Så konstrueras väggar i trähus

Uppdaterad 23 oktober 2014 13:56 · postad i Bygga · taggad med Isolera, Trähus, Trä, Hus

Idag måste ett trähus byggas noggrant för att bli tätt. Husets lufttäthet är viktig både för att spara energi och för att förhindra mögel i trähuset.

Så konstrueras väggar i trähus
 Foto: KarlsonHus

Trähus kallas trähus om stommen består av träreglar, oavsett om fasaden är putsad eller något annat.

– Proffsen benämner husen efter stommen medan lekmännen ofta ser på fasaden och kallar huset efter det, säger Sven Thelandersson, professor på Lunds tekniska högskola.

Han menar också att proffsen oftare väljer stålreglar i väggarna medan hemmabyggaren föredrar träreglar. Kvalitetsmässigt är det ingen skillnad så länge stålreglarna är perforerade. Det förhindrar köldbryggor som annars lätt uppstår med stålreglar. Stålreglar har ju annars fördelen att de inte möglar, däremot kan de rosta om de blir stående i fukt.

Just mögel kan vara trähusets gissel, och kanske är det därför som trähus är allra vanligast i norr medan de flesta stenhusen finns i Skåne. Där är det ofta varmt samtidigt som det är fuktig väderlek – alltså de bästa förutsättningarna för mögel.

Sven Thelandersson påpekar att det är viktigt att skydda träet under hela byggtiden så att onödig fuktexponering inte uppstår. Lika viktigt är omsorgen om detaljerna.

– Man måste ha lösningar och detaljer som man vet fungerar.

Han själv har inte sett riktigt bra lösningar på till exempel massivträ i fasad och tycker inte heller att det ger något mervärde att använda timmer eller massivträ till småhus.

– Varför bygga in så mycket trä som inte ger mer värme? Du måste ändå isolera på in- eller utsidan.

Så här ser väggen ut

  • Gipsskivan är ju utmärkt att måla och tapetsera på så den passar bra som innersta skikt. Står dessutom emot brand bra.
  • Bakom den är det lämpligt med en plywood eller liknande för att lätt kunna skruva upp skåp, tavlor och annat.
  • 45 regel + isolering. Här hamnar all installation och eldragning, utan att påverka diffusionsspärren.
  • Plastfolie, noggrant monterad med tejpade skarvar.
  • Regelstomme + isolering, monterad så att minimal köldbrygga uppstår. Dimensionering se nedan.
  • På utsidan av stommens isolering ska det finnas ett vindskydd. Det finns i form av skivor eller duk. Fördelen med duk är att den är lätthanterlig och det blir färre skarvar. Den ska vara ånggenomsläpplig men vattenavvisande. Duken skapar dock ingen skivverkan, så under byggtiden måste man se till att stabilisera stommen på annat sätt.
  • Luftspalt dimensionerad efter vilket fasadmaterial som ska användas.

Just luftspalt var det som saknades på de kritiserade systemen med puts på cellplast.
Ingemar Samuelsson på SP menar att om man ska fortsätta att putsa hus med träregelstomme så måste det till en ordentlig luftspalt, som gärna kan dräneras. Samtidigt måste samtliga detaljer ses över och dessutom utföras mycket noggrant ute på byggarbetsplatserna. Hans råd är att dessutom välja stålreglar och skivor som inte är kartongklädd gips.

Hur mycket ska man isolera?
Det finns inte ett svar som gäller alla hus, menar Ingemar Samuelsson. Optimal isolertjocklek beror bland annat på ventilationssätt, utvändig medeltemperatur, hur många människor som lever i huset och vilken tillskottsvärme man kan räkna med. Allt detta plus bland annat energipriser, kan ju dessutom ändras under husets livslängd.

– Jag har varit med om tider då man sade att ca 120 mm var den bästa isolertjockleken i småhus. Nu handlar det snarare om ca 400-600 mm, säger Ingemar Samuelsson.

Lufttäthet
Husets lufttäthet är viktigt för att spara energi och för att minska mögelrisken, i synnerhet i passivhusen där man behöver vara extra noggrann. Och just noggrannheten, menar Ingemar Samuelsson, gör att risken för andra fel också minskar.

– Täthet kan bli ett mått på yrkesstolthet. Är det en medveten yrkeskår så kan man komma ner på mycket låga luftläckage samtidigt som andra detaljer också blir bättre.

Noggrannheten måste starta redan på projekteringsstadiet och fullföljas genom hela bygget och även fortsätta då huset underhålls. Luftläckaget får enligt Ingemar Samuelsson inte överstiga 0,8 lit/s/m2 i ”vanliga” hus. I passivhus ska samma värde vara under 0,3. Värdena ska mätas vid ett givet tryck och det finns företag som utför dessa mätningar.

– Jag har hört om hus som har ett värde på 0,06. Det är extremt lågt men det visar bara att allt går.

Ingemar Samuelsson tycker att man som byggherre ska skriva in i kontraktet att en mätning av lufttäthet ska göras i ett skede när man fortfarande kan rätta till eventuella brister. Då tycker han inte att man heller ska betala förrän givet krav är uppnått.

Läs mer
Lotta Fredriksson
Anonym (ej verifierad) 2009-03-07 23:10 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Om huset har friskluftsintag vid fönstren (tilluftsventil), hur blir det med tätheten då?

Anonym (ej verifierad) 2009-03-08 15:01 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Om huset uppnår diffusionstäthet med åldersbeständig plast och isolering med glas- eller mineralull med en låg densitet - finns det inte risk för inre konvektion i isoleringen och därmed en ökad risk för kondensering i materialet? Vidare, har isoleringens låga densitet då inte en negativ effekt på förmågan att behålla värmen kvar i huset? Hur påverkas innomhusklimatet av plastfilmen som hindrar utbyte av luftgassammansättningen och den reelativa luftfuktigheten?

anonym (ej verifierad) 2009-03-13 09:20 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

"Om huset uppnår" - God isolering = stillastående luft. Låg densitet har därmed en god effekt på isoleringsförmågan. Isoleringen har invändigt en tät plast och på utsidan ett vindskydd. Den konvektion som kan ske är i varje enskild por av mineralullen. Isoleringen är tillverkad för att optimalt motverka detta utan att samtidigt tapppa alltför mycket i isoleringsförmåga.

"Om huset har friskluftsintag" Ventilation av hus måste alltid ske och via ventilationen sker detta kontrollerat. Den luft som ska in till huset ska komma fräch och fin utifrån och den fuktiga luft som vi skapar inne i huset ska ut ur huset utan att passera genom någon vägg.
Man måste alltså skilja på täthet i isolerade väggar och tak (isoleringen är fuktkänslig) och ventilation.

Jonas Hedberg (ej verifierad) 2009-03-31 12:47 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Det finns en aspekt på stålreglar som inte tas upp i den här artikeln, och det är motståndskraften mot brand. Stålreglar blir mjuka när de utsätts för värme från brand, och skulle ju kåken kunna kollapsa under olyckliga omständigheter.
Med träreglar händer inte det här. Däremot brinner de av så småningom, men det är långt efter att stålet har mjuknat.

Christian (ej verifierad) 2009-04-26 10:45 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Stålreglar används inte till bärande delar i konstruktionen såvitt jag vet.....

Scandinavian Windows (ej verifierad) 2009-06-01 18:46 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Scandinavian Windows - www.scwindows.lv - Passive hus fonster - top sving fonster - outward opening windows

yrkesstolt (ej verifierad) 2009-06-22 21:14 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

huset har ej sådana ventiler utan har
reglerad till och från lufts ventilation med återvinning av utgående varmluft. (FTX)

Och om man skall ha puts på trähus bör man ha
En puts färg som andas (Hartsfärg) och Cementputs på Stenullsskiva direkt på en asfaboard
=väl beprövat på svenska trähus.

Problemen har uppståt när man har en tät fasad
med puts på frigolit på trähus med plastfolie på insidan.
Denna typ av fasad har andvänts 20 år i tyskland
på stenhus som ej kan mögla eller ruttna.

så jag tycker att produkt försälgarna är ansvariga för problemen. men även lättlurade byggmästere som lyssnar till lobbyiserande försäljare
(vet man ej hur man skall göra tittar man på hur någon annan som ej heller vet gör.)

Civilingenjör i Trä (ej verifierad) 2009-07-09 10:49 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Sven> Just mögel kan vara trähusets gissel, och kanske är det därför som trähus är allra vanligast i norr medan de flesta stenhusen finns i Skåne. Där är det ofta varmt samtidigt som det är fuktig väderlek ? alltså de bästa förutsättningarna för mögel.

En kanske troligare orsak är ju att det i Norr finns betydligt mer skog än i Skåne. Därför har man byggt av trä norröver och tex korsvirkerhus och lertegelhus i Skåne. Gamla traditioner lever lätt kvar utan att man tänker på varför.

Mögel i moderna hus har med dålig konstruktion att göra.
---
Sven> Han själv har inte sett riktigt bra lösningar på till exempel massivträ i fasad

?? I hundratals år har man byggt massivträ väggar med ytterpanel på. Dessa hus kan idag ofta vara 2-300 år gamla, ibland betydligt äldre än så. Dagens hus konstrueras ju med livslängd på bara ett halvt sekel, så att massivträ fasader är dåliga är ju ett helt bakvänt uttalande, tiden har redan visat på dess goda egenskaper som vida överträffar dagens byggnadskrav.
---
Sven> och tycker inte heller att det ger något mervärde att använda timmer eller massivträ till småhus.

?? Jag börjar mer och mer betvivla Svens kompetens i det området han kallar sig professor. Glasull är bara 2-3x mer effektiv isolator än trä, dvs 30cm tjock trävägg = 10-13cm sten/glasull. Dessutom, hur miljövänligt är det egentligen att isolera med just sten/glasull? Man måste ju ha andningssydd både vid nybygge och vid rivning för att inte andas in detta miljö&hälsofarliga material som sedan dessutom måste läggas på DEPONI!
---
Sven> ? Varför bygga in så mycket trä som inte ger mer värme? Du måste ändå isolera på in- eller utsidan.

Enligt svensk byggnorm, ja. I verkligheten, nej! Klarar ett massivträhus av vintrarna i Siberien med -40 -50 grader, så lär de klara av dem i Sverige med. Det är kanske den svenska felaktiga byggnormen vi måste ändra på som tvingar folk att sätta upp miljö o hälsofarlig sten/glasull i onödan på massivträväggar?
---
Sven> Gipsskivan är ju utmärkt att måla och tapetsera på så den passar bra som innersta skikt. Står dessutom emot brand bra.

Gipset ja, men pappret det sitter på brinner ju upp och sen rasar gipset av. Tar sådär 15minuter innan elden är igenom en gipsskiva. En massivträvägg kan brinna i många många timmar på ena sidan utan att elden kommer över på andra sidan. Andra sidan blir inte ens varm. Att gips skulle vara brandsäkrare är massivträväggar är en myt skapad av folk som inte begriper tjockt träs egenskaper vid brand och hur kol-lagret som byggs upp vid en brand i sig är brandskyddande (OBS tunnt trä som brädor/panel, brinner upp väldigt fort eftersom de inte hinner bygga upp något skyddande kol-lager).

Dessutom är gipset otroligt fuktkänsligt och kräver byggnadstekniker som diffusionssärrar mm, vilket gör att vi får hus som inte naturligt kan andas ut fukten vilket i sin tur kraftigt ökar chansen att får sjuka hus och mögelproblem. Gipsskivan är utan tvekan en av grundbultarna till dagens slit o släng hus med dålig innemiljö. Så vill man bygga ett hus där tapetsering är viktigare än att man inte blir sjuk av att bo där, jag då är gips ett bra material...

Trä(s)kalle (ej verifierad) 2009-11-24 00:11 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Skrivet av: Trä(s)kalle

Håller med ingenjören om att timmerhus är en beprövad konstruktion som inte ska underskattas. Enda nackdelen som jag upplever är att då man förr drevade mellan stockarna med husmossa så kan det bli lite dragigt i ett 1800-talshus, men det har å andra sidan ingen blivit sjuk av. Såvitt jag förstått så ackumulerar dessutom trä mycket värme när det väl blivit uppvärmt? Jag borde sprätta loss brädslaget och komplettera glasulit-isoleringen från 50-talet med vindskyddsduk av modern typ men jag gruvar mig för detta gigantiska arbete. Jag får nog peta in en pinne i brasan i stället, det behöver ändå gallras både här o där på markerna...

Gäst (ej verifierad) 2010-05-06 15:37 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Det märks tydligt att du är ett stort fan av trä! Ska man hålla sig till hela sanningen så är ni lika stora kålsupare båda två. Du har helt rätt i att trä inte är lika illa som Sven verkar vilja få det till men det är heller inte en helt underbar totallösning på alla byggets problem.

På bärande delar håller jag med om att man kan ha GROVA balkar och pelare i limträ istället för att klä klenare versioner med två lager gips eller brandskyddsmåla stålpelarna. Men går man på icke bärande väggar så är massivträ onödigt ur flera synpunkter, bland annat den inte helt obetydande ekonomiska aspekten men även materialåtgång och energicykelperspektiv.

Så för att nå sanningen så ska man plocka russinen från båda systemen! Precis så som det brukar...