Börja med en ordentlig dränering

Uppdaterad 4 mars 2015 12:35 · postad i Bygga

Vill man undvika att vatten tränger in i husgrunden är en ordentlig dränering en bra början.

Börja med en ordentlig dränering

En dränering runt huset gör man för att leda bort vatten. Markfukten däremot är svår att undvika.

Vatten i vätskeform kommer underifrån som grundvatten och ovanifrån som regn och snö. Markfukten kan orsaka problem i en byggnad när vattnet antingen som vätska eller vattenånga transporteras till känsliga byggnadsdelar. Ofta kan vatten sugas förvånansvärt långt i en murad eller gjuten konstruktion.

Hur mycket fukt det finns i marken och hur stor risk det är att grundvattnet stiger upp mot grunden beror på olika fysiska förutsättningar, husets läge och typ av jordart. Är man osäker på jordarten kring huset eller hur grundvattennivån står vid olika årstider kan man kontakta kommunen.

I hus med källare och där grunden står direkt mot en tät jordart, till exempel blålera, eller direkt mot berg är dränering särskilt viktigt. Vid platta på mark och krypgrunder är det sällan brister i dräneringen som orsakar fuktproblem. Grundläggningsdjupet är litet och grundvattennivån når sällan upp till betongens underkant. I områden där grundvattennivån riskerar att stiga vid snösmältning eller större nederbördsmängder är det dock viktigt att man har bra dräneringsledningar.

En dränering i dag består dels av olika dränerande material till exempel grus, makadam och sand, dels av ett kapillärbrytande och isolerande skikt, till exempel cellplastskivor, samt ofta även av dräneringsrör.

Förr använde man inte isolerskivor utan smetade på asfalt på muren för att hindra fukt att tränga igenom.
– Hittar man asfalt på muren vid en omdränering kan man låta den sitta kvar, eller till och med komplettera den, säger Ingemar Samuelsson som arbetar med fuktproblem på Statens Provnings- och Forskningsinstitut, SP. Om man tar bort asfalten, riskerar man i stället att muren försvagas.

Mellan det dränerande lagret och jordlagret lägger man i dag dessutom en fiberduk. Det förhindrar dräneringen att slamma igen, vilket den annars gör efter en tid då jordmassor rinner in i det dränerande lagret.

Att gräva upp runt huset är ett tungt jobb. En minst två decimeter bred remsa ska grävas längs grunden och en bra bit ner under källargolvets nivå. Underkanten på dräneringsröret ska hamna under grundkonstruktionens lägsta punkt för att vattnet ska kunna leta sig ut.
Oavsett om man själv hyr en grävmaskin eller lejer ut arbetet på en markentreprenör, bör man använda en mindre maskin med så kallade larvfötter. En stor maskin med hjul packar leran i marken onödigt hårt och gör den mindre genomsläpplig. Undvik att gräva runt hela huset på samma gång eftersom det i vissa fall finns risk för att husgrunden kan sätta sig när det inte längre finns jord som trycker emot.

Isolerskivorna ska stå på ett fast underlag, så att de inte glider när man fyller igen gropen. Tryck ihop skivorna ordentligt för att undvika springor och placera dem med förskjutna skarvar. Man kan också ta hjälp av fogskum för att täta skarvarna och hjälpa till att fixera skivorna.

Nya dräneringsrör ska ha en diameter på minst 70 millimeter och placeras nedanför grundsulans kant. Dräneringsrören ska ligga på ett minst 50 millimeter tjockt lager av dränerande material, till exempel grovt grus. Rören ska sedan täckas av ytterligare 300 millimeter grus. Tänk på att fiberduken ska ligga mellan jordlagret och dräneringslagret.

Isolerskivorna är tillverkade för att hålla för hårt tryck men man kan ändå vara försiktig när man fyller igen gropen så att de inte skadas eller rubbas. En del leverantörer rekommenderar att fiberduken även ska täcka isolerskivorna, som ett extra skydd.

Dagens isolerskivor klarar fukt, men för att undvika att regnvatten tränger ner bakom skivorna monteras därför en list vid skivornas överkant.

Det är viktigt att leda bort regn- och smältvatten redan ovan mark via hängrännor och stuprör, för att dräneringen ska fungera optimalt under lång tid. Dessutom bör marken falla från huset med cirka 20 centimeter minst tre meter ut. Du kan mäta lutningen med ett måttand. Börja vid husgrunden och dra ut bandet horisontellt tre meter. Ta ett annat måttband och se hur långt det är ned till marken. Gör gärna lutningen större från början eftersom marken sätter sig efter att ha varit uppgrävd.

Planteringar och rabatter rekommenderas inte tätt intill huset. Det bästa är att lägga ett lager grus eller natursten närmast husväggen.

Vid nybyggnation ska man, som alltid när det gäller förarbete, vara noggrann med dräneringen eftersom det är besvärligt att åtgärda och förbättra i efterhand.
Har man ett befintligt hus är det svårt att avgöra hur bra dräneringen är. Man kan inte se det från utsidan och om man har fuktgenomslag i källaren är det inte säkert att det beror på dålig dränering. Men står man i begrepp att inreda källaren eller göra en tillbyggnad finns det all anledning att förbättra dräneringen.
– Det är svårt att säga hur länge en dränering håller, säger Ingemar Samuelsson.
– Fiberduken hindrar visserligen att dräneringen slammar igen men sättningar i marken kan man inte göra något åt och det påverkar också genomsläppligheten.

Hur isoleringen monteras på källarväggen är det stora problemet när man inreder en källare. I dag vet vi att isoleringen ska sitta på utsidan, precis som att isoleringen ska ligga under betongen när man gjuter platta på mark. Trots det är det många som inreder källarrum med isolering på insidan.
– En källare är en källare, säger Ingemar Samuelsson. Den blir fuktig. Och lite fukt är inte farligt så länge den kan vandra fritt, men stänger man in den bakom ett tätt skikt får man problem.

Får man en mer betydande fuktskada är det ur juridisk synvinkel en fördel om man har en bra dränering. Och står man i begrepp att sälja är det förstås en detalj som kan höja värdet på huset.

Priset för dränering påverkas av hur tillgängligt det är runt huset, vegetation, markförhållanden, jordtyp och inte minst storleken på huset. Hur mycket arbete man är beredd att göra själv är förstås också avgörande. Men som alltid när man står i begrepp att köpa en tjänst är det viktigt att ta referenser och prisuppgifter från flera håll. Här kan du läsa om vad det kostar att dränera.

Ulrika Sundström
Anonym (ej verifierad) 2009-01-21 15:08 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

I mitten av artikeln säger Ingemar:

"- Hittar man asfalt på muren vid en omdränering kan man låta den sitta kvar, eller till och med komplettera den, säger Ingemar Samuelsson som arbetar med fuktproblem på Statens Provnings- och Forskningsinstitut, SP. Om man tar bort asfalten, riskerar man i stället att muren försvagas."

Men i slutet av artikeln säger han:

"Och lite fukt är inte farligt så länge den kan vandra fritt, men stänger man in den bakom ett tätt skikt får man problem."

I min värld är inte asfalt känt för att det släpper igenom fukt. Så därför blir frågan:
Ska verkligen asfalten itta kvar, eller ännu konstigare ska den bättras på om man har för avsikt att lägga t.ex. isodränskivor runt grundet?

/Martin

Svara Dela Redigera
Roland (ej verifierad) 2009-03-13 21:16 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Det gäller att inte isolera på både in- och utsida och på det sättet stänga in fukten i betongväggen. Om det är öppet på insida betongvägg men isolerat både m.h.t fukt och värme på utsidan så finns det möjlighet för betongen att torka ut inåt. Jag tror det var det Ingemar syftade på.

/Roland

Svara Dela Redigera
Polisen (ej verifierad) 2009-04-22 07:49 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Så kan man göra,men vad händer om nått går fel.

Svara Dela Redigera
Redaktionen 2009-05-18 14:14 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll
Börja med en ordentlig dränering

Vill man undvika att vatten tränger in i husgrunden är en ordentlig dränering en bra början.


Du kan läsa artikeln här: Börja med en ordentlig dränering

Svara Dela Redigera
Erik (ej verifierad) 2009-08-29 12:14 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

skall man passa på att isolera väggen på utsidan ytterligare eller räcker det med isolerskivor om man vill inreda delar av källaren?

Svara Dela Redigera
Jon (ej verifierad) 2009-09-28 12:02 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

En kollega till mig som arbetar med omdräneringar dock av större byggnader, sa att man vanligen hackar upp asfalten med yxa, det är för tidsödande och osäkert att ta bort den. Genom hackandet ska man tydligen spräcka fuktspärren. Men ta det för vad det är, en kommentar från en kollega till mig, som jag nu vidarbefordrar

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2010-03-18 14:36 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

I de fall där du har en tegelvägg ovanpå grundmuren är det inget problem fukten vandrar uppåt och ut genom teglet. Det man inte vill ha är en ständig tillförsel av vatten.

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2010-03-20 23:30 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

i arbetsbeskrivningen till isodrän står det att asfalten ska bort till 50% en meter från sulan och upp sen resten räcker det med 30% just för att fukt ska koma ut ur väggen lite osäker på siffrorna men asfalten skulle bort iallafall

mattias

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2011-03-10 12:42 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Bor i ett radhus med gjuten platta och bärande väggar av murat tegel.
Har funderingar på att inreda ett källarum men har upptäckt att det är/har varit problem med fukt utifrån. På vissa ställen på väggen har färg/puts släppt och på många ställen kan jag enkelt hacka bort putsen med en kofot.

Föreningen som sköter radhusområdet har planerat att dränera vårt hus om ca 4 år. Är det en god idé att åtgärda insidan nu eller är det bortkastad tid/pengar om dräneringen görs om 4 år?
Jag har hittat putsmatrial som ska vara mer fukttålig, ex Vandex BB75 och Murma Multiputs. Tanken är att åtgärda insidan med dessa produkter för att sedan invänta dräneringen.

Hur kan jag bedöma om hela väggen måste putsas om eller bara där det redan har släppt? Putsen som sitter där idag kan som sagt hackas bort rätt enkelt, tar jag en kofot och trycker till så kan jag "gnaga" bort putsen som smular utan att det lossnar stora sjok.

Tacksam för tips!

/ Peter

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2011-05-13 23:15 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Jag håller på att dränera min källare för tillfället. Tydligen står källaren direkt på berg och källaren är dessutom nedsprängd i berget. Huset är beläget ca 150m från havet och källargrunden är troligen ett par meter ovanför havshöjd. Havet ligger söder om huset. Än så länge har vi dränerat 3 sidor och det rinner stora mängder klart vatten in i en dräneringsbrunn där vi har placerat en pump som pumpar upp vattnet. Problemet är att vattnet ständigt rinner till utan några tecken till att sina. Jag har tolkat det så att vatten rinner längs berget till vårt hus.

Jag förstår att det är svårt att säga men finns det metoder för att leda runt vatten så att det inte passerar vårt hus? Jag har hört talas om att man kan gjuta en betongklack eller liknande på krypgrunder. Är det realistiskt att tänka sig till källare också? Jag har ingen referens men hur mycket vatten kan man förvänta sig att det rinner till från en dränering? Kan det vara så att det tar några dagar till en vecka för att torka ut marken och att det sen lugnar ned sig?

/Fargus

Jag är tacksam för svar.

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2011-08-30 19:44 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Jag läser : " Dessutom bör marken falla från huset med cirka 20 grader minst tre meter ut. Gör gärna lutningen större från början eftersom marken sätter sig efter att ha varit uppgrävd."

Efter 22 år i anläggningsbranschen så har jag aldrig haft ett kunduppdrag som består i att anlägga en mindre skidbacke ut från huset:-)
Möjligtvis 2% lutning ut från huset, dvs. 2cm per meter är nog mera vedertaget.

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2011-09-01 15:54 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Jag har hört om en teknik där man sprutar in en vätska i väggen inifrån:
Man borrar tydligen hål genom väggen och sprutar in vätskan som då gör att väggen ska bli vattentätt.
Detta utan att man ska behöva gräva upp och lägga dränering och annat runt huset.

Frågan är om den te4kniken finns och om någon vet vart man kan hitta firmor som gör detta?

/Micke Ö

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2011-09-15 14:24 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Ett enkelt och billigt sätt att dränera något med hittar ni nog här: http://www.greenfill.se/

Inga grusbilar behöver komma för att dumpa otroliga mängder grus och det blir inte bara mer ekonomiskt utan även bättre dräneringseffekt.

Vet inte vad de där korvarna väger men de är löjligt lätta att bära på själv.

Svara Dela Redigera
Fredrik (ej verifierad) 2011-10-31 09:32 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Det var inte många rätt i den där artikeln.
Grus närmast väggen är helt galet då ytvatten rinner ner i dräneringen och man drabbas av kyla mot väggen.Asfalten ska bort så att väggen kan torka ut.Marken ska luta 2cm/meter.Vad menas med att väggen kan försvagas för att man tar bort några millimeter asfalt. ?

Svara Dela Redigera
Untilever (ej verifierad) 2011-11-25 08:27 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Denna artikel innehåller flera sakfel. Ex.Tätskiktet i form av ett tunt lager asfalt som man tidigare penslade på var inte för att stärka konstruktionen i väggen.

Svara Dela Redigera
Syndikate (ej verifierad) 2012-02-23 00:51 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Läs lite komentarer o kan hjälpa med att kalasfalten som sitter på väggen släpper inte in fukt men den fukt som redan är i väggen kommer inte heller ut så asfalten måste då slippas bort mins 70% sedan beror på underlaget om de är en slät yta elr inte jag håller bara på med "isodrän" riktigt bra isolerar o vattnet riner rakt igenom men släpper inte in något..

Svara Dela Redigera
Robert Carlsson, Maskinservice i Eskilstuna (ej verifierad) 2012-03-04 10:42 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Jag jobbar med dräneringar sen många år och reagerar över att en sån här site publicerar en artikel med så många sakfel.
20 gr lutning från huset? BBR föreskriver 15 cm på de första tre metrarna. Det blir inga 20 grader.
Skulle borttagning av kallasfalten försvaga huset? Vi blästrar bort kallasfalten och det ger ingen försvagning av huset. Dessutom ger det en helt ren källarvägg för mesta möjliga utåtriktade fuktvandring.
Och det här med att inte gräva runt hela huset på en gång? Vem tror att huset står på marken runtom huset? Huset står på grunden. Ingenting annat.
Det finns ingen som gräver en vägg i taget, det blir för dyrt helt enkelt. Vi gräver alltid alla väggar på en gång och har aldrig fått några sättningar.
Det finns åtskilliga fler sakfel men jag orkar inte gå in på dom allihop.

Svara Dela Redigera
Patrik persson (ej verifierad) 2012-03-04 16:05 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Hej Robert!

Har själv ett mark entreprenadsföretag från skåne. håller med dig till punkt och prickar, fattar inte hur dom ens får publicera en artikel med så många sakfel, att ta hjälp av oss yrkes folk hade varit vettigare om man nu vill skriva en artikel. Byggahusforumet börja bli en inspirationskälla för fuskbyggarna.

Svara Dela Redigera
peter (ej verifierad) 2012-03-05 00:31 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

står inför en dränering av mitt sutteränghus byggt 79 med en sluttande bergstomt mot huset? blir helt snurrig av all läsning.. har problem med fukt från botten plattan och sutteräng vägg.. smarta som som tydligen inte va på 70-80 talet har jag så kallade EW-element väggar. ingjutna bärande tryckinpregnerat reglar i botten platta och vägg.. antar att det är en lättbetongvägg.. ska ta tag i eländet och tänkte börja med dränering.. för att sen ta tag i insidan av huset.. vag är bäst för mig ang dränering? väggens insida är idag isolerad med mögel som resultat.. förslag någon? tacksam för svar.. håller på att ta in offerter med blandade resultat.. alla pratar mot varandra.. vad är bäst??

Svara Dela Redigera
Hans (ej verifierad) 2012-03-05 21:56 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Peter, du måste naturligtvis börja med att fixa en fungerande dränering. Jag har gjort hela resan och har sett hur bristfälligt man byggde under 70-talet. Jag har ett nedsprängt suteräng hus med bergfall mot vägg. Vi dräneringens högsta punkt som tidigare var över sulan, fann jag ett mindre vattenfall som tryckte mot sulan. Det är väldigt mycket vatten som går i berget.
När dräneringen är riktigt lagd ska du fundera ut vilket system du ska ha på väggen utvändigt. Det finns säkert lika många åsikter som system. Platon, Isodrän eller Pordrän är nog bra på sina sätt, bara det görs riktigt. Alla system har ju utförliga instruktioner om hur det ska monteras. Se till att följa dessa eller om du lejer ut arbetet, att entreprenören gör det riktigt. Läs på innan och skriv tydliga avtal så kommer det bli bra. Det finns bra folk som sätter en heder i att göra ett gott arbete och att få bra referenser.
Jag valde Isodrän och är nöjd med reslutatet. När det kommer till ditt grundsystem så låter det inte så kul faktiskt. Ingjutna reglar kan aldrig vara bra men det finns säkert svar att få gällande det. Du måste få väggen att torka upp och att göra de utvändiga åtgärderna först ger bra förutsättningar för det.
Har du mögel behöver du få bort isoleringen så att fukten kan ventileras bort och du kan komma åt att sanera.
Det är mycket arbete som står för dörren så kör hårt.

Svara Dela Redigera
Björn (ej verifierad) 2012-03-11 14:54 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Denna artikel är en produktplacering. Mitt tidigare inlägg med denna fakta blev bortaget från denna spalt. Håller förövrigt med Hans här ovan i hans råd.

Svara Dela Redigera
viktor (ej verifierad) 2012-03-30 20:24 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Vill du hjalp med dränering ring 0700733990

Svara Dela Redigera
Gerodean (ej verifierad) 2012-03-31 04:27 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Jag läser en kommentar här ovan "I de fall där du har en tegelvägg ovanpå grundmuren är det inget problem fukten vandrar uppåt och ut genom teglet. Det man inte vill ha är en ständig tillförsel av vatten."
Hur tycker ni att den stämmer?
Jag ska köpa ett tegelhus med källare. Jag såg inga fuktskador och kände heller ingen fukt- eller mögellukt i huset (har mkt bra näsa för sånt). Ändå finns i det i ägarens svar på frågor att dränering bör göras... Hur ska jag vet om det behöver göras? Finns inget som tyder på allvarlig fukt annat än att takrännor behöver bytas och leda bort regnvatten...

Svara Dela Redigera
Björn (ej verifierad) 2012-07-12 19:20 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Det där med att det inte är problem om man har en tegelvägg ovanpå tror jag inte på, iallafall inte på vårat tegelhus som har en fuktspärr mellan grundmyr/källarmur och första tegellagret (byggt -52) som stoppar fuktvandringen.
Att känna fuktlukt i källaren är också ganska svårt då det beror väldigt mycket på hur vädret har varit den senaste tiden, enda sättet att veta är att mäta eller så vet man att problem finns om det luktar eller putssläpp.

Svara Dela Redigera
Vasan1628 (ej verifierad) 2012-09-18 05:59 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

100.000 kr betalde vi för isodrän-dränering 1995 runt. Inget resultat alls. Gillestugan är lika fuktskadad som tidigare.

Svara Dela Redigera
Vasan1628 (ej verifierad) 2012-09-18 06:00 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

...runt huset....

Svara Dela Redigera
Grävaren (ej verifierad) 2013-01-12 17:23 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Håller på med byte av korkisolering, 40mm tj, mot 30mmtj cellplast.Jackofoam. På utsidan av cellplasten skruvar jag steniskiva som skydd mot mekanisk åverkan. Grunden är en betongplatta. Jag gräver upp bef sandfyllning , som jag återfyller, med markduk mot jordsidan o naturgrus längst upp.
Vad finns att säga om denna metod? Tacksam för synpunkter. Grävaren

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2013-02-04 15:29 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Och vilket/vilka forum/sidor ska man vända sig till om nu byggahus.se inte är tillfredsställande?

Svara Dela Redigera
Bilo (ej verifierad) 2013-07-10 10:19 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Verkar inte vara så mycket aktiviteter på denna sida men jag provar.
Har köpt ett hus från 59 med källare. En av väggarna i ena hörnet blir ibland fuktig. Har byggaren som hjälpt mig att fixa till huset på insidan att gräva upp och byta stuprörets infästning (som var dålig) i huvud röret. Men det blir lika fuktig fortfarande.
Håller nu på att gräva upp på stället. Det tar en himla lång tid eftersom det är blöt lera (nästan blålera). Öppningen är ca 2 lång (mellan källartrappan och huvud entre trappan).
Om dräneringen ser ok ut kan man spola den med högtryck eller är det då risk för att det blir stopp någon stans?
Skall jag måla på ny tjära på väggen och sedan fylla på med grus/ sand senare i stället för leran?
Resten av källare är ganska ok, bara en liten hörna på ett ställe med lite fukt.
/ H. Bilo

Svara Dela Redigera
Gäst (ej verifierad) 2013-07-12 14:36 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Vad gäller för nybyggnation från 2010 och framåt?. Jag hörde igår att vanlig s.k. dräneringsslang inte längre får användas dåd en trycks samman av fyllnadsmassorna ovan utan att det skall vara hårda dräneringsrör. Vad är det som gäller och när kom i så fall de nya bestämmelserna?
Tacksam för svar

Svara Dela Redigera
Kenneth (ej verifierad) 2013-07-24 12:26 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Tack Robert! Vi är mitt uppe i en dränering, där vi grävt runt hela huset. Firman som sköter dräneringen ska även ta in en annan firma som blästrar bort den gamla asfalten. Blev lite förvirrad och skraj av artikeln, men du gjorde mig lugn igen.

Svara Dela Redigera
AF (ej verifierad) 2013-07-29 17:53 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Hej ni som satt er in i detta! Mitt problem: gammalt hus byggt 1920, delvis utgrävd källare med grundmurar av natursten. Ljutet golv i matkällare och del av källare. Husstomme av trä, reveterad putsfasad. Marken i området är speciell, sand, gammal sjöbotten. När det regnat tränger dagvatten upp i golvet.
Grunden är isolerad med asfalt, ursprunglig.
Vad göra nu för att minska fukten? Det har föreslagits oss att värma, men vi kan ju knappast värma ett oisolerat hus med englasfönster hela vintern när huset enbart används en ca 4 veckor per år.

Svara Dela Redigera
AF (ej verifierad) 2013-07-29 17:56 Pipe Direktlnk till kommentar Pipe Anml olmpligt innehll

Ps dessutom har andra varnat oss för att om man gräver i dessa sandmarker på "fel" ställe så kan det rusa in dagvatten i grävhålan som är mycket svårt att få ordning på igen.

Svara Dela Redigera