Halland redovisar en årsinkomst på nästan 100 000 kronor under rikssnittet toppar länet statistiken över vilka län som har högst bolånekostnad och dessutom högst ränta. Här mäter den årliga bolånekostnaden 62 642 kronor per år med en genomsnittlig ränta på 3,8 procent. Snittlånet i länet är, enligt undersökningen, 1 970 658 kronor.

- Hallands län har lika höga bolånekostnader som hushållen i Stockholms län, trots att inkomsten i Hallands län är 130 000 kronor lägre och Stockholmarnas bolån en halv miljon högre, konstaterar Lånbyte i Sverige som är det företag som ligger bakom undersökningen.

På plats 2 på listan, dock med en ganska stor marginal till 1:an, hittar vi Skåne. Här utgör bolånekostnaden 49 301 kronor per år med en ränta på 2,73 procent. Snittlånet mäter 1 805 137 kronor, vilket kan ställas i relation till den genomsnittliga årsinkomsten på 622 644 kronor - som även här ligger under rikssnittet på 741 554 kronor.

Inte så oväntat ligger även Stockholm med på topp tre bland de som sitter på högst bolån, där är dock årsinkomsten över rikssnittet - till skillnad från Halland. Ändå ligger den årliga bolånekostnaden på tre gånger årsinkomsten.

- Det kan verka konstigt att kostnader för bolån i Stockholms län och Hallands län är lika höga, men Stockholmarna är duktiga bolånesparare. Undersökningen påvisar hur viktigt det är att se över sin boränta. Skulle ett hushåll i Hallands län vara lika duktiga på att förhandla sin boränta skulle de spara över 12 800 kr per år, säger Alexander Widegren vd på Lånbyte.se.

Bäst är dock Uppsala. Här är boräntan lägre än rikssnittet, 2,78 procent gentemot 2,8 procent, samtidigt som årsinkomsten är cirka 20 000 kronor högre än i Stockholm, årliga boendekostnaden cirka 20 000 kronor lägre och lånebeloppet omkring 700 000 kronor mindre. 

- Stockholmarna är de som kommer att få betala när räntan går upp eller om bostadsbubblan spricker. Frågan är vilket katastrofscenario som kommer först? En sak är säker, brinner huset är det för sent att amortera! Man måste tänka till tidigt och skapa en bra solid grund kring sitt bolån och privatekonomi, tillägger Alexander Widegren.

Uppgifterna är hämtade från fastighetsregistret, Upplysningscentralen och fler än 1 500 hushåll.

Rubrik (main_heading): 
Här bor de med dyrast bolån
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Oväntad 1:a-placering
teaser: 
Dyraste och billigaste bolånen i landet.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Överraskande:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
De län som utmärkte sig i undersökningen redovisade siffrorna du ser i tabellen ovan.
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Skydda huset från åska och skyfall

Värmeböljan fortsätter landet runt och SMHI varnar för åska på flera håll. Efter den senaste tidens plötsliga väderomslag har nu både Boverket och flera försäkringsbolag gått ut med tips för husägare som oroar sig över sitt hem. Du bör efter stormen exempelvis kontrollera takpannor, fasad och eventuella träd runtomkring huset.

Men redan när du märker att ovädret är på väg är det tid att agera. Annars kan hemelektronik och hus i värsta fall ta skada. Vanligast är att datorn havererar, men det förekommer även så pass allvarliga skador som bränder.

Åskskadade föremål anmälda till Folksam 2013, Procent

 • Dator, tv och tillbehör 59,4%
 • Telefon 7,9%
 • Övrig el (lampor, mikrovågsugn, laddare m.m.) 7,7%
 • Övrigt bild och ljud (musikanläggning, DVD, hemmabio m.m.) 7,3%
 • Vitvaror 6,7%
 • Fast monterat (värme-/vattenpump, panna m.m.) 3,6%
 • Hemlarm 2,6%
 • Tv-spel 2,0%
 • Skrivare/fax 1,5%
 • Övrigt (mat, glas m.m.) 1,3%

- Dra ur kontakter till el- och antennuttag och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten, tipsar Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Andra tips som ges är att stänga alla fönster för att minska spridning vid eventuell brand, att dra ur alla laddare även om de inte används och att ha både jordfelsbrytare och överspänningsskydd installerat. Du bör också i förväg ha kontrollerat takpannor och andra delar på huset som annars kan lossna i kraftig vind och flyga iväg och orsaka skada.

Vid skyfall är det främst hus med källare som får problem. Kontrollera att takrännor är fria från löv och att brunnar inte är igensatta. Du bör även säkerställa att vattnet rinner bort från huset, exempelvis genom att marken lutar utåt, att dräneringen runt huset är ok och att stuprören leder bort vattnet från huset - vid behov med hjälp av en dräneringsslang. 

Här kan du läsa fler tips:

Så skyddar du dig mot åskan
Förebygg översvämning

Rubrik (main_heading): 
Skydda huset från åska och skyfall
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Plötsliga väderomslag
teaser: 
När åska och oväder sätter igång är det bra om du har förberett huset.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Getingsommar på flera håll i landet

Getingsanerare runtom i landet har en stressig tid just nu eftersom det visat sig bli en riktig getingsommar. Bra tillgång på föda och varma dagar har bidragit till det som Anticimex väljer att kalla för en getinginvasion.

I Kronoberg uppger en sanerare från Anticimex att det är det tuffaste året han varit med om hittills. Dock åker han ibland ut på jobb som aldrig ger något, vilket gör att andra får vänta i onödan.

- Det har varit väldigt svårt nu när det varit så varmt. Många vill bada, men glömmer att märka upp boet innan de åker iväg, säger han till Sr.se.

Andra glömmer att säga till att det inte längre är någon aktivitet i boet. 

Om du fått ett bo i ditt hem kan du plocka bort det med hjälp av dammsugaren. Du kan också ringa och boka en skadedjurssanering, vilket ingår gratis i många hemförsäkringar.

Anticimex uppger i en informationsvideo ett par så kallade trygga tips, dessa inkluderar:

 • Sätt insektsnät för ventilationsgaller
 • Täpp till kvisthål och andra infartvägar
 • Håll maten övertäckt när du äter ute
 • Drick inte ur en burk som stått öppnad utan översikt utomhus
 • Torka av bordet efter måltider 
 • Undvik häftiga rörelser

Har du ett getingbo? I den här tråden kan du diskutera metoder för att ta bort det. Tänk dock på att getingen är ett nyttodjur som bidrar till växtligheten i din trädgård, både som pollinerare och som skadedjursbekämpare.

Rubrik (main_heading): 
Getingsommar på flera håll i landet
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Invasion
teaser: 
Värmen och bra tillgång på föda har bidragit till en ökad mängd getingar.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Fick huset förstört av hyresgäst

En familj i Sjöbo i Skåne har varit tvungna att ta till rättsliga åtgärder mot den hyresgäst som hyrt deras hus under slutet av förra året. Rätten dömer hyresgästen att betala 240 000 kronor till husägarna. Den stora summan kommer sig dels av att hyran aldrig betalades, och dels av att både huset och tomten var förstörda när hyresgästen slutligen flyttade ut.

Enligt uppgifterSkånskan ska golv och väggar har varit täckta av djurspillning och fågelfjädrar. Men saneringsfirman fick mer att bita i, el- och telekablar var trasiga, inredningen skadad och vitvarorna så smutsiga att de fick slängas. På tomten var staketet trasigt och gräsmattan förstörd och på marken låg dessutom en stor mängd fimpar.

Utöver skadeståndet ska hyresgästen även betala rättegångskostnaderna på 32 000 kronor.

Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Stort skadestånd
teaser: 
Hyresgäst i hus i Skåne döms att betala hundratusentals kronor för skadegörelse.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Schablonbelopp ska stävja ROT-fusket

Skatteverket har fastställt höjda schablonbelopp för att beräkna arbetskostnad vid installation av värmepumpar. I ett pressmeddelande skriver myndigheten att de i år gör extrakontroller på ROT-avdrag förknippade med värmepumpinstallation, och att de hoppas att schablonbeloppet ska leda till färre fel vid ansökan om ROT-avdrag och en mer rättvis konkurrens mellan företagen.

Schablonbeloppet är satt till 30-35 procent av totalkostnaden, variation förekommer utifrån anläggningstyp.

– De höjda beloppen är framräknade av branschen och de har godkänts av Svensk Värmepumpförening i samarbete med Skatteverket. De motsvarar den andel som arbetskostnaden normalt utgör idag, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Skatteverket har i år även extrakontroller på ROT-avdrag vid markarbeten och fönsterbyten eftersom de sett att det förekommer fel inom dessa områden.

– Det är tydligt att det finns bristande kännedom om vilka arbeten som är skattereduktionsgrundande. Både utförarna och köparna av rotarbete har ansvar att kolla upp vilka arbeten man kan få avdrag för. Bra vägledning finns på Skatteverkets webbplats, säger Pia Blank Thörnroos.

Skatteverket ger ett par exempel: "För fönsterarbeten kan man få skattereduktion för målning och byte av fönster eller fönsterbleck i småhus. Däremot ger byte av fönster i bostadsrätt inte rätt till skattereduktion. När det gäller markarbeten ger nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp rätt till skattereduktion, förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion, om arbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet."

Rubrik (main_heading): 
Schablonbelopp ska stävja fusket
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Slutfuskat
teaser: 
Ett schablonbelopp för beräkning av arbetskostnad vid värmepumpsinstallation.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
ROT-avdrag:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Räntorna på bolån förväntas sjunka

Hushållens ränteförväntningar är för närvarande de lägsta sedan maj förra året, och enligt en rapport från analysföretaget SKOP ses en särskilt stor nedgång av ränteförväntningarna på ett års sikt.

Totalt tror nu 30,3 procent på högre boräntor om 1 år vilket är en minskning med hela 9,6 procentenheter sedan undersökningen i april. Samma siffra för de som tror på lägre räntor är 19,2 procent, denna siffra har istället ökat.

– Hushållens ränteförväntningar fortsätter att sjunka inför riksbankens penningpolitiska möte i juli. Ränteförväntningarna ligger nu i en nedåtriktad trend efter den uppgång som inträffade i början av året,s äger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker. 

Samtidigt rapporterar Statistiska Centralbyrån att hushållens boräntor sjönk i maj från 2,41 procent till 2,39 procent, mestadels på grund av att räntorna på lån med bindningstid på 3 månader eller kortare minskat.

Rubrik (main_heading): 
Räntorna på bolån förväntas sjunka
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Inför reporäntebeslutet
teaser: 
Hushållens räntor sjönk under maj månad och allt fler tror på lägre räntor framöver.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Köpte hus med 27 fel

Rörmokare Peder Svensson köpte ett hus utanför Linköping där tillbyggnaden visade sig ha så många avvikelser från byggnormen att den måste rivas. Men dolda fel-försäkringen från Anticimex täcker inte projektet. 

Anticimex menar att eftersom han inte fått kvitton på tillbyggnaden så borde han ha förstått att det kunde vara amatörmässigt utfört och därför gjort en fördjupad undersökning. De säger även att han som rörmokare borde ha större byggnadsteknisk kompetens. Peder Svensson säger å andra sidan att om deras besiktningsman inte noterade andra fel än en spricka i en gipsskiva, hur skulle då han ha kunnat göra det. 

I besiktningsprotokollet noteras sprickan i gipsskivan. Men detta var inget som väckte någon större uppmärksamhet eftersom den funnits där sedan 2009. När Peder fick tillträde och skulle byta ut gipsskivan insåg han dock att det fanns fler fel. Totalt hittade han 27 fel och insåg att han måste riva tillbyggnaden och bygga upp den på nytt om den inte ska avvika från svensk byggnorm. Felen innefattade allt från lösa reglar till skarvar mellan reglar i taket.

Peder är besviken på Anticimex och känner sig lurad, men han kommer inte att strida vidare.

- De har gjort det enkelt för sig. Som privatperson är det inte lätt att processa­ mot en advokat och sam­tidigt klara av kostnaderna, säger Peder Svensson till Corren.se.

Rubrik (main_heading): 
Köpte hus med 27 fel
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Måste riva tillbyggnaden
teaser: 
Dolda fel-försäkringen gäller inte eftersom han borde ha genomfört en fördjupad undersökning.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Bästa och sämsta kommunerna

56, av Sveriges 290, kommuner har deltagit i Statistiska Centralbyrånsundersökning där invånarna har fått uppge hur väl de trivs, och Danderyd toppar trivsellistan på flera punkter. Men även Öckerö, Karlstad och Halmstad har väldigt nöjda boende - medan Östra Göinge, Svalöv och Vansbro ligger i botten på listorna.

Totalt har cirka 500 boende i varje kommun svarat på undersökningen. Resultatet delas sedan upp i ett antal punkter så som bostad, arbetsmöjligheter och trygghet.

När det kommer till bostadssituationen får Sölvesborg högst betyg. Sämst får Växjö och Kungälv, och Dagens Nyheter anger bostadsbristen som en möjlig anledning till detta.

När invånarna får chans att rekommendera andra att flytta till kommunen är det Danderyd som toppar, och i botten hittar vi Svalöv och Vansbro. Danderyd toppar även listan på arbetsmöjligheter samt nöjd-region-index som är det mer övergripande värdet för hur bra det är att bo och leva i kommunen.

Här hittar du alla kommuner.

Rubrik (main_heading): 
Bästa och sämsta kommunerna
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Undersökning
teaser: 
Var är bostadssituationen bäst och var trivs de boende mest?
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
SCB:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Boverket oroar sig över stigande huspriser

Nästa år spår Boverket att det kommer att påbörjas drygt 40 500 bostäder, mot årets 37 000. Bostadsrättsbyggandet har under en längre tid ökat och ligger nu på de högsta nivåerna sedan 90-talet. Men ökningen förväntas dämpas något framöver, samtidigt som husbyggandet börjar komma igång igen.

Under nästa år är myndighetens prognos för småhus satt till 9 000 påbörjade hus. De senaste fyra kvartalen mäter ökningen 30 procent.

Dock oroar sig Boverket samtidigt över de stigande bostadspriserna. 

- Priserna på bostadsrätter har ökat oroväckande snabbt, i synnerhet det senaste året. På fem år har ökningen varit 48 procent i Stockholm och 45 procent i Göteborg. Marknaden i Malmö skiljer sig från övriga med en ökning på endast 10 procent under samma tid. Priserna på småhus har ökat betydligt mindre än bostadsrätter de senaste 5 åren, men nu ökar även småhuspriserna markant, skriver Boverket.

Myndigheten konstaterar i rapporten att den förbättrade konjunkturen, de låga räntorna och det sparsamma utbudet av hus bidragit till den här utvecklingen.

Rubrik (main_heading): 
Boverket oroar sig över stigande huspriser
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Byggs fler hus
teaser: 
Prisstegringen på husmarknaden oroar Boverket, men samtidigt konstaterar de att utbudet av hus kommer att öka.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Mäklarbarometer visar att husmarknaden accelererar

Småhusmarknadens priser i storstadsområdena accelerar snabbare än vad de gjort på fem år enligt resultatet från den undersökning som SBAB genomfört i form av en enkät till 222 mäklare. Mäklarbarometern visar att efterfrågan ökar snabbare än utbudet vilket i sin tur gett tilltagande budgivningar, högre slutpriser och kortare försäljningstider under kvartal två.

På bostadsrättsmarknaden stormar det dock inte lika mycket längre, där anser sig mäklarna se en dämpning.

- Det är fortsatt bra drag på storstädernas bostadsmarknader. En liten, men hälsosam, inbromsning från tidigare toppfart kan skönjas på bostadsrättsmarknaderna. Å andra sidan verkar småhusmarknaderna accelerera, säger Tor Borg, chefekonom på SBAB.

Malmö-regionen uppges, efter att en längre tid legat under storebröderna Göteborg och Stockholm, ha ökat i attraktionskraft och är för tillfället hetast enligt mäklarna. Analysen bygger på en sammanvägd bedömning av slutpriser, budpremier och försäljningstider.

- Malmöregionen har lidit av närheten till den svaga danska bostadsmarknaden. Efter att ha släpat efter, både vad gäller efterfrågan och priser, verkar den nu vara på väg att återhämta sig i rask takt, säger Tor Borg.

Majoriteten av mäklarna räknar med fortsatt prisuppgång, dock med viss inbromsning. Spåkulan visar prisökningar på 2-4 procent i Stor-Stockholm, 1-3 procent i Stor-Malmö och 0-1 procent i Stor-Göteborg mellan juni och september.

Rubrik (main_heading): 
Mäklarbarometer visar att husmarknaden accelererar
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Hög efterfrågan
teaser: 
Intresset för hus är idag stort och Malmö har seglat upp som den hetaste regionen.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Sprängfirma råkade spränga garage

När en sprängfirma skulle spränga ett berg i Haninge, inför ett husbygge, råkade ett helt garage följa med i smällen, detta på grund av att en matta flög upp och landade på garaget rapporterar Aftonbladet. Garaget blev totalförstört, och delarna från det gled ut på vägen och blockerade trafiken. Den Jeep som stod i garaget ska också ha fått sig en törn och hamnat upp och ned.

Företaget som utförde sprängningarna ska även ha haft problem med varningssignalen och därför ropat ut “skott kommer” före varje sprängning. En granne uppger till Nyheteridag att han är missnöjd med hur arbetet skett i och med att det är ett bostadsområde. Det ska ha smällt rejält flera gånger, så pass att hans hus skakade.

Enligt sprängföretaget skulle garaget ändå rivas, dock inte på det olyckliga sätt som det skedde.

Polisen var på plats kort efter olyckan, men ärendet uppges vara nedlagt.

Rubrik (main_heading): 
Sprängfirma råkade spränga garage
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Gled ut på vägen:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Hushållen: "Bostadspriserna kommer fortsätta stiga"

Varken huspriserna eller bostadsrättspriserna kommer att sjunka under året, i alla fall inte om vi vågar tro på hushållens förväntningar. Endast 6 respektive 5 procent tror att priserna på hus och bostadsrätter ligger lägre om ett år.

De allra flesta tror att priserna kommer att ligga högre än de gör idag, 59 procent tror på högre huspriser och 66 procent tror på högre bostadsrättspriser.

– Svenskarnas förväntningar om bostadspriserna fortsätter att stiga och närmar sig rekordnivåer. Prisförväntningarna stiger både för småhus och för bostadsrätter men det är för bostadsrätter som prisförväntningarna stigit mest på riksnivå. Nästan ingen tror på sjunkande bostadspriser, säger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker.

I Stockholm är tron på högre bostadspriser ännu starkare. Där tror 69 procent på högre huspriser och 76 procent på högre bostadsrättspriser. Dock låg dessa siffror något högre i april.

– Förväntningarna om stigande bostadspriser är liksom tidigare högre i Stockholms län än i övriga Sverige, men prisförväntningarna har de senaste månaderna mattats något i Stockholmsregionen.

Rubrik (main_heading): 
"Bostadspriserna kommer fortsätta stiga"
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Dyrare att köpa
teaser: 
Tron på stigande hus- och bostadsrättspriser är stark bland svenska folket.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Hushållen:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Så mycket kostar bygganmälan av komplementhus

Stadsbyggnadskontoren landet runt arbetar för fullt med att fastställa de nya taxorna och reglerna för den bygganmälan som krävs när du ska bygga komplementhuset. Att det inte kräver bygglov innebär inte att det bara är ett papper som måste skickas in.

- Det är inte så enkelt som det framhålls från riksdag och regering. Även om det bara krävs en anmälan och en startbeskedsprövning, ingår så många moment i prövningen att det blir väldigt likt en bygglovsprövning, sade  Rickard Börlin, sakansvarig jurist för bygglovs- och planavdelningarna hos stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, när vi talade med honom i början av juni.

Då hade stadsbyggnadskontoret i Stockholm ännu inte beslutat sig för taxan för bygganmälan av komplementhus. Och idag, med bara en vecka kvar tills det blir officiellt godkänt att bygga komplementhus, är taxan fortfarande inte helt fastställd.

- I avvaktan på ny taxa kommer vi debitera hälften av vad åtgärden skulle kosta för full handläggning, säger Katarina Haglund, chef för småhusenheten på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Det innebär att stockholmarna kommer att få betala halv bygglovsavgift.

 • Komplementbostadshus 25 kvm – ca 6600 kr
 • Tillbyggnad 15 kvm – ca 2900 kr
 • Inredande av en ytterligare lgh – 2400 kr

- Dock är viktigt att påpeka att dessa avgifter kommer att ändras då de i dagsläget inte täcker in våra kostnader för prövningen, konstaterar Katarina Haglund.

I Värnamo är taxan också fastställd till halv bygglovsavgift, där kostar en bygganmälan av komplementhus 3 500 kronor mot bygglovets 7 000 kronor. I Hässleholm kostar bygganmälan istället 4 000 kronor och byggnadschef Robert Samuelsson förklarar att de utgått från SKL:s taxa för bygglov när de satt priset, och räknat bort det jobb som inte behövs. I Helsingborg talas det om cirka 5 000 kronor.

I Malmö har de däremot, precis som i Stockholm, inte några klara besked ännu.

Har ni hunnit besluta er angående taxan för bygganmälan för komplementhuset?

- Om du menar Attefallshuset så har vi ännu inte fastställt någon taxa, säger Marie-Louise Schöld hos stadsbyggnadskontoret.

Med bara en vecka kvar finns det med andra ord fortfarande en hel del oklarheter som behöver redas ut kring den nya lagen, vilket gjort det svårt för stadsbyggnadskontoren att fastställa taxan. Har du tänkt lämna in bygganmälan för komplementhus får du gärna berätta i forumet hur det går för dig.

Läs mer
Komplementhuset inte så enkelt som det verkar?
Bildspel: Komplementhusen du kan bygga efter 2 juli

Rubrik (main_heading): 
Så mycket kommer bygganmälan kosta
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Stadsbyggnadskontoren svarar
teaser: 
Priserna på bygganmälan kommer att variera så här mycket.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Komplementhus:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Komplementhus ritat av Dreams & Coffee.
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Drömhuset på landet

Stugområden med grannar tätt inpå attraherar inte fritidshusägare - hellre då avskiljdhet med närhet till hav eller sjö. Svensk Fastighetsförmedlings Bobarometer visar att fler än varannan svensk vill ha ett fritidshus nära vattnet. Helst ska det vara ett klassiskt rött hus med vita knutar. 

– Klassiska sommarstugor verkar onekligen vara det som svenskarna suktar efter när de ska köpa fritidshus. Det märker vi både i vår undersökning och bland våra köpare, säger Dan Sjöholm, på Svensk Fastighetsförmedling.

Dock skiljer sig önskemålen åt en del på regional nivå. Norrlänningarna vill helst ha en fjällstuga, medan skärgårdshus står högt i kurs bland stockholmarna. Skåningar vill helst ha en skånelänga.

En annan märkbar skillnad är att kvinnorna i undersökningen svarar att de helst vill att fritidshuset är inrett i en gammeldags stil, medan männen föredrar en modern inredning. Hustyp och inredning är dock inget som du bör lägga allt för stor vikt vid då du köper, menar Dan Sjöholm:

- Även om man självklart ska välja ett fritidshus som man tilltalas av så är det läget man ska fokusera på vid ett köp. Huset kan man alltid åtgärda och anpassa, medan läget är svårt att förändra. Ett bra läge, som passar familjens intresse, ger många trevliga stunder i fritidshuset och har potential att ge utdelning vid en framtida försäljning.

– Klassiska sommarstugor verkar onekligen vara det som svenskarna suktar efter när de ska köpa fritidshus. Det märker vi både i vår undersökning och bland våra köpare. Även om man självklart ska välja ett fritidshus som man tilltalas av så är det läget man ska fokusera på vid ett köp. Huset kan man alltid åtgärda och anpassa, medan läget är svårt att förändra. Ett bra läge, som passar familjens intresse, ger många trevliga stunder i fritidshuset och har potential att ge utdelning vid en framtida försäljning, säger Dan Sjöholm, på Svensk Fastighetsförmedling.

Rubrik (main_heading): 
Drömhuset på landet
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Så vill vi ha semester
teaser: 
Ett rött hus med vita knutar placerat nära vatten är drömfritidshuset. Men åsikterna skiljer sig åt regionalt.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Titel på artikel: 
Drömhuset på landet
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Dåliga betyg för dagens ackumulatortankar

En ackumulatortank kopplad till uppvärmningssystemet ger både lägre miljöutsläpp och ett effektivare värmesystem. Men Energimyndighetens granskning visar att flera tillverkare inte når upp till de kommande ekodesignkraven, endast en av fem testade ackumulatortankar uppfyller nästkommande års kravbild.

– Testet är det första i sitt slag där vi använt den nya internationella provningsmetoden som är föreslaget för kommande EU-krav. Det är viktigt med en bra internationell provningsmetod för att underlätta produktutvecklingen, säger Martijn Jansen som är ansvarig för testet på Energimyndigheten.

Totalt skiljde det 77 procent i stilleståndsförlust mellan den bästa och den sämsta ackumulatortanken, den sämsta förlorade med andra ord 77 procent mer värme under lagringen. Resultatet från testet motsvarar energimärkningsbetyg E på en skala från A-E. Den bästa ackumulatortanken skulle få energimärkning C om den börjat använda märkningen idag, övriga får samtliga D eller E.

De produkter som testats har en volym på 500-600 liter, och har ställts in på 55 grader.

Klicka här för att läsa hela testet.

Rubrik (main_heading): 
Dåliga betyg för dagens ackumulatortankar
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Uppfyller inte kommande ekodesignkrav
teaser: 
Energimyndighetens test visar att den bästa ackumulatortanken endast skulle få energimärkning C.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Hantverkare stal för minst 200 000 kronor

En hantverkare i Uppsala har erkänt 13 stölder som skett i samband med bygg- och renoveringsarbeten de senaste åren. Mannen ska ha stulit smycken som hans fru sedan sålt vidare till guldsmedsbutiker dagen därpå.

Upptäckten gjordes av polisen när de började undersöka ett flertal fall av försvunna smycken och insåg att hantverkarens byggföretag varit och arbetat på samtliga platser. Vid förhör erkände mannen ytterligare ett par stölder, vissa av offren visste, enligt Unt.se, inte ens om att de blivit rånade. 

Stölderna sträcker sig från 2010 fram tills i år, men hantverkaren säger samtidigt att de kan ha pågått sedan 2008 - han minns dock inte alla tillfällen. Totalt uppgår stöldgodsets värde till cirka 200 000 kronor.

Hantverkaren döms till 1,5 år i fängelse samt ska betala tillbaka 200 000 kronor. Kvinnan döms till skyddstillsyn för 34 fall av grovt häleri.

Rubrik (main_heading): 
Hantverkare stal för minst 200 000 kronor
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Här är prylarna som stjäl el under sommaren

Även om elräkningarna inte står högst upp på orosagendan under sommarmånaderna, finns det ändå saker du kan göra för att sänka beloppet på fakturan. Di.se har intervjuat Svensk Energi, och enligt deras beräkningar är luftkonditioneringen största eltjuven under sommaren. Har du den igång tolv timmar om dagen under juni, juli, augusti ökar det sammanlagda räkningsbeloppet med 5 500 kronor.

- Du har ju faktiskt ingen glädje av att ha din air condition påslagen medan du inte är hemma, eller att ha golvvärmen påslagen trots att du inte är i badrummet, säger Malin Thorsén, projektledare hos Svensk Energi, till Di.se.

Svensk Energi listar även infravärme och spabad som stora energitjuvar. Här får du väga komfort mot budget, och inte glömma slå av prylarna när de inte används.

Rubrik (main_heading): 
Här är prylarna som stjäl el under sommaren
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Kommunerna som fortfarande inte testat sitt dricksvatten

Flera dricksvattentäkter har fått stängas på grund av att det läckt ut perflourerade alkylsyror i dem, vilket gjort att Livsmedelsverket krävt in tester från samtliga kommuner för att se så att problemet inte är mer utbrett. Trots detta har elva kommuner fortfarande inte återkommit till myndigheten. Dessa kommuner ska ha uppmanats flera gånger, och nu väljer Livsmedelsverket att utfärda ett föreläggande.

- Jag är bekymrad över att kommunerna i så stor omfattning inte har svarat på enkäten. Ytterst finns det en risk för att medborgarna omedvetet utsätts för hälsorisker, säger Stig Orustfjord, Livsmedelsverkets generaldirektör.

De kommuner som får förläggande är:

 • Bjurholm
 • Boden
 • Flen
 • Haparanda
 • Härjedalen
 • Oxelösund
 • Partille
 • Sydnärkes miljönämnd
 • Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
 • Vansbro
 • Åsele

Ett föreläggande är den skarpaste formen av åtgärd som Livsmedelsverket kan ta till. Kommunerna har dock fått till 1 september på sig att återkoppla.

- Perfluorerade alkylsyror från brandövningsplatser har förorenat dricksvatten, och halterna har i några fall varit mycket höga. De här ämnena kan på lång sikt påverka hälsan negativt. Det är därför av största vikt att alla kommuner tar problemet på allvar och de verkligen ser till att dricksvattnet är säkert, säger Peter Brådenmark, enhetschef på Livsmedelsverket.

Perfluorerade alkylsyror lagras i kroppen och kan på längre sikt ge negativa effekter på hälsan, så som påverkan på sköldkörteln, levern, fettomsättningen och immunförsvaret. Du bör därför få i dig så små mängder som möjligt.

Rubrik (main_heading): 
Kommunerna som fortfarande inte testat sitt dricksvatten
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Tvingande åtgärder
teaser: 
11 kommuner har, trots uppmaningar, fortfarande inte återkommit till Livsmedelsverket.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Minst 8 000 har redan sagt upp tv-avgiften

Domen har nu varit offentlig i nästan en vecka, och hittills har Radiotjänst redan hunnit behandla 8 000 ärenden gällande uppsagd radio- och tv-avgift. Men antalet ökar, enligt uppgift till Sveriges Radio, med ett par tusen uppsägningar om dagen.

- Det ökar med något tusental per dag, och hittills har vi hunnit behandla ungefär 8 000 avanmälningar. Vi väntar oss tiotusentals. Vi kommer att jobba med det här hela sommaren, med den extrapersonal som vi har satt in, säger Radiotjänsts vd Carl-Gustav Johansson till Kulturnytt.

Radiotjänst oroar sig dock inte över ekonomin. Deras uppgifter visar att de, sedan i fjol, fått in över 100 000 nya licensbetalare. De säger också att cirka 95 procent av Sveriges befolkning har en tv hemma, samt att många kopplar datorn till tv:n för att se på strömmade program, och att de hoppas att dessa gör rätt för sig genom att betala avgiften.

Rubrik (main_heading): 
Minst 8 000 har redan sagt upp tv-avgiften
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Väntar sig tiotusentals
teaser: 
Flera tusen uppsägningar har trillat in och tusentals fler per dag väntas, men Radiotjänst oroar sig inte.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Radiotjänst vd Carl-Gustav Johansson
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Radiotjänst börjar betala tillbaka

I ett officiellt uttalande på hemsidan förklarar Radiotjänst att de nu har påbörjat arbetet med att betala tillbaka felaktiga radio- och tv-avgifter. Det som krävs är att de som anser sig ha fått felaktiga fakturor, på grund av att de äger en dator, mobiltelefon eller surfplatta, ska kontakta Radiotjänst och på så sätt få tillbaka sina pengar.

– Vi har analyserat domen noggrant. Vi förstår mer innebörden nu. Det gick väldigt hastigt i fredags då domen kom och medier började höra av sig. Men det är ingen tvekan om att vi är skyldiga att göra den här återbetalningen, säger Carl-Gustav Johansson, vd för Radiotjänst, till Nyteknik.se.

Radiotjänst uppger på sin hemsida att de inte fört register över huruvida deras kunder har betalat för att de har en tv, eller för att de har dator, mobiltelefon eller surfplatta. Således vet de inte på förhand ifall kunden ska betala eller ej. Samtliga kommer därför att få hem ett informationsbrev.

Rubrik (main_heading): 
Radiotjänst börjar betala tillbaka
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Du måste själv säga till
teaser: 
Har du betalat radio- och tv-avgift för datorinnehav? Nu får du tillbaka pengarna.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Fukt och mögel: Allvarliga brister i var tredje hus

Var tredje småhus är drabbat av allvarliga fukt- och mögelskador visar en Anticimex-rapport som Svt tagit del av. Totalt har 21 257 småhus, byggda mellan 1919-2013, besiktigats vid försäljning och resultatet har sammanställts till den rapport som nämns. I hus byggda 1990 är statistiken något bättre, där har 20 procent allvarliga skador, jämfört med 30 procent hos hus äldre än 1990.

Inte så oväntat är skador i våtutrymmen överlag vanligast. En tredjedel av skadorna där är av sådan art att de behöver åtgärdas omedelbart.

– Jag tror att mycket beror på okunskap. Vanligt är att fuktskador uppstår i anslutning till golvbrunnen. Ofta låter man den gamla golvbrunnen sitta kvar i nyrenoverade våtrum och det fungerar nästan aldrig tillsammans med moderna tätskikt, säger Per Bergström hos Anticimex till Svt.se.

Rubrik (main_heading): 
Allvarliga brister i var tredje hus
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Rapport
teaser: 
Många hus, både nya och gamla, är drabbade av fuktskador enligt en granskning som Anticimex gjort.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Fukt och mögel:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Prognos: "Lugnare bomarknad med försiktig prisuppgång"

Senaste tre månaderna har bopriserna ökat med fyra procent enligt en rapport från Mäklarstatistik. Bäst statistik visar Gotland som haft en storartad prisuppgång på 15 procent, detta medan SCB:s senaste rapport visar att priserna där endast ökat med 6 procent.

Mäklarstatistik och Statistiska Centralbyrån mäter dock lite olika. SCB grundar sin rapport på alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. Medan Mäklarstatistiks siffror baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Det förekommer också viss eftersläpning i SCB:s statistik.

- Vi ligger 3-4 månader före SCB då vi räknar köp som kontraktsdatum medan SCB räknar köp som tillträdesdatum. Dessutom tar det tid innan Lantmäteriet skrivit in överlåtelserna och SCB fått vetskap om det, säger Hans Flink som är försäljnings- och affärsutvecklingschef för Svensk Mäklarstatistik.

Nu väntar en svalare period en tid framöver, med lite lägre fart på marknaden.

- Samtidigt som våra mäklare runt om i landet rapporterar om försäljningsrekord och ett högt tempo på bostadsmarknaden, tycks nu det minskade utbudet börja återspegla sig i att det totalt sett görs färre bostadsaffärer. Säsongsmässigt går vi nu in i en period med ett ännu mindre utbud av objekt. Detta i kombination med en fortsatt stor efterfrågan gör att vi även framöver räknar med försiktigt stigande bostadsprisersäger Dan Sjöholm på Svensk Fastighetsförmedling.

Läs mer
Uppåt för huspriserna

Rubrik (main_heading): 
"Lugnare bomarknad med försiktig prisuppgång"
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Huspriser
teaser: 
Huspriserna fortsätter uppåt men går nu in i en svalare period över sommaren. (Uppdaterad)
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Prognos:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Bristande kommunikation ger dyrare byggprojekt

Byggprojekten i Sverige kostar 32 miljarder kronor extra på grund av bristande kommunikation, detta visar en färsk undersökning från Svensk Byggtjänst. Redan 2007, när de genomförde en likadan undersökning, uppdagades problemet, men enligt informationsföretaget har det inte blivit bättre. 

– Det första man slås av är att problematiken som vi såg i undersökningen år 2007 kvarstår på samma nivå. Då som nu anser de tillfrågade att bristande kommunikation i byggprocessen fördyrar byggprojekt med cirka 13 procent. Med den volym som var aktuell år 2007 motsarande detta totalt 22 miljarder kronor per år. Med 2014 års volym blir siffran 32 miljarder kronor, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.

Det handlar, enligt undersökningen, främst om tilläggsarbeten och korrigeringar som uppstått på grund av otydlighet från byggherren, eller blandad information till olika entreprenörer.

– Trots att det är byggherren som har mest att tjäna på effektivare kommunikation, så tycks det vara hos just byggherrarna som bristerna är störst, konstaterar Erik Hellqvist.

Samarbetsklimatet uppges ha försämrats sedan 2007. Dock kan det skönjas vissa mindre förbättringar inom kommunikationen, exakt vilka dessa är framgår dock inte.

Rubrik (main_heading): 
Bristande kommunikation ger dyrare byggprojekt
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Flera miljarder
teaser: 
Problematiken från 2007 kvarstår, byggprojekt fördyras av bristande kommunikation.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Elsäkerhetsverket ger råd inför startskottet av komplementhuset

Komplementhuset må vara en enklare form av byggnad, men att dra el själv är fortfarande strikt förbjudet påminner Elsäkerhetsverket.

- Du är själv ansvarig för att den fasta elinstallationen är säker i din villa eller fritidshus. Gör inga elarbeten själv, även om du tror att du kan. Om det blir fel kan det leda till elolycka eller brand och obehörigt elinstallationsarbete är straffbart, säger Fredrik Sjödin överinspektör vid Elsäkerhetsverket.

I samband med att det drar ihop sig inför att den nya lagen träder i kraft och det börjar byggas, går de därför ut med ett par allmänna råd.

 • Kontrollera med Elsäkerhetsverket att personen du tänker anlita är behörig att utföra elinstallationer.
 • Kom ihåg att installera jordfelsbrytare Alla uttag, inomhus och utomhus, i bostäder ska vara jordade och skyddade av jordfelsbrytare. Testa jordfelsbrytaren minst en gång per säsong så att du ser att den löser ut.
 • Kontrollera dina säkringar i din befintliga elcentral.
 • Sätt upp en brandvarnare i varje rum.
 • Tänk på att låta installera flera vägguttag i samma rum om du tänkt använda många belysningsarmaturer och andra elektriska apparater. På så sätt slipper du använda grenuttag och skarvsladdar.
 • Så fort du är osäker ta hem en fackman som kan kontrollera anläggningen.
 • Innan du köper ny bostad, låt gärna en besiktningsman kontrollera elinstallationerna. Det ingår normalt inte i en bostadsbesiktning. Då kan du undvika säkerhetsproblem som, förutom faran för dig och din familj, kan innebära stora kostnader i efterhand.
Rubrik (main_heading): 
Elsäkerhetsverket ger råd inför startskottet av komplementhuset
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Uppåt för huspriserna

Huspriserna steg 2 procent under den senaste 3-månadersperioden, och på årsbasis har de stigit hela 5 procent. Bland de 14 län som redovisar plus i statistiken hittar vi överst Jämtland med 11 procent upp, och därefter Gotland vars hurpriser ökat 6 procent senaste 3 månaderna - från att periodvis har sjunkit kraftigt senaste 12 månaderna.

Samtidigt som priserna stiger i många län redovisar tre län prisfall. Det är Östergötland och Norrbotten som tappar en procent, samt Blekinge som tappar två procent.

I storstäderna är det bara Malmös huspriser som backar marginellt med en procent. Både Stockholm och Göteborg visar en respektive två procent upp.

I Jönköping, Kronoberg, Halland och Gävleborg stod priserna stilla.

Rubrik (main_heading): 
Uppåt för huspriserna
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Upp i 14 län
teaser: 
Här stiger och sjunker huspriserna mest just nu.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Dom: Ingen radio- och tv-avgift för dator

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar idag att en dator inte kan jämställas med en tv-mottagare. Radiotjänst har under en längre tid skickat ut radio- och tv-avgift till personer med argumentet att datorn kan användas för att ta emot deras webbsändningar, men enligt dagens domslut saknas tydligt lagstöd.

- HFD anser att en dator med internetuppkoppling inte är ”avsedd” att ta emot utsändning av tv-program. Domstolen konstaterar att det finns uttalanden i lagmotiven som går åt olika håll vad gäller innebörden av begreppet. Om en betungande förpliktelse av detta slag ska införas bör det fordra tydligt stöd i lag. Ett sådant tydligt lagstöd saknas, skriver de i ett uttalande och fortsätter:

- Vidare anser HFD att webbsändningar inte är sådana utsändningar som leder till avgiftsskyldighet. För att det ska vara fråga om en utsändning i lagens mening krävs att den är tillgänglig ”utan särskild begäran”. 

Klaganden i målet kallas i det här fallet AA, och är en man från Lund. Följande går att läsa i domslutet angående AA:s tidigare betalda tv-avgifter:

"Vad gäller återbetalning av radio- och tv-avgift anges i 16 § avgiftslagen att överstiger en inbetalad avgift vad som ska erläggas enligt beslut som har vunnit laga kraft, ska överskjutande belopp betalas tillbaka. Av lagrummet följer således att den i målet aktuella radio- och tv-avgiften ska betalas tillbaka till AA."

Någon ränta blev det dock inte tal om.

I och med domslutet ska hushållen inte längre behöva betala tv-avgift för att de äger en dator.

Relaterad forumdiskussion
Tv-avgift upp i högsta förvaltningsrätten

Rubrik (main_heading): 
Ingen radio- och tv-avgift för dator
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Dator med internet anses ej vara tv-mottagare
teaser: 
Klaganden AA vann i högsta förvaltningsdomtolen mot Radiotjänst, och ska få tillbaka sina pengar.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Dom:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

"Komplementhuset ger ökat antal grannfejder"

Sveriges Radio uppger att de har talat med ett par olika byggnadsnämnder och att många uttrycker farhåga över att komplementhusen ska ge ett ökat antal grannfejder. Delvis eftersom grannarna inte har rätt att överklaga, och delvis för att det finns risk att grannarna kommer att bli störda av byggnaderna.

– Vi befarar ju att det blir mer klagomål från grannar som känner sig störda av de här tillbyggnaderna som inte vi har kontrollerat på samma sätt som tidigare, säger Ingegerd Persson, tillförordnad bygglovschef i Halmstad, till P4 Halland.

Samtidigt som vissa byggnadsnämnder ställer sig negativa till den nya lagen som träder i kraft 2 juli, verkar stödet från husägare och hustillverkare däremot vara stort för den nya byggnadstypen. Högre sysselsättningsgrad och förenklad möjlighet att bygga på tomten är några av de förhoppningar som finns. 

Läs mer
Komplementhuset - inte så enkelt som det verkar?

Rubrik (main_heading): 
"Komplementhuset ger ökat antal grannfejder"
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Kan inte överklaga
teaser: 
Personal på bygglovskontor oroar sig över att komplementhusen ska få negativa konsekvenser.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

62 % dyrare fastighetsskatt på landsbygden

DN har sammanställt siffror över den kommunala fastighetsskatten jämfört med den gamla fastighetsskatten. Resultatet visar att husägare på landsbygden fått högre kostnader medan personer i de rikare stockholmskommunerna istället fått skattelättnader på upp till 42 procent - höjningarna på landsbygden mäter upp till 62 procent. Intäkterna har totalt sett dock varit ungefär desamma som tidigare.

– Generellt är fastighetsskatt ingen dum beskattningsform, och på mer än ett sätt var det ganska olyckligt att den så drastiskt förändrades. Åtminstone var det olyckligt att man inte gjorde en noggrannare översyn av skattens samband med både ränteavdrag och reavinstskatt, säger Bo Söderberg, analyschef på Boverket, till Dn.se.

Kiruna har haft störst höjning med sina 62 procent, tätt följd av Gällivare som visar på en 54-procentig ökning. Mest sänktes skatten i stockholmskommunerna Danderyd, Täby och Lidingö.

Hela listan hittar du här.

Rubrik (main_heading): 
62 % dyrare fastighetsskatt på landsbygden
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Dyrare eller billigare?
teaser: 
Så har kommunala fastighetsskatten slagit mot husägare på landsbygden
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Titel på artikel: 
62 % dyrare fastighetsskatt på landsbygden
Dölj och deaktivera kommentarer: 

För högt hus orsak till utdragen konflikt

I västmanländska Lybeck har en grannfejd pågått en längre tid, men nu har den gått från att handla om husbygget till att handla om en förhöjd tomt. Sommargästerna har anmält en permanentboende för att ha höjt sin tomt med stenblock på ett sätt som inte detaljplanen och bygglovet tillåter.

Enligt tidningen Vlt.se började bråket efter det att en tomtägare skövlat skog på sin mark för att bygga ett hus. Grannarna ska ha uppskattat utsikten de fick över sjön och sedan blivit upprörda när de fått se ritningarna i bygglovet - huset som skulle byggas var ett brunt tvåplanshus, medan övrig bebyggelse främst består av röda enplanshus med vita knutar. Det skulle inte passa in i bebyggelsen.

– En stor ful låda ligger nu mellan oss och Mälaren. Jag kunde se Sörmland. Nu ser jag en vägg. Det är inte vackert, säger Bo Andersson, som har sommarhus i Lybeck, till Vlt.se.

Från början överklagades bygglovet i flera instanser. Byggherren fick dock rätt. Men grannarna menar nu att huset inte borde godkänts eftersom tomten fyllts upp med fler stenblock än vad bygglovet tillät.

Husägaren har lämnat in mark- och bygglov i efterhand och byggnadsnämnden ska i augusti ta upp detta för diskussion och avgöra husets öde samt huruvida byggherren kan komma att krävas på sanktionsavgift.

Rubrik (main_heading): 
För högt hus orsak till utdragen konflikt
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Grannfejd går in i ny fas
teaser: 
Från byggöverklaganden till anmälan om felaktigt höjd tomt.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Elavtal med flatrate är nu förbjudna

1 juni gick en lagändring igenom som innebär att så kallade flatrateavtal, med andra ord elavtal med fastpris så länge elförbrukningen håller sig inom vissa givna ramar, inte längre är tillåtna. Beslutet har fattats utifrån analysen att den här typen av elavtal kan skapa en passiv inställning till elkonsumtionen.

– Att denna avtalsform nu förbjuds är positivt. Jag tycker att alla hushåll ska kunna påverka sin elkostnad och att det ska finnas ett incitament för att spara energi. I flatrate kontrakten har elhandlaren ofta tagit höjd för det mesta vilket i slutändan gör avtalsformen dyrare jämfört med exempelvis ett traditionellt fast eller rörligt elavtal, säger Faraz Azima som är vd för Elskling.se.

I och med förändringen har försäljningen av den här typen av elavtal nu upphört. Dock är det en relativt liten grupp som påverkas, de allra flesta hushållen i Sverige har idag fast eller rörligt elpris.

Rubrik (main_heading): 
Elavtal med flatrate är nu förbjudna
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Vill motverka passivitet
teaser: 
Nu kan du inte längre teckna elavtal till en fast månadskostnad.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Länsstyrelsen begär höjdåtgärd på 8 år gammalt hus

Länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut som sade att höjdskillnaden på ett hus i Lysekil bör anses som ringa och därför inte ska åtgärdas. Huset, som fick sitt slutbevis 2006 och således är 8 år gammalt, måste därför höjdjusteras om beslutet inte överklagas till mark- och miljödomstolen.

Beslutet kommer efter att grannar till huset i mars förra året valde att skicka in en anmälan. Det är oklart varför anmälan inkommit så sent som sju år senare, men efter kontroll från byggnadsnämnden visade sig kritiken stämma - huset var 70 centimeter högre än godkända 5 meter. Enligt Lysekilsposten valde dock byggnadsnämnden att klassificera skillnaden som ringa och varken kräva åtgärd eller sanktionsavgift. Men detta kan nu alltså komma att ändras.

Så här kommenterar länsstyrelsen beslutet: "Eftersom byggnadshöjden på den uppförda byggnaden inte överensstämmer med det beviljade bygglovet åligger det nämnden som tillsynsmyndighet att förelägga fastighetsägaren om rättelse. Nämndens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av anmälan ska därför upphävas och ärendet visas åter till nämnden för erforderlig åtgärd."

Rubrik (main_heading): 
Länsstyrelsen begär höjdåtgärd på 8 år gammalt hus
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Komplementhuset - inte så enkelt som det verkar?

Hustillverkare och byggvaruhandlar spår en ljus framtid när komplementhuset blir verklighet 2 juli. Även branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen märker av positiva tongångar i försäljningsleden. Samtidigt arbetar kommunerna för fullt med att reda ut alla frågetecken inför lagförslagets genomslag.

Vad som blir tydligt när vi samtalar med Rickard Börlin, sakansvarig jurist för bygglovs- och planavdelningarna hos stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, är att det bygglovsfriade komplementhuset ändå kommer att innebära betydligt mer jobb än vad ordet bygganmälan ger sken av.

- Det är inte så enkelt som det framhålls från riksdag och regering. Det första bygglovsavdelningen behöver göra är att kontrollera om den tänkta byggåtgärden sker inom kulturhistoriskt värdefull byggnad eller bebyggelseområde. Om svaret blir jakande, ja då ligger lovplikten kvar enligt de nya reglerna. Om det bara krävs en anmälan och en startbeskedsprövning, ingår så många moment i prövningen att det blir väldigt likt en bygglovsprövning. Till exempel placering, utformning, husfärg och varsamhetskrav, säger han.

Dessa moment, säkerhets- och tillgänglighetsfrågor samt det faktum att det ändå måste prövas huruvida marken som ska bebyggas har ett kulturhistoriskt värde gör att kommunerna just nu har fullt upp med att ta fram underlag och analysera propositionen.

Samtidigt sitter säkerligen många i Sveriges befolkning redo att skicka in sina anmälningar.

- Vi har ingen prognos för det antal komplementhus som vi tror kommer att säljas. Däremot har vi gjort en enkät bland medlemsföretagen som visar att det kan bli en väldigt populär produkt, de tror att den kommer att slå positivt på deras försäljning och många började skissa på modeller redan innan förslaget blev verklighet, säger Gustaf Edgren som är projektledare för branschutveckling trähus hos Trä- och Möbelföretagen.

Kostnaderna och sorterna
Vilken typ av hus som det kommer att säljas mest av är en intressant fråga. Kommer komplementhuset exempelvis vara det perfekta förvaringsutrymmet, eller blir det vanligare att det används som en året runt-bostad som enkelt kan hyras ut till studenter och pendlare - en fördel som många tillskrivit huset.

- Ingen av oss tror att komplementhuset kommer att lösa bostadsbristen, det kommer nog inte ens att påverka den marginellt. Men det är ju ändå en klar fördel att du kan hyra ut det om du vill, säger Gustaf Edgren och fortsätter:

- Vi tror att många kommer att köpa kit och snickra ihop själva, det är ju mindre komplicerat än ett normalstort permanenthus. Men vi tror samtidigt att ungefär lika många kommer att köpa nyckelfärdigt.

Flera olika modeller

Hur huset kommer att användas påverkar dock inte kommunens taxa. Den sätts utifrån mängden arbete som krävs. Och än är inget bestämt.

Rickard Börlin förklarar att propositionen innehåller flera luckor och tolkningsfrågor som måste redas ut före 2 juli. Och när detta, samt momenten som ska ingå i startbeskedsprövningen är klara, sätts taxan för anmälan utifrån detta.

- Vi har satt av ett antal personer för att jobba med de här frågorna. I vanliga fall brukar det finnas övergångsregler men det gör det inte nu. Men 2 juli kommer vi närmare kunna besvara eventuella frågor, säger han.

Läs mer

Inspiration: Komplementhusen du kan bygga efter 2 juli

Rubrik (main_heading): 
Komplementhuset - inte så enkelt som det verkar?
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Liknar en bygglovsprövning
teaser: 
Skicka in en bygganmälan. Det låter som en snabb process men i verkligheten ser den ut att bli betydligt mer komplicerad.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Right
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Grafik: Felicia Westergren
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Bråk om höjdskillnad i Kävlinge

Ett nybygge i Kävlinge har under en tid varit utsatt för kritik från flera håll i grannskapet. Grannarna menar att 1,5-planshuset inte följer bygglovet då det är för högt, enligt deras mätningar är det 3,75 meter medan detaljplanen bara godkänner 3,5 meter. Grannarna har även uttryckt sig negativt över dess placering och utformning.

Kommunen har nu bett byggföretaget att kontrollmäta. Resultatet visar att huset avviker 5 centimeter från detaljplanens godkända 3,5 meter, och vid avslutat bygge kommer det att avvika totalt 15 centimeter. Kommunen menar att detta faller inom ramarna för vad som kan anses vara en godtagbar avvikelse.

Men grannarna håller inte med och, enligt uppgifter till Skånskan, har de därför skickat ärendet vidare till Sveriges kommuner och landsting.

Rubrik (main_heading): 
Bråk om höjdskillnad
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
5 cm:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Skärpta krav på energihushållning

Från och med 1 januari nästa år införs en ny klimatzon och i samband med detta skärps kraven på energihushållning för småhus i ett antal län. Förändringen införs av Boverket efter en genomförd analys som visat att det finns möjligheter till förbättring. Enligt regeringen medför dagens byggtekniker bättre förutsättningar för skärpta kravnivåer och Boverket har kommit fram till att en ny klimatzon bäst tar tillvara på de förutsättningarna.

- En ny klimatzon, kallad klimatzon IV, införs. Klimatzon IV ska omfatta kommunerna i södra och i västra Sverige. I klimatzon IV skärps kraven med cirka 10 procent jämfört med de nya nivåer som ska gälla i klimatzon III, skriver Boverket i rapporten.

De län som kraven skärps i omfattar: Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö i Västra Götalands län.

I övriga klimatzoner skärps endast kraven på flerbostadshus.

Skärpta energikrav i BBR

Rubrik (main_heading): 
Skärpta krav på energihushållning
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Byggregler
teaser: 
Södra och västra Sverige får egen klimatzon och skärpta krav på energihushållning.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Right
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Nybygge i Blekinge.
Fotograf (photographer): 
Foto: Marlén Eskilsson
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Arkenhus, Decohus och Rådastugan i konkurs

På grund av ett dyrt fabrikbygge och kreditförluster i Norge kommer Huspartner i Norden AB inte att kunna fortsätta sin verksamhet i nuvarande regi. Trähusföretaget har gått i konkurs. Totalt hann de leverera ett 20-tal hus under sin 2-åriga existens.

– Målet är att hitta någon som tar över verksamheten och att de anställda får ha kvar sina jobb, säger konkursförvaltaren Anders Olsson till Värmlands Folkblad.

Utöver framtida intressenter letar de även en lösning på de ordrar som är beställda men ännu ej levererade, en sådan lösning hoppas de ha klar inom en månad.

Huspartner i Norden AB har totalt 9 anställda som berörs av konkursen. Bakom företaget stod arkitekten Lars Axelsson och byggaren Roger Persson. Varumärkena de sålde husen under var Arkenhus, Decohus och Rådastugan.

Rubrik (main_heading): 
Husfabrik i konkurs
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Letar nya intressenter
teaser: 
Trähussatsningen blev inte som tänkt och nu går Huspartner i Norden AB i konkurs.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Lyxigaste fritidshusen dyrare än lägenhet på Strandvägen

Söker du fritidshus vid Mälaren i Stockholm kan du få betala ett högt pris visar Bovisions senaste Fritidshusbarometer, de dyraste fritidshusen kostar nu mer än vad en bostadsrätt på Strandvägen gör. Även fritidshus i Bohuslän och skånska Torekov ligger högt på prislistan och flertalet kostar mer än en lägenhet i Stockholms innerstad.

- Vår genomgång visar att prisspannet mellan billigaste och dyraste hus ökat något senaste månaden. Fritidshus i attraktiva lägen har blivit dyrare och fritidshus belägna idyllisk men avskilt i inlandet har blivit billigare. Och egentligen får man ju mer för pengarna om man söker sig inåt landet, säger Peter Rydås som är vd på Bovision.

Örebro, Värmland, Kalmar, Dalarna och Gävleborg har de billigaste fritidshusen. De dyraste hittar du i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Statistiken visar även att snittpriset på de dyraste fritidshusen är 75 837 kronor per kvadratmeter, medan genomsnittspriset överlag mäter 2 550 kronor per kvadratmeter.

Undersökningen visar också att husets skick inte har särskilt stor påverkan på priset. Det som påverkar är framför allt läget, och mest attraktivt är havs- och sjönära lägen samt fritidshus i fjällnära orter.

Rubrik (main_heading): 
Lyxigaste fritidshusen dyrare än lägenhet på Strandvägen
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Stor skillnad
teaser: 
Spannet mellan dyraste och billigaste fritidshusen har ökat.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Riksdagen röstade ja till komplementhus

Igår röstade riksdagen ja till förslaget om bygglovsbefriat komplementhus. Precis som det var sagt kommer det från och med 2 juli vara ok att bygga ett upp till 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus utan bygglov, dock krävs bygganmälan, samt att utan bygglov inreda enbostadsbhus med ytterligare en bostad.

Utöver detta kommer det även att vara tillåtet att bygga till en- och tvåbostadshus med upp till 15 kvadratmeter, samt förse huset med upp till två takkupor - allt utan bygglov. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen. 

- Syftet med ändringarna är att förenkla regelverket så att det inte ställs krav på bygglov i större utsträckning än vad som är motiverat utifrån samhällets behov av att säkerställa att bebyggelsen utvecklas på ett lämpligt och hållbart sätt, skriver civilutskottet i sitt betänkande.

Samtliga partier utom Miljöpartiet röstade ja till regeringens förslag.

Rubrik (main_heading): 
Riksdagen röstade ja till komplementhus
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Stor majoritet
teaser: 
Från och med 2 juli är det nu officiellt godkänt att bygga komplementhus.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Vägglöss och kackerlackor - ett växande problem

Stockholm toppar, precis som förra året, listan över flest antal skadedjurssaneringar. Men antalet fortsätter att öka över hela landet visar en undersökning som saneringsföretaget Nomor genomfört. Årets prognos mäter 12 000 skadedjurssaneringar, det är 11 940 fler än 2004 och 3 151 fler än förra året.

- Vi reser mer och mer, vilket innebär att många tar med sig vägglöss eller kackerlackor hem utan att veta om det. Dessa skadedjur kan även förflytta sig mellan lägenheter, något vi alltid vetat gäller kackerlackor, men när det gäller vägglöss är det relativt ny kunskap, säger Håkan Franzén, expert på hus- och hemförsäkring hos Trygg-Hansa.

Försäkringsbolaget drar paralleller till New York som är en av svenskarnas favoritstäder och också en av de städer som är värst drabbade av vägglöss. Även i Sverige är det storstäderna som är mest utsatta, med Stockholm överst på listan.

Tester visar också att vägglösen fått ökad motståndskraft och i många fall blivit resistenta mot våra bekämpningsmedel.

- Vi måste hitta nya och mer hållbara metoder för att bekämpa skadedjuren. Dagens saneringsmetoder innebär ofta att det inte räcker med en sanering, utan fler behövs. Vi ser nu ett ökat problem i studentboenden, men även generellt för flerbostadshus. För att få bukt med detta växande problem så måste man, om man upptäcker att man fått vägglöss eller kackerlackor i bostaden, omgående informera såväl fastighetsägaren som sina grannar, säger Andreas Olsson på Nomor.

Trygg-Hansa har satt ihop en lista med förebyggande åtgärder för att undvika att du får med dig vägglöss och kackerlackor till din bostad när du varit ute på resa:

 • Ta för vana att alltid tvätta (om möjligt i 60 grader) de kläder du haft med dig på resan när du kommer hem igen. Lägg inte in dem direkt i din garderob.
 • Ta aldrig in väskan i sovrummet efter en resa eller second hand-shopping, placera den utomhus i ett förråd om du har möjlighet till det. Alternativt förvara den i en plastsäck inne i din lägenhet om du misstänker att du kan ha fått med dig vägglöss eller kackerlackor hem.
 • Sprid inte ut dina kläder på hotellrummet när du är ute och reser och lägg inte väskan i närheten av sängen eller på golvet under den.
 • Brukar du köpa mat med dig hem när du är utomlands; var extra uppmärksam så att du inte får kackerlackor med dig hem.
 • Vid städning så dra fram spis respektive kyl/frys om möjligt då detta är ställen i köket där kackerlackorna trivs.
Rubrik (main_heading): 
Vägglöss och kackerlackor - ett växande problem
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Från ett tiotal till tusental
teaser: 
Antalet skadedjurssaneringar i Sverige ökar kraftigt, framför allt i storstadsområdena.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Konstnär tänker sätta svenskt hus på månen

Nästa år ska en röd stuga med vita knutar byggas på månen. Inte av traditionellt trä dock, utan det blir en dukklädd kolfiberstomme som blåses upp på plats. Projektet leds av konstnären och initiativtagaren Mikael Genberg och upgges kosta totalt 100 miljoner kronor. 65 miljoner kronor utav dessa utgör transportkostnad, och övriga 35 miljoner kronor krävs för utveckling och konstruktion.

– Fram till nu har rymdfärder bara varit en angelägenhet för en liten exklusiv grupp människor. Men Månhuset ger alla runt om på jorden en möjlighet att komma närmare rymden. Projektet hjälper även till med att öka intresset för entreprenörskap, teknik och vetenskap, säger astronaut Christer Fuglesang.

Projekt Månhuset har pågått sedan 1999 och beskrivs som ett svenskt, världsunikt konstprojekt. Att det blev just ett hus är inte så konstigt eftersom Mikael Genberg ofta fokuserar på unika boendemiljöer i sin konst. Bland de stora sponsorerna hittar vi Falu Rödfärg som firar 250 år.

I dagsläget är projektet 75 procent klart tack vare duktiga rymdingenjörer som lagt ner arbete på fritiden. Men det krävs mer pengar för att ta sig till månen och därför har de startat en insamling där de som bidrar kan få sitt namn inristat i huset. Hittills har de samlat in 4 422 dollar av de önskade 15 miljoner dollarna.

Rubrik (main_heading): 
Konstnär tänker sätta svenskt hus på månen
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Nästa år
teaser: 
Månhuset är ett svenskt konstprojekt som ämnar placera en röd stuga med vita knutar på månen.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Det råder obalans på bostadsmarknaden

290 kommuner har fått svara på en omfattande enkät från Boverket gällande läget på bostadsmarknaden. Resultatet ger en övergripande bild av Sveriges bostadsmarknad och i år har de även fått svara på huruvida de anser det råda balans eller obalans.

I undersökningen uppger 98 kommuner att de har balans gällande utbud och efterfrågan på bostäder. Inte så oväntat ser det annorlunda ut i storstäderna - där är efterfrågan stor på alla typer av bostäder och utbudet räcker långt ifrån till. Det här problemet återfinns dock inte bara i storstäderna, hela 157 kommuner uppger att de har ett underskott av bostäder.

- Många kommuner anger att de har ett underskott i de centrala delarna men inte i övriga delar, kommenterar Boverket rapporten.

Endast 35 anser sig ha ett överskott. Främst kommuner på glesbygden som haft stark industri men som fått varsla eller lägga ner.

Även bostadsbyggandet har undersökts. Resultatet visar att det generellt sett har ökat under 2013, men också att det under åren 2008-2013 varierat kraftigt på grund av svängande konjunktur. Dock påbörjades hela 50 procent fler bostäder under 2013 än under året före.

Framför allt ökar byggandet i storstäderna. Dock är det fortfarande från låga nivåer och på många håll i landet ökar det inte alls.

- På många håll hamnade bostadsbyggandet under förväntningarna. I Norrbotten påbörjades preliminärt knappt 200 bostäder, långt under de förväntade 950. Även i Blekinge, Skåne och Halland hamnade byggstarterna långt under förväntan. Uppsala och Örebro län sticker ut med ett omfattande byggande, preliminärt 1 700 respektive 1 100 påbörjade bostäder, sammanfattar Boverket.

Rubrik (main_heading): 
Det råder obalans på bostadsmarknaden
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Omfattande undersökning:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Vedeldning påverkar immunförsvaret negativt

Då och då blossar det upp grannosämja i tätbebyggda områden på grund av illaluktande rök från vedeldning. Nu har en avhandling släppts vid Umeå Universitet, och den visar att röken kan vara farlig. Den lämnar partiklar efter sig vid inandning, och de påverkar hälsan negativt - detta även om det sitter nyutvecklad förbränningsteknik i kaminen eller pannan.

– Inandad sotig vedrök tenderar att fastna i lungorna och ger effekter på immunförsvarets celler, som vi inte hade förväntat oss, säger Ala Muala, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, samt läkare, specialist i lungmedicin, vid medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Hans undersökningar på testpersonerna visar att 30 procent av rökpartiklarna fastnar i lungorna även om det handlar om ny förbränningsteknik. Partiklarna försämrar hälsoläget för personer med astma och KOL, de orsakar även inflammation i luftrören och ger ökad risk för lunginflammation.

– Framför allt sotig vedrök åstadkommer inflammation i lungornas bronker, samtidigt som immunförsvaret kan påverkas på ett negativt sätt. Detta kan vara förklaringen till att frekvensen av symtom, luftvägssjukdom och luftvägsinfektioner ökar i samband med vedeldning, säger Ala Muala.

Ved är idag det vanligaste biobränslet för uppvärmning av hus.

Rubrik (main_heading): 
Vedeldning påverkar immunförsvaret negativt
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Farligt?
teaser: 
Rökpartiklar från vedeldning sänker immunförsvaret och orsakar inflammationer.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Bostadsfrågor viktiga inför valet

Hela 82 procent av de tillfrågade stockholmarna, i en undersökning genomförd av Demoskop på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund, svarar att bostadsfrågorna kommer att vara viktiga för dem under riksdagsvalet när de väljer parti. Enligt förbundet är det bostadsbristen som tar ut sin rätt.

- Bostadsbristen engagerar stockholmsväljarna. Många har insett att rörligheten i vår viktigaste tillväxtregion ökar om flyttskatterna sänks. Hittills levererar partierna andefattiga löften om flyttskatterna. Det ser ut att finnas ett stöd bland stockholmarna att gå längre, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Ytterligare en anmärkningsvärd siffra är att fler än hälften, hela 63 procent, säger sig vilja flytta om flyttskatterna blir lägre. Dessutom uppger 78 procent att de anser att flyttskatterna hämmar bostadsmarknaden.

- Vi har i tidigare rapporter påvisat att rörligheten på bostadsmarknaden påverkas negativt av höga flyttskatter. Demoskops mätning bekräftar det, säger Jakob Eliasson.

Rubrik (main_heading): 
Bostadsfrågor viktiga inför valet
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Riksdagsvalet
teaser: 
En undersökning visar att bostadsfrågorna kommer att bli en viktig punkt bland väljarna i storstaden.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Titel på artikel: 
Bostadsfrågor viktiga inför valet
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Nu är kravet på byggfelsförsäkring borta

Igår upphörde kravet på byggfelsförsäkring officiellt. Från och med 1 juni behöver du inte längre teckna den omdebatterade försäkringen när du ska bygga nytt eller bygga till.

- Byggfelsförsäkring kommer inte längre att vara ett villkor när kommunen beviljar startbesked. När privatpersoner låter bygga småhus gäller fortfarande kravet på färdigställandeskydd enligt den nya lagen om färdigställandeskydd, skriver regeringen på sin hemsida.

Bostadsminister Stefan Attefall kritisterade försäkringen i samband med att de meddelat sitt förslag om slopandet. Han menade på att den varit dyr men sällan gett något i praktiken, vilket är ungefär samma kritik som synts i media de senaste åren. 

Rubrik (main_heading): 
Nu är kravet på byggfelsförsäkring borta
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
1 juni
teaser: 
Igår upphörde kravet på byggfelsförsäkring vid bygglovspliktiga åtgärder.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Regeringen vill öka konkurrensen på byggmarknaden

Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera byggmarknaden och reda ut hur bostadsbyggandet kan öka via ökad konkurrens. Enligt Sveriges Radio står idag 3 byggföretag för 50 procent av omsättningen. Bostadsminister Stefan Attefall vill se fler småföretag och utländska företag.

- Vi vill exempelvis ta reda på varför så få utländska byggbolag har valt att försöka ta sig in på byggmarknaden här. Svenska byggbolag är starka på många håll utomlands men vi ser inte trenden åt andra hållet och det bidrar till den låga konkurrensen och i förlängningen de höga byggpriserna, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Resultatet från utredningen kommer att redovisas 1 oktober nästa år.

Rubrik (main_heading): 
Regeringen vill öka konkurrensen på byggmarknaden
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Utredning
teaser: 
Fler små byggföretag och fler utländska företag ska ge ökat bostadsbyggande.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Fel när ovanligt husbygge stoppades

Nyhamnsläges näringslivsutvecklare Peter Nyström fick sitt ovanliga husbygge stoppat av byggnadsnämnden. Men mark- och miljödomstolen ger nu kommunen bakläxa. Beslutet togs av byggnadsnämndens ordförande och en ledamot, vilket räknas som delegationsbeslut, men skulle enligt gällande regler ha fattats av hela nämnden.

Konflikten gäller ett hus som byggs från gavel till gavel istället för att varje moment avslutas för sig. Således har den påbörjade delen både stomrests och klätts med tak och fasad. Byggnadsnämnden ogillade att Peter själv var kvalitetsansvarig och krävde att han skulle ta in en extern sådan. Men kort därefter valde de att stoppa bygget.

– Deras olagliga beslut har åsamkat mycket skador på huset, ekonomi och hälsa. Det är mycket sorgligt, tycker jag. Man borde kunna lagen om man sitter i nämnden, säger Peter Nyström till Hd.se.

Byggnadsnämnden kommer att överklaga mark- och miljödomstolens dom.

Rubrik (main_heading): 
Fel när ovanligt husbygge stoppades
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Bakläxa:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Spara 40% på renoveringskostnaden

I Estland uppges byggvaruhusens priser ligga 40 procent lägre. Att ta bilen och släpet på färjan kan med andra ord löna sig för den som ska genomföra en omfattande renovering.

Det är Dagens Industri som undersökt de stora byggvaruhusens priser i Sverige och Estland, och kommit fram till att nedgången i ekonomin pressat byggpriserna i Estland. Detta tillsammans med det faktum att de har fem procent lägre moms ger en helt annan prisbild. Förslag på billiga produkter är exempelvis fönster, dörrar och kakel.

När det kommer till VVS-produkter och teknik rekommenderas istället Tyskland. Här kan du enligt tidningen spara hela 8 000 kronor på en dusch, eller 1 000 kronor på en blandare.

Ska du köpa produkter utomlands bör du dock vara medveten om att en och samma produkt kan hålla olika kvalitet i olika länder. Di.se skriver exempelvis att kakel kan ha olika uppsugningsförmåga, och att blandare kan vara byggda för lägre tryck än de tio bar som krävs i Sverige.

Rubrik (main_heading): 
Spara 40% på renoveringskostnaden
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Handla utomlands
teaser: 
Det finns mycket pengar att spara om du har bil, släp och en ledig dag.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Titel på artikel: 
Spara 40% på renoveringskostnaden
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Positiva strömningar i småhusbranschen

Den tidigare prognosen på 6 500 påbörjade småhus i år justerades upp under gårdagen. Branschorganisationen Trä- och möbelföretagen skriver att orderingången hos hustillverkarna fortsatt att öka och att de positiva tongångarna ger ett påslag på 500 extra förväntade småhus. Ny prognos är således 7 000 påbörjade hus under 2014.

- Det vi ser nu är en fortsättning på det trendskifte som vi endast med förstoringsglas kunde skönja i höstas. Efterfrågan är betydligt större än för ett år sedan och står sig trenden i några år till har vi en stabilare bransch med utvecklingspotential, säger TMF:s Gustaf Edgren, som arbetar med branschutveckling och näringspolitiska frågor för trähusindustrin.

Prognosen grundar sig inte enbart på orderingången, som dock har ökat med 25 procent, utan även på siffror från Statistiska Centralbyrån.

Rubrik (main_heading): 
Positiva strömningar i småhusbranschen
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Prognosen höjs
teaser: 
TMF får positiva signaler från tillverkarna och spår fler påbörjade småhus.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Störst problem med felaktigt utförda arbeten

Bråk om pengar är inte det största problemet när det kommer till hantverkarsvårigheter, visar en färsk undersökning som Villaägarnas Riksförbund gjort. 41 procent av de som råkat ut för hantverkarproblem har haft problem med utförandet av arbetet de betalat för. Det kan handla om allt från kakel som monterats ojämnt till fasader som målats på fel sätt.

På andraplats på listan över problem kommer byggtekniska fel. 26 procent uppger att de haft byggtekniska felaktigheter efter det att arbetet var slutfört. Problem med pengar kommer först på tredje plats på listan, totalt uppger 22 procent att arbetet blivit dyrare än överenskommet.

– Många anlitar hantverkare till sommaren för att utföra renoveringar och tillbyggnader. För att minska risken för problem ska man bara anlita kvalitetssäkrade hantverkare, vara noga med att teckna avtal och aldrig betala i förskott, kommenterar Sofia Hellsing, förbundsjurist och känd från tv-programmet Fuskbyggarna.

Så här ser listan ut i sin helhet:

 • Dåligt utfört arbete (t ex ojämnt kaklat, dåligt målat) 41%
 • Byggtekniska felaktigheter 26%
 • Arbetet dyrare än överenskommet 22%
 • Arbetet blev inte klart i tid 22%
 • Hantverkaren var otillgänglig 20%
 • Dåligt uppträdande (attityd) 19%
 • Arbetade inte på överrenskomna tider 18%
 • Dåligt byggmaterial 9%
 • Inte överens om hur avtalet skulle tolkas 7%
Rubrik (main_heading): 
Störst problem med felaktigt utförda arbeten
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Undersökning
teaser: 
Majoriteten av de som råkar ut för problem med hantverkare får problem med själva arbetet.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Anlita hantverkare:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Så nöjda är vi med hustillverkarna

Prognoscentret har för första gången tagit med småhusbyggare i sin undersökning av bostadskvalitet och kundnöjdhet, och NKI-värdet som kom fram mätte 68 - vilket kan ses som ett medelgott betyg enligt undersökningsföretaget.

Men värdet varierade kraftigt mellan de olika småhusleverantörerna, och bland de mindre sjunk det så lågt som ner till 31. Enligt Prognoscentret beror detta på att det finns ett par mindre leverantörer som underpresterar och skapar dålig publicitet åt branschen.

- Resultatet från undersökningen visar att kvaliteten på de nybyggda småhusen generellt sett är mycket god. De brister som finns kan främst härledas till finishen. I den drivkraftsmodell som Prognoscentret gjort framkommer att småhusleverantörernas pålitlighet, och då framför allt när det gäller felhantering, är den faktor som har störst påverkan på kundernas nöjdhet. Även en känsla av trygghet är viktigt, till exempel att tydliggöra vad som är leverantörens, entreprenörens respektive kundens rättigheter och skyldigheter, skriver Prognoscentret.

Totalt svarade 700 personer på undersökningen, varav 530 hade byggt modulhus och övriga hade byggt lösvirkeshus. 

Rubrik (main_heading): 
Så nöjda är vi med hustillverkarna
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Undersökning
teaser: 
Småhusbyggarna är nöjda med kvaliteten men missnöjda med trygghet och finish.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Många skador inom byggyrken

Byggarbetare löper stor skaderisk, och sedan 2010 ökar antalet olyckor. Framför allt sticker byggnadsträarbetare ut i statistiken när Afa Försäkring redovisar sin årliga rapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, och det är vanligen unga eller äldre män som skadar sig.

Det kan vara att de yngre ännu inte fått in rutiner för arbetet och en bidragande orsak till att äldre skadas kan vara att de får en sämre reaktionsförmåga med åren, säger Thomas Åkerström, analytiker och statistiker på Afa.

Brandmän kommer som stark två bland olycksdrabbade yrkesgrupper, och därefter golvläggare och slutligen andra yrkesgrupper inom betong, -bygg och anläggningsarbete. Antalet olyckor ökar generellt.

- Vi vet inte vad ökningen beror på. Men vi kan konstatera att det är vanligt med fallolyckor och skador av maskiner bland träarbetarna, säger Thomas Åkerström.

Rubrik (main_heading): 
Många skador inom byggyrken
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Lever farligt:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Sjötomt förstörd av grannes entreprenörer

Ett par i Lomma fick sin strandtomt demolerad när grannen skulle återställa erosionsskyddet på sitt hus. Enligt uppgifter till Sydsvenskan valde tre entreprenörer att köra sina grävmaskiner och lastbilar via parets sjötomt, detta utan dispens.

Marken visade sig dock vara sank och maskinerna sjunk därför ned. Stora plåtar fick läggas ut för att få upp dem igen. Efter tre dagars arbete valde paret att ta dit polisen och representanter från länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Arbetet stoppades då men parets tomt var redan uppkörd och gräsmattan förstörd.

Enligt länsstyrelsen pågår flera liknande ärenden just nu och det kan komma att bli tal om brott mot strandskyddet. 

– Vi har just nu ett antal ärenden på samma kuststräcka som handlar om reparationsarbeten av erosionsskydd efter stormen Sven. Vi ska ta ett samlat grepp om detta nu, säger Magdalena Lindberg Eklund till Sydsvenskan.

Rubrik (main_heading): 
Sjötomt förstörd av grannes entreprenörer
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Grannbråk
teaser: 
Vaknade till ljudet av grävmaskiner som körde sönder sjötomten.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Hushållen starkt kritiska till nya amorteringskravet

Igår skrev vi om de nya amorteringskraven som är på gång där bankerna vill att hushållen amorterar ned lånen till 70 procent av marknadsvärdet, istället för tidigare 75 procent. Länsförsäkringar Bank har undersökt stödet till den här förändringen, och resultatet visar att hushållen är missnöjda.

97 procent av de tillfrågade kvinnorna ställer sig emot förändringen. Samma siffra bland männen är 93 procent. Men Länsförsäkringar Banks vd, Rikard Josefsson, tycker inte att reaktionen är oväntad.

- De senaste 10-15 åren har det inte funnits några amorteringskrav på kunderna, så det är inte så konstigt om de reagerar på skärpta krav, säger han till tidningen Dagens Industri.

Huruvida stödet för kravet kommer att öka framöver återstår att se.

Rubrik (main_heading): 
Hushållen starkt kritiska till nya amorteringskravet
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Nej!
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Få bostäder till salu

Antalet lägenheter till salu är elva procent färre än förra året och även på husmarknaden är utbudet lågt historiskt sett. Detta gör att priserna fortsätter att sakta men säkert pressas uppåt.

– Det är en het bostadsmarknad och bostäder säljs fortare nu än tidigare, säger Staffan Tell, press­ansvarig på Hemnet, till Dagens Nyheter.

Boverket bekräftar bilden, men säger samtidigt att det är än viktigare att få fart på flyttandet, och hänvisar till den rapport som visar att flyttskatterna hämmar bostadsmarknaden eftersom de gör att folk bor kvar i objekt som egentligen inte passar deras behov - detta eftersom det är för dyrt att flytta. Således blir utbudet ännu lägre och bostadspriserna fortsätter uppåt.

Boverkets analytiker Bengt Hansson föreslår åtgärder så som återinförande av fastighetsskatt, slopad eller sänkt reavinstskatt eller marknadshyror för hyresrätter för att dämpa prisutvecklingen. 

Rubrik (main_heading): 
Få bostäder till salu
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Flyttskatter påverkar också
teaser: 
Antalet bostäder till salu har fallit under två års tid vilket pressar priserna uppåt.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Så mycket byggs det just nu

Nya siffror från Statistiska Centralbyrån visar att nyproduktionen av bostäder fortsätter att öka. Byggandet har ökat med hela 29 procent jämfört med förra året, och ser vi bara till lägenheter i småhus visar samma siffra 16 procent. Småhusbyggandet hade sin topp 2007 och har sedan dess minskat kraftigt, men nu börjar det sakta men säkert klättra uppåt igen.

16 procent innebär i praktiken en ökning med 1 550 lägenheter i småhus. Mest växer Stockholm, där byggs det mer än dubbelt så mycket som i Göteborg som ligger tvåa på listan.

Rubrik (main_heading): 
Så mycket byggs det just nu
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Notis:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Vi har dålig koll på elförbrukningen

Många av bostadsägarna i Sverige vet varken hur mycket el de förbrukar eller vad den kostar, visar en undersökning som analysföretaget Novus genomfört för elbolaget Alltids räkning. Även om husägare har lite bättre koll än lägenhetsboende så svarar fortfarande hälften ja på att de inte vet hur mycket de förbrukar, samma siffra för lägenhetsboende är 76 procent.

- Elpriset kanske är ett bra incitament för familjer i stora hus med dyr uppvärmning, men den fungerar inte för att göra hushåll i lägenhet medvetna om sin elkonsumtion. De som bor i lägenhet är nog lika måna om miljön som de i villa, men det är tydligt att priset på el inte hjälper till att förändra deras beteende, säger Anton Johansson som är grundare av Alltid.

Sämst koll har stockholmarna, där har bara 27 procent koll på elförbrukningen. Medan ungefär hälften av smålänningarna, som är de som har bäst koll, vet vad de förbrukar.

Rubrik (main_heading): 
Vi har dålig koll på elförbrukningen
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Bäst och sämst
teaser: 
Sveriges bostadsägare har usel koll på hur mycket el hushållet förbrukar.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Individuella amorteringsplaner och tuffare krav från banken

Nya amorteringsregler är på gång tillsammans med beräkningar på vad kunderna anses tjäna på att amortera. Men enligt Di.se, som har granskat beräkningarna, är vinsterna med amortering kraftigt överdrivna på grund av att räntebidraget räknats bort. 

- Det är ingen som tror att ränteavdragen kommer att avskaffas, åtminstone inte på kort sikt. På så vis kan man säga att det är en överskattning av kostnaden, säger Johan Hansing som är chefekonom på Bankföreningen.

Flera representanter för olika banker håller med om den analysen.

Den genomsnittliga räntan beräknas till 5,5 procent, vilket anses vara den ränta som bankkunder i snitt betalar under en 50-årsperiod. Tillsammans med beräkningen kommer nu också tuffare amorteringsregler, där bankkunderna förväntas amortera ned lånen till 70 procent av marknadsvärdet istället för tidigare 75 procent.

- Ned till 70 procent tycker vi är rimligt i alla lägen. Men under den nivån kan det se så olika ut. Du kan ha ett lågt belånat hus i ett område där priserna är väldigt höga eller ett högt belånat hus i ett område där priserna är låga. Dessutom är det skillnad om du är 25 eller 55 år, säger Johanna Cerwall på Swedbank till Dagens Industri.

Om sex veckor kommer de nya reglerna träda i kraft och då kommer även de individuella amorteringsplanerna.

Rubrik (main_heading): 
Individuella amorteringsplaner och tuffare krav från banken
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
På gång:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Samma hus 8,9 miljoner dyrare i Äppelviken

Om det inte spelar så stor roll var du bor rent geografiskt kan det finnas en poäng i att undersöka vad husen kostar i olika delar av landet. Fastighetsbyrån har gjort just det. Dyrast är det att bo i Äppelviken i Bromma, Stockholm. Billigast är det i Svartå, Stöllet, Kopparberg och Hällefors. Prisskillnaden är markanta 9 300 000 kronor mot 400 000 kronor.

Mäklarföretaget har utgått från ett 140 kvadratmeter stort hus byggt 1980 som de kallar för Sverigevillan när de undersökt priserna. Huset är tänkt att vara beläget strax utanför en stadskärna och innehålla 5 rum och kök. Tomten är 900 kvadratmeter.

Genomsnittspriset för huset uppges vara 2 576 732 miljoner kronor på riksnivå, vilket kan ställas i relation till priserna i listorna nedan.

- Villapriserna ökar i stort sett över hela landet på den typiska Sverigevillan. Det är tydligt att prisutvecklingen är direkt kopplad till en stark arbetsmarknad. Lägg därtill en historiskt låg nyproduktion på attraktiva orter så blir priseffekterna påtagliga, säger Lars-Erik Nykvist som är vd på Fastighetsbyrån.

Orter där Sverigevillan är dyrast:

 1. Äppelviken 9 300 000 kr
 2. Djursholm 8 000 000 kr
 3. Danderyd 7 500 000 kr
 4. Lidingö 7 350 000 kr
 5. Näsbypark 7 200 000 kr
 6. Enebyberg 7 000 000 kr
 7. Edsviken 6 700 000kr
 8. Bromma Kyrka 6 500 000 kr
 9. Örgryte 6 300 000 kr
 10. Hägersten 6 250 000 kr

 

Orter där Sverigevillan är billigast:

 1. Svartå 400 000 kr
 2. Stöllet 400 000 kr
 3. Kopparberg 400 000 kr
 4. Hällefors 400 000 kr
 5. Höljes 450 000 kr
 6. Storfors 475 000 kr
 7. Degerfors 550 000 kr
 8. Skinnskatteberg 600 000 kr
 9. Sysslebäck 625 000 kr
 10. Laxå kommun 625 000 kr
Rubrik (main_heading): 
Samma hus 8,9 miljoner dyrare i Äppelviken
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Sverigevillan
teaser: 
Mäklarföretag undersöker hur mycket ett specifikt hus skulle kosta i olika delar av landet.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Hus till salu i Äppelviken, Bromma hos HusmanHagberg.
Fotograf (photographer): 
Foto: HusmanHagberg
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Stegen: Ett redskap och en fara för hemmafixare

Ska du upp och klättra på stegar i sommar bör du ta det försiktigt. Hemmafixare sticker ut i skadestatistiken när det kommer till trappstegar. Vanligen är det män som trillar ner och gör sig illa. Årligen skadar sig cirka 7 000 personer enligt färsk statistik från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, och 80 procent av dessa är män. 32,5 procent utgörs av gör det själv-arbetare.

- Fall var den helt dominerande, drygt 85 procent, orsaken bakom olyckshändelserna, särskilt fall från hög höjd – över en meter. Men det hände också att stegar ramlade på människor, att man trampade snett när man gick upp på eller ner från stegen, klämde sig med mera. Flest skador drabbade de övre extremiteterna, skriver myndigheten i rapporten.

Med övre extremiteter åsyftas bland andra skuldror, handleder och underarmar. 42 procent av de som skadar sig ådrar sig en fraktur, näst vanligaste skadan är blodutgjutning/kontusion. Statistiken visar även att hela 20 procent skadat sig så pass illa att de blivit inlagda på sjukhuset för fortsatt vård.

- Flest skador inträffade under sommarmånaderna vilket sannolikt hänger ihop med att många reparerar och underhåller sina hus med mera under den här tiden, konstaterar myndigheten.

Rubrik (main_heading): 
Ett redskap och en fara för hemmafixare
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Försiktig på stegen
teaser: 
7 000 personer skadar sig årligen och 1 av 5 blir inlagda för fortsatt vård.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Stegen:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Brandrisken i fritidshus ökar

Hela 40 procent av fritidshusbränderna hinner bli så stora att Räddningstjänten inte kan rädda husen, vilket är 30 procent fler än motsvarande siffra för bostadsbränder. Detta skriver Räddningstjänsten som nu uppmanar fritidshusägare att se över brandsäkerheten i sina stugor.

Uppmaningen kommer efter det att Räddningstjänsten sett över statistiken för fritidshusbränder och sett att bränderna ökar. Troligen på grund av att vi förvarar allt mer teknik i våra sommarstugor.

– Idag vill vi ofta ha samma tekniska möjligheter i fritidshusen som vi har i staden, därför ska vi vara lika rädda om dessa bostäder. Har du brandvarnare, brandfilt och brandsläckare kan du både upptäcka branden tidigare och minimera den och skadorna själv, säger Ulf Lago vid Räddningstjänsten Östra Götaland. 

Du bör således tänka likadant som du gör när det kommer till brandsäkerhet i din permanentbostad.

Statistiken visar att fritidshusen är extra utsatta under lördagar och söndagar under vår- och sommarmånaderna. 40 procent av alla bränder inträffar på lördagar och söndagar, och 40 procent inträffar under april, maj, juni och juli.

Här hittar du Brandföreningens Goda råd om brandskydd i fritidshus (pdf).

Läs mer

Rubrik (main_heading): 
Brandrisken i fritidshus ökar
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
40 procent brinner upp helt
teaser: 
Ökad användning av teknik gör att brandrisken i fritidshus ökar.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Brandsäkra fritidshuset så att du kan semestra tryggt.
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Elolyckor vanligast bland barn och hemmafixare

Små barn och hemmafixare löper risk att råka ut för elolyckor i hemmet visar en årsrapport från Elsäkerhetsverket. Myndighetens statistik säger att barn under 5 år och män mellan 25-50 år är mest utsatta. 

– Varje år skadas omkring 350 barn i elolyckor. Oftast är det barn under 5 år som skadar sig. De petar in föremål i vägguttag, exempelvis i samband med renovering då uttaget suttit löst eller inte satts tillbaka på plats. Armaturer är också något barnen skadar sig på, om det saknas en lampa kan de komma åt strömförande delar, säger Lars Jansson vid Elsäkerhetsverket.

Bland hemmapularna är det armaturer, vägguttag och lösa elkablar som orsakar problem, vanligen då under renoveringar: "Den vanligaste typen av elolycka för lekmän i arbete är strömgenomgång orsakad av ett tekniskt fel. Oftast beroende på fel i en anslutningskabel eller ett bruksföremål."

Lekmän och elektriker råkar årligen ut för ungefär lika många olyckor, dock uppges mörkertalet för lekmän vara stort vilket gör att siffrorna för den gruppen beräknas vara betydligt högre.

Enligt statistiken förekom det glädjande nog inga dödsolyckor under förra året. Däremot skriver myndigheten att cirka 1 500 personer årligen söker sig till akuten för vård på grund av olyckor där el varit inblandade.

Rubrik (main_heading): 
Elolyckor vanligast bland barn och hemmafixare
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Elsäkerhetsverket
teaser: 
Inga dödsolyckor men ett flertal elolyckor som krävde akutvård.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

70 000 kr i straffavgift för tidigt bygge

En familj i i Hässleholm påbörjade sitt husbygge i smyg före startbesked och straffas nu med 70 000 kronor i böter för tilltaget. Svartbygget upptäcktes i samband med att en ansökan inkom om att få flytta huset 20 meter från den ursprungliga platsen, byggnadsnämnden upptäckte då att det krävdes strandskyddsdispens och besökte platsen för att se om detta kunde ges - de såg då att huset redan var påbörjat. 

Kristianstadsbladet skriver att straffavgiften från början skulle ha varit 140 000 kronor. Men eftersom familjen fått bygglov för ett hus 20 meter längre bort, och ett bygglov ger rabatt på straffavgiften, valde byggnadsnämnden att halvera böterna.

Rubrik (main_heading): 
70 000 kr i straffavgift för tidigt bygge
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Dyrt tilltag
teaser: 
En flytt av huset och en strandskyddsdispens gjorde att byggnadsnämnden upptäckte att huset redan påbörjats.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Stort intresse för renovering i sommar

Sommaren och semestern står för dörren och många planerar att spendera den med skruvdragaren i handen. Av de 1 050 som har svarat på undersökningsföretaget Snabbasvars enkät svarar 57 procent att de planerar renoveringsprojekt, vilket är 11 procent fler än i fjolårets undersökning.

– Det är roligt att gör-det-själv-trenden håller i sig. Utöver de större klassiska projekten som att måla och renovera altan, kök och badrum verkar allt fler vilja lägga krut även på att fixa iordning sin balkong, säger Tomas Jochum, Trade Marketing Coordinator hos Bosch Power Tools, som är de som beställt undersökningen.

Dock verkar en stor del få svettningar av tankarna på sina renoveringsprojekt. Hela 30,8 procent uppger att deras planerade sommarprojekt ger dem ångest. Kanske har det att göra med kunskapsnivån, eller så spelar tiden in. Majoriteten anser att kunskap är viktigast för ett lyckat projekt.

Populäraste huvudprojekten för sommarens renovering (förra årets placering och resultat i parentes)

1. Målning (1) – 20,8 % (24,4 %)
2. Altan (2) – 14,2 % (15,6 %)
3. Kök (5) – 7,7 % (5,8 %)
4. Balkong (9) – 6,7 % (3,3 %)
5. Badrum (4) – 6,5 % (8,0 %)

Rubrik (main_heading): 
Stort intresse för renovering i sommar
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Bygga om, bygga nytt
teaser: 
Många planerar att renovera i sommar, men en stor del av dessa får ångest av tanken.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Projekten varierar men att måla ser ut att bli en populär sysselsättning.
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Här är det bäst att bo 2014

Tidningen Fokus har granskat Sveriges 290 kommuner utifrån 45 variabler och listat hur bra de är att bo i. Granskningen genomförs på årsbasis, och 2014 års version har precis släppts. 

Storstäderna och deras kranskommuner kommer högt på listan. Toppar årets lista gör Stockholm, som förra året hamnade på en sjundeplacering. På andraplats kommer Solna i Stockholms län, och på tredjeplats Lund i Skåne. Göteborg och Malmö hittar vi på plats 6 respektive 25. Variabler som vägts in är bland andra tillgång till bredband, huspriser, arbetslöshet och antalet sportanläggningar.

– Utgångspunkten har varit att ta med variabler som har något slags grund i forskningen. Dessutom har vi kategoriserat kommunerna i fyra grupper efter de två faktorer som i dag främst avgör en plats förutsättningar: storlek och geografiskt läge, säger professor Charlotta Mellander som är en av de fyra forskare som sett över alla variabler så att de har en tydlig koppling till forskningen om vad som gör en stad attraktiv.

Så här kommenterar Fokus reporter Johan Anderberg att Stockholm tagit hem förstaplatsen:

"Det må vara trångt i tunnelbanan och på cykelbanorna, men det är ju för att folk gör saker: pluggar, jobbar, går på teater. Befolkningen växer, arbetslösheten är låg och skattekronorna rullar in. Oavsett hur man räknar lägger staden mer på sina förskolor än både Malmö och Göteborg. Niorna har höga slutbetyg. Tillgången till kultur är oöverträffad. Och staden gick med ett överskott på 3,4 miljarder kronor förra året. Det motsvarar nästan 4 000 kronor per invånare."

Här hittar du hela listan och kan se vilken placering just din kommun fått.

Rubrik (main_heading): 
Här är det bäst att bo 2014
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
45 variabler
teaser: 
För nionde året i rad utses Sveriges bästa kommun att bo i.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Right
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Granskning:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Huspriserna fortsatt stabila med försiktig uppgång

Huspriserna ökade försiktigt med en procent under den senaste månaden enligt en ny rapport från Mäklarstatistik, samtidigt stod bostadsrättspriserna stilla. Detta går hand i hand med senaste tremånadersredovisningen från Statistiska Centralbyrån.

- Man skulle kunna tro att det låga utbud som varit tydligt under våren skulle kunna resultera i en fortsatt stark prisutveckling. Men den tendensen är inte speciellt tydlig i statistiken för den senaste månaden. Bostadspriserna i Sverige fortsätter att öka men dock har takten på ökningarna avtagit en aning, säger Lars-Erik Nykvist som är vd på Fastighetsbyrån.

I storstäderna syns samma tendenser. Huspriserna i Stockholm och Göteborg ökade med en procent, medan de stod oförändrade i Malmö.

Priserna på fritidshus har däremot ökat med 2 procent på årsbasis. Genomsnittskostnaden för ett fritidshus ligger nu på 1 426 000 kronor, detta kan jämföras med medelpriset på hus som ligger på 2 506 000 kronor.

Rubrik (main_heading): 
Huspriserna fortsatt stabila med försiktig uppgång
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Mäklarstatistik:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Vanligaste orsakerna till skador i trädgården

Igår skrev vi om att hemmafixare lever farligt, och hur olyckor kan undvikas vid renoveringar och annat gör det själv-arbete. Idag har turen kommit till de som fixar och donar i trädgården. Totalt skadar sig 4 600 personer årligen när de utför trädgårdsarbete. Gräsklipparen är den största boven bland männen, tätt följd av stegen och hala gräsmattor - fallet är tvärtom för kvinnor. Utöver gräsklipparen är även sekatörer och häcksaxar orsaken till många skador. 

Skador vid trädgårdsarbete

Den tredje vanligaste olyckstypen i trädgården är stenar och kvistar som sprätter upp och skadar ögonen, detta kan exempelvis ske under arbete med röjsåg eller gräsklippare. Även vridvåld/överansträngning, flisor och taggar i fingrarna samt getingstick, fästing- och ormbett är vanliga.

Som du ser innehåller listan från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap en hel drös farliga aktiviteter. Men du kan minimera risken för skador. Myndigheten har satt ihop en punktlista med råd där mycket i grund och botten handlar om att skydda kroppen.

Tips och råd vid trädgårdsarbete:

 • Läs instruktioner med mera noggrant och följ dem. 
 • Använd skyddsglasögon vid användning av grästrimmer eller röjsåg. 
 • Använd hörselskydd. 
 • Dra ur sladden eller ta bort tändstiftet när du rensar motorgräsklipparen. 
 • Använd godkänd skyddsutrustning vid användning av motorsåg och trimmer/röjsåg. 
 • Stå stadigt vid häckklippning med maskin. 
 • Använd endast typkontrollerade, certifierade stegar. Ställ upp stegen med 75 graders lutning, byt glidskydd om de är slitna, förankra stegen i sidled och använd inte stegen om det inte kan göras säkert.
Rubrik (main_heading): 
Vanligaste orsakerna till skador i trädgården
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Se upp
teaser: 
De vanligaste olyckstyperna vid trädgårdsarbete och hur du förebygger dem.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Förebygg:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Är din diskmaskin brandfarlig?

Även om risken bedöms vara liten så konstaterar Bosch och Siemens att det sålts cirka 100 000 diskmaskiner i Sverige som dras med ett tekniskt fel som gör att de kan börja brinna. Totalt har det skett cirka 30 incidenter hittills, både i form av rökutveckling och brand.

– Än så länge har ingen skadats vilket vi naturligtvis är väldigt glada för. Trots att brandrisken är väldigt liten ökar risken att något allvarligt skulle hända ju längre tid som de här diskmaskinerna används. Därför vill vi göra allt för att hitta de som återstår, säger Maja Wikman Ulrich som är kommunikationsansvarig hos tillverkaren BSH.

Diskmaskinerna det gäller är tillverkade mellan 1995-2005. Enligt tidningen Hem och Hyra tros större delen av dem befinna sig i hyreslägenheter, och deras uppgifter säger att 8 000 hittills har spårats men att de övriga cirka 92 000 ännu är ute på vift. 

Är din diskmaskin farlig? I så fall lovar Bosch och Siemens att de bjuder på reparationen och står för eventuella skador. Här kollar du om din diskmaskin är en av de som berörs av felet.

Rubrik (main_heading): 
Är din diskmaskin brandfarlig?
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Sålda i Sverige
teaser: 
100 000 diskmaskiner dras med ett tekniskt fel som gör att de kan börja brinna.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Förebygg skadorna när du bygger själv

Småhusägare som bestämt sig för att genomföra byggjobbet själv skadar sig mindre nu än förr, men det är fortfarande 17 800 personer per år som gör sig illa under gör-det-själv-arbete. Vanligaste skadorna varierar utifrån kön. Kvinnor är med om fler fallolyckor, medan män vanligen klämmer, hugger, skär eller sågar sig.

Just sågar är också det farligaste verktyget, enligt statistiken är det olika typer av sågverktyg såsom kap- eller byggsågar, cirkelsågar, sticksågar, motorsågar, handsågar, tigersågar med flera som står för nästan en tredjedel av skadorna. Andra verktyg som orsakar många skador är slipar, knivar och stämjärn.

Bland kroppsdelarna uppges fötterna vara lite extra utsatta eftersom det ofta tappas tunga föremål på dem, exempelvis brädor.

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som tagit fram statistiken åt Socialstyrelsen. Myndigheten skriver att du bör vidta följande försiktighetsåtgärder:

 • Läs och följ instruktionerna till de verktyg du skaffar. 
 • Underhåll verktygen och kassera skadade verktyg. 
 • Använd den skyddsutrustning som ibland följer med verktygen. 
 • Komplettera med annan, godkänd skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, hjälm, hörselskydd etcetera. 
 • Använd fallskyddssele vid arbeten på tak. 
 • Lossa alltid tändstiftet när du servar bensinsågar. 
 • Modifiera aldrig verktyg, till exempel genom att eliminera dödmansgreppet. 
 • Använd aldrig elverktyg ute när det regnar. 
 • Använd endast typkontrollerade, certifierade stegar. Ställ upp stegen med 75 graders lutning, byt glidskydd om de är slitna, förankra stegen i sidled och använd inte stegen om det inte kan göras säkert!
Rubrik (main_heading): 
Skadorna när du bygger själv
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Myndigheten
teaser: 
17 800 småhusäagare skadar sig varje år. Så här bygger du säkrare.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Right
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Förebygg:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Procentuell fördelning av skador till följd av gör-det-själv-arbete efter mekanism och kön. Källa: IDB 2011 – 2012, Socialstyrelsen.
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Hallå där Bauhaus: Varför är Fixar-TV igång igen med vilseledande råd?

Efter att Byggahus medlemmar påpekade felaktigheter i Fixar-TV:s instruktionsfilmer valde Bauhaus att plocka ner dem. Men nu är de tillbaka igen. Kritiken har inte låtit vänta på sig.

Så här skriver exempelvis medlemmen Ullberg: “Måste säga att jag tycker det är ofattbart obegåvat av Bauhaus att lägga ut dessa igen. De lär ut direkt felaktiga saker till intet ont anande konsumenter, vi märker det och de tar bort filmerna. Ett år senare lägger de upp samma filmer med samma fel igen. Som om det skulle vara mer rätt nu.

Krilleman: “Och det är samma filmer med samma fel som dom lagt upp igen! Fan vad uselt av Bauhaus!

Vi ringde upp Bauhaus för att höra deras sida av historien.

- Hallå där Johan Saxne, informations- och marknadschef hos Bauhaus!
- Hej hej!

- Vi såg att ni lagt upp Fixar-TV igen och korrigerat en del av felen som var i de tidigare filmerna. Bland annat generalskarvarna i innerväggsdelen. Stämmer det?
- Ja, vi har gjort om hela sidan, klippt om alla filmerna. Men det handlar inte om att det var fel i filmerna, vi klippte om dem för att göra dem ännu bättre, klippte ner dem till kortare versioner, mobilanpassade, lade in nya texter. Vi har rättat till eventuella fel också men det var inte vårt huvudfokus.

- Men flera av våra medlemmar har mejlat oss och påtalat att det fortfarande finns ett flertal klipp med fel. Exempelvis används lin och pasta tillsammans med klämring i en video. Varför har ni inte korrigerat samtliga fel?
- Alla filmer är genomgånga med besiktningsman och de som ligger där nu ska vara ok. Det finns alternativa sätt att göra saker på, men direkt felaktiga saker tog vi bort direkt. Att det skulle finnas något felaktigt nu känner jag inte till alls. Om något skulle vara felaktigt tittar vi på det direkt. Det finns kontaktuppgifter på fixartv.se, så det är bara att mejla i så fall.

- Varför gick ni aldrig ut offentligt med en rättning så att de som följt era felaktiga filmklipp får veta att de gjort fel och då kan korrigera det?
- Det enda som var fel var en badrumsfilm, den tog vi ner för ett år sedan, korrigerade och lade upp igen efter en vecka.

- Men det var ju även till exempel generalskarvar i innerväggsvideon, och det är det inte längre. Det finns kanske kunder som kollade på den eller badrumsvideon och som gjort fel, och de kanske inte märker att ni bytt ut videon. Varför gick ni inte ut med en offentlig rättning?
- Jag känner inte till den videon du talar om. Jag kan inte kommentera det över huvud taget.

- Har ni utvecklat något kvalitetssäkringssystem sedan förra årets kritikstorm, för att undvika att det blir fel igen?
- Vi har ett kvalitetssäkringssystem. Alla filmerna har gåtts igenom med en besiktningsman, det gäller samtliga filmer.

En film som Bauhaus i alla fall inte har valt att justera i är den fina introduktionsfilmen där Robert Aschberg säger:

”– När du går ut på nätet idag och tittar, så finns det alldeles för många självutnämnda experter på olika forum, alla vet bäst helt enkelt. ”

Tror du mest på Byggahus medlemmar eller på Fixar-TV? Döm själv.

Läs mer

Rubrik (main_heading): 
Varför är Fixar-TV igång igen med vilseledande råd?
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Forum
teaser: 
Klippen uppe igen, Bauhaus kommenterar.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Hallå där Bauhaus:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
Robert Aschberg presenterar Bauhaus fixarfilmer.
Fotograf (photographer): 
Foto: Skämdump
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Ändrade regler kan ge högre boränta

I höstas beslutade Finansinspektionen att storbankerna ska få skärpa kapitalkrav för att stärka svensk ekonomi, och nu har myndigheten bestämt utformningen på detta. Riskviktsgolvet ska höjas, vilket enligt myndigheten i sin tur kan leda till högre boräntor.

"Hushållens skuldsättning består till stor del av bolån och är hög både i ett historiskt och i ett internationellt perspektiv. För att öka bankernas motståndskraft kommer FI att höja riskviktsgolvet för svenska bolån till 25 procent från 15 procent, något FI tidigare aviserat", skriver Finansinspektionen. 

SBAB:s chefekonom Tor Borg tror dock att de flesta bankerna redan tagit med beslutet i beräkningen av sina boräntor eftersom de vetat en tid att det skulle komma. Han tror också på en sänkning av reporäntan vid nästa räntebesked från Riksbanken, detta trots beskedet från Finansinspektionen.

– Möjligen att det stärker ännu mer att de ska sänka. Det krävs att det kommer något som överraskar rejält för att de inte ska göra det, till exempel att inflationen har stigit oväntat mycket, säger han till Aftonbladet.

Rubrik (main_heading): 
Ändrade regler kan ge högre boränta
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Höjt riskviktgolv:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Här är kommunerna med högst flyttskatt

I snitt kostar det 350 452 kronor att flytta, detta är riksgenomsnittet och mäter de skatter som måste betalas vid köp och försäljning av bostad. Men flyttskatten skiljer sig åt stort beroende på var i landet du bor. Stockholmskommunerna dominerar topp 10-listan, men även Västra Götaland finns med.

- Flyttskatterna leder till att allt för många bor kvar i ett boende som inte passar dem, eftersom ett nytt boende skulle bli dyrare än det gamla när väl skatterna är betalade. Detta  sänker rörligheten på bostadsmarknaden, driver upp priserna och gör det svårare för alla att hitta ett passande boende, säger Jakob Eliasson som är samhällpolitisk chef hos Villaägarnas Riksförbund.

Rapporten från dem kommer bara några dagar efter det att Boverket konstaterat att de höga flyttskatterna skapar en låst bostadsmarknad.

- Flyttskatten är högst i de områden som är hårdast drabbade av bostadsbrist. Eftersom de som står i begrepp att flytta har bott längre än genomsnittet, så är även deras latenta flyttskatt högre. I storstadsområdena är det inte ovanligt med flyttskatter över miljonen, säger Jakob Eliasson.

Topp 10

 1. Solna 1 611 200 kr
 2. Stockholm 881 481 kr
 3. Danderyd 721 220 kr
 4. Lidingö 677 363 kr
 5. Öckerö 611 448 kr
 6. Nacka 582 422 kr
 7. Göteborg 573 092 kr
 8. Salem 524 829 kr
 9. Sundbyberg 516 047 kr
 10. Partille 491 234 kr

Vill du se hur flyttskatten ser ut i just din kommun hittar du hela listan här (OBS: excelldokument).

Rubrik (main_heading): 
Här är kommunerna med högst flyttskatt
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Topp 10
teaser: 
Det är dyrt att flytta, speciellt om du bor i en storstadskommun med kraftig bostadsbrist.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Tre utomhusfärger utdömda redan efter halvtid

Flera av utomhusfärgerna uppvisar bristande kvalitet i Folksams stora färgtest trots att testet bara nått halvtid. Testets slutresultat ska inte redovsas förrän 2015, men redan nu rapporterar försäkringsbolaget att 3 av de 46 testade färgerna kommer att få underkänt på grund av för stor mängd mögelpåväxt.

– Att de tre färgerna havererat redan efter halva testperioden är ett underbetyg för de berörda tillverkarna. Att måla om ett hus är ett kostsamt projekt. – och väljer man fel färg blir det ännu dyrare, säger Folksams färgexpert Stefan Hjort.

Färgerna som underkänts kommer från lågprisvaruhusen Jula och ÖoB. 

Inköpsställe (leverantör), Färg (toppfärg), Färgtyp
Jula (Färgstaven), Träfasad/oljefärg, Täckfärg, alkyd
ÖoB (Färglab), Husfärg, Täckfärg, akrylat
ÖoB (Färglab), Oljefärg, Täckfärg, alkyd

De övriga 43 testade färgerna uppges det vara för tidigt att dra några slutsatser kring. Vi får helt enkelt vänta till 2015 för att få se resultatet. 2012 märktes dock följande färger med stämpeln "Bra Köp" av Folksam.

Målarfärgstyp: Märke

 • Akrylat: Alcro Bestå Täckfärg, Caparol Fasadakrylat, Flügger 100 Aqua, Beckers Perfekt Akrylat
 • Alkyd/akrylat eller sampolymer: Alcro Altan Lasyrfärg (endast för trall och utemöbler), Beckers Fasadlasyr, Beckers Oljefärg V, Colorex/Nordenpaint Thor Olje/akr. Färg, Nordsjö Tinova V Täcklasyr, Jotun Demidekk Ultimate, Jotun Demidekk Strukturlasyr1, Nordsjö ONE
 • Alkyd: Cuprinol Fasadlasyr, Flügger 95 Lasyr, Liwa Trälasyr V
 • Linoljefärg: Engwall & Claesson Lasol Linoljefärg
Rubrik (main_heading): 
Tre utomhusfärger utdömda redan i halvtid
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Folksam varnar
teaser: 
Dessa tre färger av två fabrikat är undermåliga.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Färgtest:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Bildtext (caption): 
3 av de 46 färgerna har redan fått underkänt trots att testet ännu inte nått mer än halvvägs.
Dölj och deaktivera kommentarer: 

“Låst läge på bostadsmarknaden”

En ny rapport från Boverket visar på samma problematik som Villaägarnas Riksförbund tidigare lyft i egen kampanj, nämligen att flyttskatterna hämmar bostadsmarknaden. Boverket kallar det för en obalans på bostadsmarknaden.

I rapporten förklarar de att bostadsbristen omöjligt kan lösas på ett par år, och att det under tiden därför är viktigt att nyttja de bostäder som faktiskt finns. Men att dagens situation med flyttskatterna gör att det uppstår inlåsningseffekter.

- Efter prisökningarna på bostäder de senaste decennierna har hushållen stora latenta skatteskulder till staten som måste betalas om man flyttar. Men genom att bo kvar går det att undvika att betala skatt. Bostadsmarknaden har gått i baklås, konstaterar Bengt Hansson, analytiker hos Boverket.

Idag är flyttkostnaden för den som flyttar från ett hus cirka 17 procent av priset, samma siffra för bostadsrätter är 10 procent. Genomsnittlig transaktions- och flyttkostnad för småhus uppskattas till 382 000 kronor, och för bostadsrätt 183 000 kronor.

Boverket hoppas nu att underlaget ska ge politikerna en grund att stå på för att skapa en förändring.

Rubrik (main_heading): 
“Låst läge på bostadsmarknaden”
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Boverket konstaterar
teaser: 
Flyttskatterna skapar orörlighet på bostadsmarknaden.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

En bit av Provence utanför Åkersberga

Inredaren AnnCatrin Rosenqvist byggde ett hus i putsad leca 2010 som just nu ligger till salu hos Sjönära fasthetsmäklare. Huset är minst sagt annorlunda och unikt. Både stilen på byggnaden och dess inredning är som det var taget direkt från Provence i Frankrike. Huset ligger precis vid vattenbrynet och är inhängat med vackra stenmurar.

provence hus

Huset har legat ute sedan i onsdags och begärt pris är 4 785 000 kr.

Vem kommer att köpa ett så här annorlunda objekt?

– Jag ser framför mig att det är ett medelålders par som vill njuta av tillvaron som vill ha det här huset, antingen som permanentboende eller fritidshus, säger mäklaren Tommy Carlberg vid Sjönära fastighetsmäklare.

terrass

Lite speciellt är det att ägaren AnnCatrin Rosenqvist kommer att bo kvar i ett hus som ligger på fastigheten,  ca 70 meter från det här huset. Hennes nya hus kommer dock inte att ha några fönster som vetter mot detta hus, utan det kommer att kännas privat ändå.

trädgård

Huset ligger på ca 35-40 minuters pendlingsavstånd in till Stockholm. Det är ett 2-plans suterränghus på 120 kvm med 5 rum varav 2 är sovrum. Huset värms med en luft/vatten-värmepump och driftskostnaden ligger på drygt 37 000 kr per år.

kök

köket

toalett

badrum

badrum

Klicka här för att läsa mer om medelhavshuset till salu i Österåker kommun

Rubrik (main_heading): 
En bit av Provence utanför Åkersberga
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Till salu
teaser: 
Inredaren säljer sitt minst sagt unika hus i fransk medelhavsstil.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Fredagshuset:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
-1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Metabeskrivning: 
Sagolikt hus till salu utanför Åkersberga just nu.
Titel på artikel: 
En bit av Provence utanför Åkersberga
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Oförändrade huspriser på tremånadersbasis

Huspriserna har ökat fyra procent under en ettårsperiod. Men sett till de senaste tre månaderna ligger de däremot oförändrade, vilket innebär att de senaste månadernas trend med försiktigt stigande huspriser har avbrutits.

När Statistiska Centralbyrån jämför februari-april med 3-månadersperioden före kan de se att priserna på hus stigit i 10 av 21 län, och samtidigt sjunkit i 8 län. De län som toppar listan är Dalarna, Södermanland och Uppsala län som samtliga redovisar en 4-procentig ökning. I botten av listan hittar vi Östergötland som tappar lika mycket som de andra 3 ökar. 

I storstadsområdena är det endast Göteborg som redovisar stigande huspriser - uppgången där är två procent medan Malmö har en prisnedgång på en procent och Stockholm visar på stillastående priser.

Rubrik (main_heading): 
Oförändrade huspriser på tremånadersbasis
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Taggar (tags): 
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Småhusbarometern:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Nytt test av vedpannor

Energimyndigheten har testat 9 vedpannor och resultatet visar att den aktiva konsumenten kan spara hela 40 procent genom att välja en ny panna med ackumulatortank.

– Med en ackumulatortank ökar din bekvämlighet eftersom du inte behöver elda lika ofta. Samtidigt får du ett effektivare och flexiblare uppvärmningssystem med betydligt lägre utsläpp, säger Martijn Jansen på Energimyndigheten.

Han berättar att en äldre vedpanna utan ackumulatortank slukar cirka 30 kubikmeter ved årligen, medan en modern med ackumulatortank gör av med cirka 18 kubikmeter - detta beräknat på ett hus som behöver 20 000 kilowattimmar per år till värme och varmvatten.

Vedpannorna presterade mellan 79-93 procent i effektivitetsronden, vilket ger 14 procent i skillnad mellan den bästa och den sämsta pannan. Men samtidigt visar testresultatet att hela 7 av 9 vedpannor presterar över 84 procent.

Bäst är Vedolux 350 från Värmebaronen med sina 93 procent i verkningsgrad. Strax efter kommer V40 Lambda från CTC med 92 procent. Dessa två skiljer cirka 6 000 kronor i inköpspris, där V40 är billigare med sina cirka 65 000 kronor. På sistaplats, med 79 procent, hittar vi V202 K UB från Extuna. Den är dock inte billigast med sina cirka 49 000 kronor, utan billigast är Astra H-32E från Hedlunds Skogsenergi som har 87 procent i verkningsgrad.

Läs Energimyndighetens nya test av vedpannor här.

Rubrik (main_heading): 
Stor skillnad i effekt mellan vedpannor
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Energimyndigheten
teaser: 
Det skiljer 15 % i effektivitet mellan bästa och sämsta vedpannan.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bild (main_image): 
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Text före rubrik (preheading_text): 
Test:
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Bild högst upp i artikeln (node_image): 
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Asfaltbedragarna är på turné i Sverige igen

Polisen har i veckan gått ut med information om att de oseriösa hantverkarna och asfaltläggarna är tillbaka. Det vanliga scenariot är att de knackar på dörren och erbjuder tjänster så som plattsättning och asfaltering, ofta är de väldigt påstridiga. När husägaren betalat försvinner de utan att genomföra arbetet, eller efter att de genomfört ett mycket undermåligt arbete. Förskottsbetalning och muntliga avtal är mer regel än undantag.

Enligt Polisen är den här typen av bedrägerier vanliga. 

– Att man är snäll och tror gott om andra människor är något som bedragarna tyvärr utnyttjar, säger Mats Nylén, kommunikationschef vid Örebropolisen, till Trelleborgs Allehanda.

Polisens tips: Så undviker du att bli lurad

 • Kolla upp referenser på företaget och på utförda arbeten.
 • Kontrollera att företagets telefonnummer går till en abonnent och inte till ett oregistrerat kontantkort.
 • Anlita bara hantverkare med F-skattesedel. Kontrollera via Bolagsverket och Skatteverket att företaget verkligen existerar.
 • Teckna ett skriftligt avtal över vad hantverkaren ska utföra och vad det ska kosta. Annars kan det vara svårt att vinna en eventuell rättslig tvist.
 • Betala aldrig i förskott, betala först när du är nöjd med arbetet som helhet.
 • Betala inte kontant. Se till att betala till ett företagskonto.
Rubrik (main_heading): 
Asfaltbedragarna är på turné i Sverige igen
Rubrikstorlek (main_heading_size): 
35px
Kort text före teaser (intro): 
Polisen varnar
teaser: 
Nu är det vår och med det följer det årliga problemet med oseriösa hantverkare och asfaltläggare.
Visa horisontell linje (show_hr): 
Yes
Bildposition (main_image_position): 
Left
Text på bilden (textontop): 
No
Avdelning: 
Annons efter paragraf (ad_after_paragraph): 
1
Kommentarsbubbla (teaser_bubble): 
yes
Dölj och deaktivera kommentarer: 

Otillräckligt brandskydd vanligt i svenska hushåll

Trots de många bränderna varje år är det en stor del av hushållen som saknar tillräckligt brandskydd. Grunden till ett tillräckligt brandskydd är att det ska finnas brandsläckare, brandfilt och brandvarnare i hemmet, men 7 av 10 hushåll uppfyller inte dessa kriterierna visar en undersökning genomförd av Trygg Hansa.

Tittar vi mer detaljerat på statistiken kan vi se att en stor majoritet har brandvarnare, medan ganska få har en brandfilt - 95 procent mot 33 procent. Brandsläckaren finns i 66 procent av hemmen.

-  Det är A och O att känna sig trygg i varje del av sitt hem och då räcker det inte med ett sorts brandskydd. Dessutom är det viktigt att ha brandskydd som man själv kan hantera, om man till exempel har en brandsläckare lättillgänglig ökar chansen att släcka en brand snabbt, säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert hos Trygg-Hansa.

Försäkringsbolaget tipar därför om ett par saker du kan tänka på:

- Alla brandskydd bör sitta centralt placerade.

- Köp rätt brandskydd för ditt hem, vänd dig till ditt försäkringsbolag eller till Brandskyddsföreningen om du är osäker.

- Lär alla i hemmet