Radonmätning nödvändig

Uppdaterad 14 oktober 2014 16:19 · postad i Bygga

Vill du veta radonhalten i ditt hus eller på din tomt ska du mäta. Även om ditt område anses som ett lågriskområde, vet du inte förrän du har mätt. Det råder stora lokala variationer och hälsorisken är så stor att det är värt de få hundralappar det kostar att mäta, enligt Nils Hagberg som är expert vid Statens strålskyddsinstitut.

Radonmätning nödvändig

I marken finns det alltid en hög radonhalt. Utomhus späds radonhalten snabbt ut, men inomhus kan den bli väldigt hög. Lufttrycket är lägre inomhus än utomhus och därför sugs den radonhaltiga luften lätt upp i huset. Risken är större om marken är luftgenomsläpplig och husets grund är otät. SSI uppskattar att ca 500 000 bostäder har förhöjda halter av radon, varav de flesta småhus. Riktvärdet för hus, både befintliga och hus som nyproduceras, är 200 Bq/m3 inomhusluft.

Diskussioner pågår om riktvärdet eventuellt ska sänkas till 100 Bq/m3 inomhusluft, men inget är bestämt. Enligt en rapport från WHO hösten 2009 är radon farligare för hälsan än man hittills har trott.

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, oftast i små mängder. Blå lättbetong är undantaget. Det är ett alunskifferbaserat byggmaterial, som avger mer radon än andra byggmaterial. Blåbetong tillverkades och användes mellan 1929 och 1975.

I kommunalt hushållsvatten är det ovanligt med höga radonhalter. Djupborrade brunnar kan däremot ge vatten med hög radonhalt. När radonförande vatten används i hushållet avgår radon till inomhusluften. Vattnet anses som tjänligt med anmärkning om det innehåller mer än 100 Bq/liter och otjänligt vid mer än 1 000 Bq/liter.

Radon sönderfaller till andra radioaktiva ämnen, som kallas radondöttrar. Dessa följer med luften in i luftrören och lungorna när vi andas och vid för höga halter kan det orsaka lungcancer. Även andra organ i kroppen får en stråldos, men risken för skada är mindre. Radonsänkande åtgärder i alla bostäder med radonhalter över 200Bq/m3, kan spara upp till 150 dödsfall i lungcancer per år. Rökaren sänker sin personliga risk från radon effektivast genom att sluta röka.

Det enda sättet att få veta radonhalten i ditt hus är att mäta, menar Nils Hagberg som är expert vid Statens strålskyddsinstitut (SSI).
– Visst finns det högrisk- och lågriskområden, men det kan ändå finnas stora variationer i ett område. Två hus som ser likadana ut och står bredvid varandra kan ha helt olika värden. Radon är en hälsorisk, det enda sättet att verkligen veta är att mäta och en mätning är varken dyr eller krånglig, säger Nils.

Den som köper en fastighet har själv skyldighet att övertyga sig om att fastigheten inte har problem med radon, för det betraktas inte som ett sk dolt fel.

Den vanligaste mätmetoden är med hjälp av en spårfilm. Du beställer helt enkelt radonmätare från ett mätlaboratorium. Dessa mätare, som är små dosor med ca 6 cm i diameter, placeras ut i sovrummet och det mest använda rummet förutom köket. Mättiden ska vara minst två månader. Ju längre tid du mäter, desto noggrannare mätning får du. När det är klart skickar du tillbaka radonmätarna till mätfirman tillsammans med ett protokoll du har fyllt i. Resultatet skickas sedan till dig per post efter ett par veckor.

– Det viktiga är att man är medveten om problemen med radon och tänker på det. Mätningen kostar några få hundralappar och det är inte mycket för att minska sina hälsorisker, säger Nils Hagberg.

När du ska göra en radonmätning, börja med att vända dig till din kommun. Där finns det tjänstemän som har kunskaper om radon i allmänhet och i området där du bor i synnerhet. Många kommuner utför också radonmätningar, en del av dem kostnadsfritt. Det finns fyra ackrediterade mätlaboratorier i landet, du hittar dem i Byggahus länkguide.

Om du har konstaterat ett radonproblem är det viktigt att du anlitar en bra konsult som reder ut orsakerna och föreslår rätt åtgärder. Både SSI och kommunen har en förteckning över konsulter och entreprenörer som har genomgått kurser i radon.

Vad det kostar att sanera varierar från fall till fall, från några tusenlappar för billigare åtgärder som att öka luftgenomströmningen, till 50 000 och däröver om man måste installera mer avancerad mekanisk ventilation. Har du radon i vattnet kan du behöva installera en radonavskiljare, villket kan kosta mellan 10 000 och 30 000 kr.

Staten ger bidrag på max 15 000 kr eller 50% av kostnaderna för saneringen. Läs mer om förutsättningarna för radonbidraget hos Boverket.

Läs mer
Marlén Eskilsson
Cujo (ej verifierad) 2009-09-28 16:35 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Att radon inte räknas som ett dolt fel är rent horribelt, eftersom en köpare har i normalfallet ingen möjlighet att göra en korrekt mätning innan köp. Det kan vara möjligt att genomföra en korttidsmätning, som tar 10-14 dagar, men den ger endast en indikation, och inget säkert resultat. Dessutom kan en oärlig säljare mycket enkelt påverka mätresultatet.

(En korrekt radon mätning tar flera månader att genomföra, och måste ske på vinterhalvåret.)

Svara Dela Redigera
Anonym (ej verifierad) 2009-09-29 14:18 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Vi köpte ett hus som vi misstänkte att det var radonbaserat, men vi var intresserad av tomten primärt och om huset gick att använda så skulle vi behålla det.

Att mäta tar otroligt lång tid, en indikativ mätning kan göras först, men sanningen att säga så är det bortkastad tid. Gör den stora mätningen direkt, annars tappar ni tid. Dessutom är det som tidigare skribent skrev att mätningen måste göras på vintern (fram till sista mars tror jag det är).

Vi hade så låga strålningsvärden att vi beslöt oss för att göra en referensmätning i vårt 70-talshus bara för att se vad ett hus som INTE hade blåbetong i sig skulle ha för strålningsvärden. Det var ju lägre, men inga våldsamma mängder.

Om jag förstår saken rätt så kan markradon vara 1000 ggr högre än det som finns i huset. Det lär ha uppmätts 30000 Bq/m3 i ett hus i mellansverige och det kom från marken. Tja, jag vet inte...

Riv skiten om ni har ett radonhus. Det sägs att sådana hus, om de ens går att sälja, betingar ett värde som ligger 25-40% än ett hus som inte är ett radonhus (i samma område).

Svara Dela Redigera
Börje Lundin (ej verifierad) 2009-09-30 08:30 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Hängde upp radondosor i går kväll. Kostade typ 300kr inkl analys.

Svara Dela Redigera
Anders (ej verifierad) 2009-09-30 10:13 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Hej hej!

Varför måste mätningen göras under vintern? Vadhänder om mätningen görs under sommaren? Visar det högre/lägre värden?

Svara Dela Redigera
Ulrika (ej verifierad) 2009-10-01 08:31 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Om mätningen görs på sommaren visar den lägre värden. Har med undertryck/temperaturskillnader etc etc att göra.

Svara Dela Redigera
Lars Svensson (ej verifierad) 2009-10-01 10:15 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Hej,

Det talas mycket om att mäta och då speciellt med spårfilm.Det talas mindre om att denna metod är ganska otillförlitlig. Det beror på var filmen placeras i rummen, vem som gör mätningarna etc. Detta gör att man kan inte lita på värdena. Jag gjorde en mätning och placerade spårfilm från två olika godkända laboratorium på exakt samma ställe och fick följande resultat:

Rum1 + Lab1 330Bq
Rum1 + Lab2 270Bq

Rum2 + Lab1 280Bq
Rum2 + Lab2 340Bq

Värdena skiljer sig markant för exakt samma mätpunkt
Det är olika Lab som är högst i respektive rum.

Lägger man då till olika placeingar i ett rum kan man lätt få väden som sklijer 100%

Alltså det som skall anses som en tillförlitlig mätning är ganska osäker.

Svara Dela Redigera
rånad av bosse (ej verifierad) 2009-10-01 16:06 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Satsa pengarna på rökavvänjning istället.
Endast rökare finns i riskzonen
.

Svara Dela Redigera
JOW (ej verifierad) 2009-10-01 16:13 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Varför kan alla larmande artiklar om radonets farlighet inte nyanseras lite.

90% av de som anses dö i lungcancer orsakad av radon är också rökare.

Av de återstående 10 procenten är det stora flertalet passiv rökare till en rökande familjemedlem.

Det bästa vore att belysa risken för att drabbas av lungcancer för en som inte röker eller är passiv rökare.

Minskningen av antalet dödsfall som anges vid en omfattande radonsanering måste ses i perspektivet av om man istället såg till att folk inte rökte i radonhus.

Svara Dela Redigera
Maria (ej verifierad) 2009-10-01 16:27 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Håller med till fullo. Det vore intressant att se om studien som nyligen gjorts tagit hänsyn till just rökning (och att det är betydligt vanligare söderöver - ökad lungcancerrisk vid radon).

Svara Dela Redigera
Anders W (ej verifierad) 2009-10-01 17:36 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Det beror på att det antas att man vädrar mer och har dörrar öppna, typ om man sitter på altanen.

Svara Dela Redigera
Janne (ej verifierad) 2009-10-01 20:13 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Citat från rapporten:

"Radon is much more likely to cause lung cancer in people who smoke, or who have smoked in the past, than in lifelong non-smokers. However, it is the primary cause of lung cancer among people who have never smoked."

"Whether or not the true percentage increase in the lung cancer death rate per WLM differs between never-smokers and ever-smokers, it should be noted that the absolute increase in death rate per WLM will be much higher for current smokers than for never-smokers."

Nu har jag bara skummat igenom, det finns säkert flera ställen som kanske motbevisar detta, men en läkarkompis till mig har sagt att det i princip bara är farligt för rökare.

Svara Dela Redigera
Mats (ej verifierad) 2009-10-01 21:06 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

att vara ute är ju lika farligt som att vara inne i ett radonhus
tycker det hela är ren jvl hysteri....
att äta fel, röka dricka allt är farligt.. för var det 400 som var riktvärden nu snart bara 100
hur mycket är det inte ute i (friska luften) ÄR MAN INTE RÖKARE så kan man gott bo utan att behöva oroa sig
lev väl.....

Svara Dela Redigera
Anonym (ej verifierad) 2009-10-01 21:11 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Det är inget fel på huset om det är radon i det, för det är inte så farligt som många vill göra det till.....
det går lätt att åtgärda utan några större insatser......

Svara Dela Redigera
Björn Abelsson (ej verifierad) 2009-10-02 07:56 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Visst är radon farligt främst för rökare. Men radon är trots detta den näst farligaste strålningskällan även för icke-rökare (farligast är solen). Jämfört med andra strålningskällor som människor oroar sig för (kraftledningar, mobiltelefoner, datorskärmar osv) är radon flera hundra gånger farligare. Så radon hör till de kameler man inte bör svälja medan man silar bort myggen.

Svara Dela Redigera
J (ej verifierad) 2009-10-02 09:47 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Om man inte röker eller jobbar med asbest är radon en försumbar risk... i nivå med att dö av insektsbett.
Radonhysterin skrämmer upp folk helt i onödan. Är man rökare så bör man naturligtvis sluta, inte bara pga av radon, det är väl ett av de mindre problemen med rökning.

Svara Dela Redigera
Anonym (ej verifierad) 2009-10-02 09:55 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Vi har för höga radonmätningar i vårt hus (ca 600 bq/m3, markradon). Första förslaget från experten för att åtgärda detta är att installera tilluftsventiler på vissa ställen. Jag känner mig mycket orolig för detta. Vårt hus ligger intill en väg. Att ha tilluftsventiler innebär att det kommer mer avgas från bilarna in i huset, och att det hörs mer trafikljud. I så fall ersätter vi det ena problemet med det (kanske ännu farligare?) andra. Dessutom kommer det att bli kallare i huset, fast jag vet inte hur mycket det kommer att märkas. Lösningen för detta är att stänga ventilerna (då har de ingen effekt), höja värmen (kostar mer pengar), eller tända kaminen mer (inte så bra för hälsan heller). Finns det någon som har varit i denna situation vill dela sina erfarenheter?

Svara Dela Redigera
Anonym (ej verifierad) 2009-10-03 17:45 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

dina mätvärden ligger faktiskt inom +/- 10%.
Rum 1 300 +/- 10%
Rum 2 310 +/- 10 %

Bättre noggranhet än 10% kan man nog inte räkna med.
/Thomas Henriksson

Svara Dela Redigera
Anonym (ej verifierad) 2009-10-05 08:42 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

När vi köpte hus så skrev vi in i kontraktet att vi skulle göra en mätning kommande eldningssäsong och att säljaren skule bekosta eventuella saneringsåtgärder.
Det är nog det enda sättet att göra eftersom mätningen som sagt tar lång tid.

Svara Dela Redigera
Morgan (ej verifierad) 2009-10-05 14:34 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Gränvärdet för Otjänligt:
A-vatten Kommunalt är 100 Bq/liter.
B-Vatten Enskilt vatten är 1000 Bq/liter.

Och vad jag vet kan du inte få tjänligt med anmärkning på Radon.
Om jag inte är helt felinformerad.

Svara Dela Redigera
Lars (ej verifierad) 2009-10-09 20:36 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Det svenska radonprojektet påstås rädda 400 liv per år. Det är felräknat. Underlaget bygger på förutsättningarna på 1960-talet. Då var de flesta rökare. Nästan alla andra var passivrökare. Med så få rökare som det finns nu blir ytterst få liv räddade, oavsett vilket gränsvärde radonprojektet använder.
När radonprojektet går i mål år 2020 är, förhoppningsvis, antalet rökare ännu färre.
Stoppa radonprojektet och låt oss fortsätta vara lyckliga i våra radonhus.

Svara Dela Redigera
Lars (ej verifierad) 2009-10-09 21:30 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Är det farligare att ta färjan till Köpenhamn än att åka Öresundsbron? Ungefär på den nivån ligger faran med strålningskällorna i hemmen. På den nivån är det ointressant om en är farligare än den andra.
Är det rökning eller radon som gett undersökningens luncancerfall? Det finns läkare som tvivlar.
Men det är politiker som har startat radonprojektet och biter sig fast vid det genom att piska upp radonhysterin.

Svara Dela Redigera
Lars Svensson (ej verifierad) 2009-10-19 14:21 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Du har rätt om det faktiska värdena verkligen var 300 resp. 310. Då har du ändå tänjt gränsvärdet till max i motsatta riktningar för de jämförda mätvärdena. Mycket osannolikt varför du bara bekräftar att mätning med spårfilm kan variera mycket i resultatet.

Lars S

Svara Dela Redigera
Anonym (ej verifierad) 2009-11-23 23:38 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Vi hade mätvärden run cirka 40-50, sitter i ett hus på västkusten och fick informationen att det är värden som inte går att komma under på denna plats vi är. Radonet finns i allt det berg vi har här, granit tror jag är den stora boven, men jag är givetvis glad att vi testade för radon innan vi köpte huset. Mätningen blir sedan offentlig handling. Men det är ganska ruggigt att dom sänker värdet från 200 till 100, många hus kommer att få det svårt. Sen spkulerar jag att 40-50 i ett ganska otätt trähus inte är någon fara, gasen pyser ut genom alla ventiler, självdrag fungerar eller krävs det mekanisk fläktsystem ?

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2009-12-03 13:03 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Vi har just köpt ett hus med blåbetong i.
Det är ett hus som tillbyggts och i den nya halvan är det blåbetong. Det vi mätte var gammastrålningen från blåbetongen som visade normalvärden. Kvar är en långtids radonmätning för beslut om ventilation. Uppskattningsvis (kvalificerad gissning) är det ca 200 bq det hamnar på. Hoppas det stämmer.

Men jag frågar mig varför man inte mäter den direkta strålningen som standard. Det är ju gammastrålning och det samma som röntgen. Varför är det inte intressant?

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2010-01-19 23:04 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Det är inte lika roligt och lätt avfärdat när jag som anhörig mist två i lungcancer i hus med höga radonhalter, bägge var ickerökare. 10 i veckan !! får lungcancer i Sverige på grund av höga radonhalter(höga polloniumhalter)

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2010-02-16 20:26 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

kan det vara så att dem som menar att radon inte är farligt i själva verket är mäklare?....hmm?

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2010-03-10 14:33 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Det stämmer att ca 10 personer i veckan enligt vissa uppskattningar får lungcancer orsakat av radon. Man skall dock komma ihåg att 9 av dessa är rökare. Sedan är det också lite omtvistat om sambandet för lungcancerrisk/radonhalt är helt linjärt ända ner till 0 Bq/m3. I WHOs rapport har man antagit det men det är långt ifrån ställt utom allt rimligt tvivel att det verkligen är så. 0Bq/m3 är dessutom troligtvis omöjligt att få till i något svenskt hem dessutom.

Visst ska man åtgärda problemen om man har höga värden men samtidigt ska man inte ligga sömnlös för att man har ett hus där man mätt upp radon (har själv haft många sömnlösa nätter på grund av detta innan man läst på ordentligt om risker och vad man kan göra åt det). Det går i de allra flesta fall att sanera så att man hamnar under gränsvärdet.

I WHOs rapport har man kommit fram till att risken i det underlag man baserat den på verkar öka med 8% per 100Bq/m3 (riskprocenten) förutsatt att man bott i det i genomsnitt 25 år. För att vara säker på att man inte underskattar risken (pga. av mätfel etc.) så har man dubblerat den uppskattade riskprocenten från 8% till 16% för att vara på den säkra sidan.

Vad innebär nu detta för mig som icke rökare? Jo, om jag skulle utsättas för 0Bq/m3 (vilket iofs är orimlimligt) så skulle risken för mig att få lungcancer innan jag fyller 75 år vara 0,4%. Om jag utsätts för 200Bq/m3 så ökar risken från 0,4% till 0,53%. Om man halverar värdet till 100Bq/m3 så har man sänkt risken till 0,46.

En sänkning av värdet från 200Bq/m3 till 100Bq/m3 minskar således risken med knappt 7 promille.

Nej, jag har i.a.f. kommit fram till att det som skulle vara mest skadligt för min hälsa är att gå och oroa mig för saker som skulle kunna hända mig. Risken är större att jag dör i en trafikolycka ocd det är inget som jag går och funderar på varje dag direkt.

Sammanfattningsvis, åtgärda problemet med radon om du har höga värden eller känner dig orolig. Det är inte heller akut att göra det eftersom du måste bo i det en längre tid för att det skall vara någon större fara. Vill du åtgärda problemet gör en riktig analys av var problemet kommer ifrån (vatten/mark/byggnadsmaterial) och därefter välj lämplig åtgärd. Ett bra tips är att läsa på mycket om detta själv för att bilda sig en bra uppfattning. Har man läst på och anlitat en expert för att ta reda på orsaken till problemet kan du ofta klara att utföra den sanerande åtgärden själv.

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2010-03-24 13:27 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Har du markradon är bästa åtgärden att installera en radonsug.
mvh
Radonmannen

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2010-04-19 16:32 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Bör man köpa ett radonhus?
vi är intresserade av ett hus med värdet 500B/m3, vad tycker ni? en radonsug är installerad.
MIn magkänsla säger NEJ!

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2010-04-20 15:33 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Vi är intresserade av ett hus som uppmättes till 180bq/m3 2006/2007. Min fråga är, om radon halten är konstant. Om det finns en möjlighet att idag 4 år senare om halten kan vara högre?

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2010-09-06 21:46 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Det är väl inte själva strålningen i sig som är mest farlig utan hur den via damm tar sig ner i lungorna.

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2010-09-08 15:29 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

jag och min sambo har hittat ett hus vi älskar. Men med radon i, har läst om det och blev riktigt rädda! Jag röker, inte han. Värdena va 500 i källaren och 250 på boplan. Detta mäts med en speciell dosa av nått slag som bara tar tre dagar typ och skall vara tillförlitlig enl. nätet. Idag kom min sambo på att det är ju heltäckningsmattor och trådtapeter i källaren och trådtapeter delvis uppe. Om man avlägsnar detta kanske det sjunker massor bara av det??? någon som vet?? Sen är det väl ventliationssystem som behöver sättas in, men hur farligt är det egentligen? vågar vi ens tänka på detta hus mer? Visst är det farligt att röka, men hur mkt farligare blir det ihop med radon? eller är rökningen i ej mkt större fara? usch va svårt

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2010-11-03 00:48 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Gammastrålningen ger upphov till s.k. radondöttrar i luften. Står luften stilla så blir det fler och fler radondöttrar. Är utrymmet ventilerat så försvinner de eftersom. Det gäller alltså att ventilera så mycket att radonvärdet ligger under 200. Radon kommer från brunnsvatten, grunden under huset eller byggmaterialet. Att bara mäta strålningen från byggmaterialet är alltså inte tillräckligt, det är bara en indikation på om byggmaterialet gör att ni bör radonmäta och kanske över ventilationen eller ej

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2010-11-03 00:51 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Ett värde på 250 är ingen större panik ,speciellt för en ickerökare. En ickerökare kan bo i 2500 becurel innan det blir lika farligt som för en rökare i 250.

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2010-11-03 00:56 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Var kommer radonet ifrån? Är det från brunnsvatten och ni t ex duschar mer än förut så har ni mer radon.

Är det från grunden och ni har ökat frånluftsutsuget utan att se över tilluften så den sugs in från krypgrund så kan ni ha mer radon.

Är det från blåbetong i väggarna och ni har strypt ventilationen kan ni ha mer radon.

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2010-11-03 13:37 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Är det bara blåbetongen som ger radon är det lätt åtgärdat med bättre ventilation. Några 10.000 så är det ordnat. Att det skulle inverka på huspriset så markant som du påstår är väl ett önsketänkande från dig, är du spekulant på ett blåbetonghus månde och vill skrämma upp säljaren? På köpet får man en bättre inomhusluft än man hade med den gamla undermåliga ventilationen.

Är det stora mängder radon så är det i regel marken under huset som är problemet och då har alla hus i området med krypgrund samma problem. Åtgärdas med utsug för ca 15.000.
Klippet skulle väl vara om man kan pruta en miljon eller två på ett radonhus, åtgärda för 50.000, ny prickfri mätning och sälja till fullpris.

Kostnaderna räkans alltså i promille eller procent av huspriset. Inget större problem om det inte är i norrlands inland där huset kostade 100.000. Då kan det ju tyckas dyrt.

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2011-01-17 20:04 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Bra skrivet. det känns som att myndigheterna överdriver.
Har läst udersökningar där hus med lite radon (ingert radon) hade fler personer med lungcancer än dom med radon.
Var är siffran på hur mycket radon som är farligt taget ifrån?

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2011-01-18 19:19 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Länge sedan artikeln skrevs. Men kommenterar i alla fall.

Har från ett par källor läst om att även utomhus luften i Sverige ligger på kring 20-40bq i genomsnitt, pga den höga uranhalten i den svenska berggrunden. Så att komma ner till noll ihomhus är inget som i pricip är möjligt på de allra flesta håll i landet.

Svara Dela Redigera
Christer (ej verifierad) 2011-11-26 21:00 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Vi tänkte köpa en villa, som vi gjort en korttismätning (10dagar) med spårfilm.
Ett obebott hus. Ägarna flyttade ut i sommras.
Knappt någon värme på.
Men mekansik till/från luft. påslagen.
Vardagsrum: 140 +/-60
Intill liggade sovrum: 190 +/60

Vad tror ni. Blir värderna högre el lägre när huset blir beboligt igen med högre värme och mera cirkulation av luften, vid en långtismäting?
Kommer man DÖ inom 10år om man köper huset?

Svara Dela Redigera
Björn (ej verifierad) 2011-12-11 20:51 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Vi har egentligen samma fråga som Christer ovan. Vi är på gång att köpa ett hus som ingen bott i på ett tag. Vi har precis gjort korttidsmätning och väntar på svaret. Grejen är att det var kallt i huset medan vi mätte (säljaren vill antagligen dra ner på elräkningen). Ventilationen är också i underkant enligt besiktningen. Kan det påverka mätresultatet, och åt vilket håll i så fall? Det brinner lite i knutarna för vi har bara nån vecka på oss att bestämma oss för om vi ska fullfölja köpet (eller försöka få prisavdrag)...

Svara Dela Redigera
Carl (ej verifierad) 2011-12-16 15:37 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Det beror bl.a. på var ev. radon kommer ifrån.
Ett ouppvärmt hus gör att självdraget blir dåligt. Dålig ventilation blir därmed ännu sämre. Eventuellt radon vädras inte ut så bra. Avges radon från byggmaterialet så kommer er mätning att visa onödigt hög radonhalt.
Det gör också att undertrycket i huset är lägre och då är risken mindre att man suger in luft från marken via otätheter i grundkonstruktionen. Mindre markradon bör därför sugas in än om huset varit uppvärmt.
Bara att människor bor i huset påverkar radonhalten genom att dörrar och fönster öppnas och stängs, fläktar används (kök och våtrum), mysbrasor eldas, etc. Dessa faktorer kan påverka i båda riktningarna, p.g.a. ventilations- och lufttryckseffekter (se ovan).
Vilket uppvärmnings- och ventilationssystem huset har är också av stor betydelse för ventilations- och lufttryckseffekterna som ovan.
Om huset tar hushållsvattnet från en borrad brunn kan vattnet innehålla radon som avgår till luften vid användning. Detta ev. radon kommer inte att synas alls på den mätning ni gör nu eftersom inget vatten förbrukas.
Jag tror tyvärr inte det finns ett enkelt och entydigt svar på din fråga.

Svara Dela Redigera
Björn (ej verifierad) 2011-12-18 20:07 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Stort tack Carl för det utförliga svaret! Nu har vi fått lite siffror: Mätvärdet var precis på gränsen, 200, i källaren, och 130 på övervåningen. Det är knappast radon i byggmaterialet enligt uppgift utan det handlar om markradon. Lurigt att det kan påverka i båda riktingarna! Vi har sagt till mäklaren att vi vill göra långtidsmätning och skriva klausul om att säljaren får stå för en ev radonåtgärd. Men han bara viftar bara bort vår invändning med att det "inte spelar nån roll om det varit kallt nån dag under mätningen och att när vi har flyttat in och drar på värmen och öppnar och stänger dörrar etc så kommer nivåerna sjunka". Känns som att vi blir lite blåsta. Och säljaren är snål och vill inte pruta en krona på priset (som sattes före både besiktning och radonmätning). Då undrar man ju varför det finns en undersökningsplikt över huvud taget...

Svara Dela Redigera
Magnus (ej verifierad) 2012-08-25 11:02 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Sorry att jag bumbar en gammal tråd....

I WHOs rapport finns bl.a. följande att läsa:http://whqlibdoc.who.int/publication...547673_eng.pdf

1. Health effects of radon
KEY MESSAGES

Epidemiological studies confirm that radon in homes increases the
risk of lung cancer in the general population. Other health effects of
radon have not consistently been demonstrated.

The proportion of all lung cancers linked to radon is estimated to lie
between 3% and 14%, depending on the average radon concentration
in the country and on the method of calculation.

Radon is the second most important cause of lung cancer after
smoking in many countries. Radon is much more likely to cause lung
cancer in people who smoke, or who have smoked in the past, than in
lifelong non-smokers. However, it is the primary cause of lung cancer
among people who have never smoked.

There is no known threshold concentration below which radon
exposure presents no risk. Even low concentrations of radon can
result in a small increase in the risk of lung cancer.

The majority of radon-induced lung cancers are caused by low
and moderate radon concentrations rather than by high radon
concentrations, because in general less people are exposed to high
indoor radon concentrations.

Hur kan folk sitta o säga att riskerna är överdrivna?
Eller som någon ovan skrev, de är antagligen mecklare.

Svara Dela Redigera
Anonym (ej verifierad) 2013-02-23 09:02 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Intressant läsning! Rökare eller icke rökare, radon är ju såklart inte bra!! Man ska vara försiktig att utsätta sig för detta om man är ung, har barn eller har tänkt att skaffa barn så tänk på det när ni köper hus!

Svara Dela Redigera